Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasná uzavírka vozovky v ul. Dušní a ztížené dopravní podmínky v této oblasti, z důvodu provádění transportu ocelové konstrukce (Dušní)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemních komunikací Dušní, Dlouhá a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasné uzavírce vozovky v ul. Dušní a ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění transportu ocelové konstrukce jeřábem na střechu domu Dlouhá 4/610, V Praze 1, v termínu: 27.4.2011

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Uzavírka vozovky: ulice Dušní v úseku před křižovatku s Dlouhou (v délce cca 5 m).
Termín: 27.4.2011

Objízdná trasa: po trase Široká, Pařížská, Dlouhá.

Žadatel: Kratochvíl střechy s.r.o.
Vranská 956/35, 142 00 Praha 4
IČ: 27103731
Odpovědná osoba: Markéta Sýkorová tel.: 261912289Zpracoval: Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 18.4.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru