Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného státní a umístění zařízení staveniště z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu (V Jirchářích)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice V Jirchářích (228/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací V Jirchářích a přilehlých, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasné uzavírce a umístění zařízení staveniště v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a prodlouženém termínu:

I. V Jirchářích před č. 2 - 6, v době od 27.4.2011 do 11.5.2011, v této době bude zábor stavby zasahovat do křižovatky s ul. Křemencovou, která bude od ulice Opatovická slepá, objízdná trasa bude vedena ulicemi Vojtěšská, Pštrossova, Opatovická, Křemencova, s omezením parkovacích kapacit.

II. V Jirchářích před č. 8 -10, v době od 12.5.2011 do 10.6.2011, v této době bude zábor stavby omezovat parkovací kapacity v uvedeném úseku ulice.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval: Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 20.4.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 20.4.2011