Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu zajištění neparkování vozidel k možnosti vyznačení (Pštrossova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu zajištění neparkování vozidel k možnosti vyznačení stálého vodorovného dopravního značení na chodníku (č. V 4 – Vodící čára), aby nedocházelo parkování vozidel až k samotné budově a tím znemožnění procházení chodcům po chodníku. Realizace bude uskutečněna v jednom vždy v nejbližším z níže uvedených termínů a to vzhledem k době, kdy na místě nebudou parkovat žádná vozidla a dále vzhledem ke klimatickým podmínkám v Praze 1 v níže uvedené lokalitě ulice:

Pštrossova č. 32 – 34

So 21.05.2011; Ne 22.05.2011; So 28.05.2011; Ne 29.05.2011; So 04.06.2011; Ne 05.06.2011

vždy v době pouze 09:00 – 18:00 hodin

Odpovědná osoba: Květoslava Malířová, tel. č.: +420 257 015 835
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
OSDZ 1900
Řásnovka č. 770/8
110 15 Praha 1Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 04.05.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 04.05.2011