Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Michalská, Vejvodova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Michalská, Vejvodova a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat v termínu:
11.5.2011– 26.5.2011

V ulici:
Michalská před č.p. 447/7 – 429/1, 511/6, + překop vozovky Vejvodova v křižovatce s Michalskou

Výkopy budou prováděny ve vozovce i na chodníku při současném zachování možnosti zásobování obchodů a průchodnosti pro chodce. Dojde k dočasné neprůjezdnosti části ulice Vejvodova.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Uzavírka vozovky: ulice Vejvodova od č.p. 443/3 po křižovatku s Michalskou ulicí
Platnost: 20.5.2011
Účel: umístění výkopu pro pokládku el. kabelů – překop vozovky
Objížďka se nenařizuje.

Žadatel: FABRICOM CZ a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval: Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
dne: 4.5.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital 
vedoucí odboru 
Dne: 4.5.2011