Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu výkopů pro pokládku optických kabelů (Hradební)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Hradební, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu výkopů pro pokládku optických kabelů.

Práce budou probíhat v termínu: 15.6.2011 – 22.6.2011

V ulici:
Hradební před č.p. 7/940, 9/768, 14/1044, 16/767

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku při současném zachování průjezdnosti vozovky a průchodnosti chodníků s tím, že v uvedeném období bude dočasně snížen počet parkovacích míst před výše uvedenými domy.

Žadatel: SITEL, spol. s r.o.
Baarova 957/15
140 00 Praha 4
IČ: 44797320
Odpovědná osoba: Ivo Všetíček, tel.: 606 684 281Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 1.6.2011 vedoucí odboru