Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu a domovních přípojek (Národní)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Národní a okolí (269/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Národní a okolních, tímto Vás informujeme o dočasném omezení obvyklého komfortu v oblasti dopravy, kvůli provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu a domovních přípojek.

Současně upozorňujeme, že v průběhu letošního roku budou ze stejných důvodů prováděny práce i v dalších úsecích této ulice.

Práce na této fázi budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:
Národní 10 - 14, výkopy ve vozovce s překopy chodníku, ve dnech 16.5. – 12.6.2011

V uvedené době budou parkovací kapacity v tomto úseku zrušeny, průchodnost chodníku a přechodů přes vozovku , vč. možností vstupů do objektů, zůstane zachována.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval: Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 4.5.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 4.5.2011