Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o akci a přechodné úpravě v dopravním značení v rámci 18. ročníku závodu na horských kolech Pražské schody 2011 (Hradčanské nám., Nerudova, Jánský vršek, Malostranské nám., Zámecké schody)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o akci a přechodné úpravě v dopravním značení v rámci 18. ročníku závodu na horských kolech Pražské schody 2011 na území MČ Praha 1 :

Zázemí akce

Místo : Hradčanské nám., pěší zóna
Nerudova, vozovka
Jánský vršek
Malostranské nám.
Zámecké schody

Platnost :
příprava 07.06.2011 17:00 – 22:00 hod.
08.06.2011 06:00 – 15:00 hod.
akce 08.06.2011 15:00 – 19:30 hod.
demontáž 08.06.2011 19:30 – 22:00 hod.

Trasa závodu konaného dne 08/06/2011 v době 15:00 – 19:30 hod./ vedené MČ Praha 1
Nerudova (start), Ke Hradu, Hradčanské nám., Nové Zámecké schody, Thunovská, Zámecká, Malostranské nám., Tržiště, Břetislavova, Jánský vršek, Nerudova, Ke Hradu, Hradčanské nám. (cíl)

Změny v dopravním značení:
Jedná se o osazení přenosných dopravních značek v lokalitách:
Hradčanské náměstí, Zámecké schody, Thunovská, Nerudova, Malostranské nám., Tržiště, Břetislavova, Jánský vršek, Šporkova, Karmelitská

Snížení počtu parkovacích míst
Účinnost DZ B 28 (zákaz zastavení) :
08.06.2011 od 10:00 do 21:00 hod.
- Rada HMP č.usn. 332 ze dne 22.03.2011 souhlasila s tím, že konání sportovní akce Pražské schody je považováno za veřejný zájem ve smyslu §19 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích.

Uzavírky v MČ P-1
Účinnost DZ B 1 (zákaz vjezdu) včetně ostatního dopravního značení při akci (příkazové, informativní značky):
– 08.06.2011 od 15:00 – do 19:30 hod. – v lokalitách Nerudova (v úseku ul. Jánský vršek, Zámecká), Jánský vršek, Šporkova, Tržiště
– 08.06.2011 od 14:00 – do 21:00 hod. – v lokalitách Nerudova (v úseku ul. Úvoz, Jánský vršek)

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se n a ř i z u j e objížďka v návaznosti na uzavírku
po trase : Praha 1 – Malostranské nám., vpravo Letenská, vlevo Klárov, přímo Chotkova, vlevo Mariánské hradby, přímo Jelení, přímo Keplerova, vlevo Pohořelec, přímo Úvoz

Žadatel:
BIKE FOR LIFE
Kamenická 5, Praha 7, PSČ 170 00
IČ: 265 97 039
Odpovědná osoba: R.Bakalář; Mgr. Roman Čermák; telefon: 602 810 520Zpracovala: Zuzana Mocová, ODOP
Dne: 24.05.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital, VODOP
Dne: 24.05.2011