Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu (V Jirchářích)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice V Jirchářích (311/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací V Jirchářích a přilehlých, tímto Vás informujeme o dočasném omezení obvyklých dopravních řešení v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a prodlouženém termínu:

I. V Jirchářích před č. 2 – 6 a 10, v době od 1.6.2011 do 9.6.2011, v této době bude zábor stavby ve vozovce, s omezením parkovacích kapacit v modré zóně, která bude sloužit jako jízdní pruh. Překopy chodníku budou vybaveny přechodovými lávkami.

II. V Jirchářích před č. 2, 3, 4, 6, 10, v době od 10.6.2011 do 22.6.2011, v této době bude zábor stavby ve vozovce, s omezením parkovacích kapacit v modré zóně, její část před č. 1 bude sloužit jako jízdní pruh, dojde k omezení parkovacích kapacit před domem č. 2 a 10. Překopy chodníku budou vybaveny přechodovými lávkami.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 18.5.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 18.5.2011