Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu (Voršilská)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Voršilská (296/KE)


Vážení uživatelé pozemních komunikací Voršilská a přilehlých, tímto Vás informujeme o dočasném omezení parkovacích kapacit a zúžení vozovky kvůli provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu.

Práce navazují na dřívější, při kterých byla prováděna výměna vodovodního řadu a budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Voršilská 3, 5, v době od 23.5.2011 do 30.5.2011

V uvedené části Voršilské ulice bude v těchto dnech ve vozovce ohrazený výkop s překopem přilehlého chodníku, čímž dojde k omezení parkovacích kapacit v „modré zóně“, průchodnost chodníků vč. možností vstupů do objektů, zůstane zachována.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 11.5.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 11.5.2011