Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu (Voršilská, Národní)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Voršilská, Národní (353/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Voršilská a přilehlých, tímto Vás informujeme o dočasném omezení parkovacích kapacit a zúžení vozovky kvůli provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu.

Práce navazují na dřívější a tentokrát budou probíhat v následujícím rozsahu:

Voršilská 5, 18, Národní 14, Praha 1, v době od 14.6.2011 do 30.6.2011

V uvedené části Voršilské a Národní ulice bude v těchto dnech ve vozovce ohrazený výkop s překopem přilehlého chodníku u č. 12, 14 ve Voršilské ulici a s překopem vozovky po polovinách, čímž dojde k zachování průjezdnosti ulice se zúžením průjezdného profilu na 2,5 m, avšak k omezení parkovacích kapacit v „modré zóně“, průchodnost chodníků vč. možností vstupů do objektů, zůstane zachována.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 7.6.2011


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 7.6.2011