Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu (Pařížská)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Pařížská (357/KE)

Vážení uživatelé pozemní komunikace Pařížská a okolních, tímto Vás informujeme o dočasném omezení obvyklého dopravního řešení v této ulici, kvůli provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu.

Tato informace navazuje na naše dřívější, vydávané vždy ke konkrétnímu rozhodnutí o zvláštním využívání komunikací. Rádi bychom Vás však upozornili, že práce na této akci jsou naplánovány návazně až do listopadu tr., postupně po obou stranách ulice v úseku od Staroměstského náměstí k ulici 17. listopadu, se zařízením staveniště v Břehové ulici.

Práce na této fázi budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Pařížská, od křižovatky s ul. 17. listopadu do křižovatky s ul. Široká, ve dnech 15.6. – 20.7.2011,

V uvedené době budou v tomto úseku parkovací kapacity omezeny před domy č. 19, 21, 23, průjezdnost vozovky a průchodnost chodníků vč. možností vstupů do objektů, zůstanou zachovány.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 6.6.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 6.6.2011