Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopu pro výměnu kabelů elektrického proudu (Michalská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Michalská a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopu pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat v termínu:  1.5.2011– 9.5.2011

V ulici:  Michalská před č.p. 662/29

Výkop bude prováděny ve vozovce i na chodníku při současném zachování možnosti zásobování obchodů. Dojde i k dočasné neprůchodnosti ulice před č. 662/29. Pro pěší bude možno použít průchod z Michalské ul. č. 18 a z Melantrichovy ul. č. 15.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Uzavírka vozovky: Michalská před č.p. 662/29

Platnost: 1.5.2011 -9.5.2011
Účel: umístění výkopu pro spojkoviště el. kabelů
Objížďka se nenařizuje


Žadatel: FABRICOM CZ a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval: Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil: Bc. Ludvík Czital 
vedoucí odboru
Dne: 27.4.2011