Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu (Voršilská)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Voršilská (212/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Voršilská a přilehlých, tímto Vás informujeme o dočasném omezení parkovacích kapacit a zúžení vozovky kvůli provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Voršilská, postupně ve dvou etapách, v době od 20.4.2011 do 29.4.2011 v polovině od křižovatky s Ostrovní ulicí a od 30.4.2011 do 13.5.2011 v polovině k Národní třídě, v obou případech v levé polovině jednosměrné vozovky směrem k Národní třídě.

V uvedené části Voršilské ulice budou v těchto dnech ohrazené výkopy se zařízením staveniště, dojde k omezení parkovacích kapacit v „modré zóně“, průchodnost chodníků vč. možností vstupů do objektů, zůstane zachována.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval: Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 15.4.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 15.4.2011