Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst z důvodu uskutečnění státní návštěvy prezidenta Maďarské republiky (U Sovových mlýnů, U Lužického semináře, Na Kampě, Pohořelec, Loretánské nám., Loretánská, Hradčanské nám., Sněmovní)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu uskutečnění státní návštěvy prezidenta Maďarska v Praze 1 v níže uvedených lokalitách ulic:

Termín účinnosti a lokality: Čt 21.04.2011 14:00 hodin – Pá 22.4.2011 15:00 hodin

U Sovových mlýnů oboustranně celý prostor vozovky před Lichtenštejnským palácem

U Lužického semináře pravá strana vozovky od Klárova, po ul. Míšeňská od ul. Míšeňská protilehlá levá strana vozovky po ul. na Kampě

Na Kampě oboustranně celý prostor pod Karlovým mostem (pouze průjezdová část komunikace ve směru na Kampu)

Termín účinnosti a lokality: Čt 21.04.2011 07:00 - 11:00 hodin

Pohořelec: pravá strana vozovky č. 1 – 12

Loretánské nám.: pravá strana vozovky od Pohořelce po začátek pěší zóny (mimo vyhrazená stání pro velvyslanectví Polské republiky)

Loretánská: oboustranně od začátku pěší zóny po Hradčanské nám. (mimo vyhrazená stání pro Velvyslanectví SRN, mimo stání v ZPS u budovy Hradní stráže a mimo vyhrazená stání vozidel Úřadu vlády ČR)

Hradčanské nám.: horní část vozovky oboustranně, od sochy T. G. Masaryka celé (mimo vyhrazených míst pro vozidla taxi)

Termín účinnosti a lokality: Čt 21.04.2011 14:00 - 17:00 hodin

Sněmovní: oboustranně od Malostranského nám. po ul. Thunovská, od ul. Thunovská oboustranně 15 m za slavnostní vchod do PSP ČR

Umístění zábranových plůtků:

Termín účinnosti a lokality: Čt 21.04.2011 08:00 hodin do ukončení ceremoniálu

Hradčanské nám.: 250m

Termín účinnosti a lokality: Čt 21.04.2011 13:00 hodin do ukončení ceremoniálu

Staroměstská radnice.: 250m

Žadatel: Správa Pražského hradu (p. Michal Parašín, tel. č.: +420 606 734 043)
Praha 1 – Hrad
119 08


Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 13.04.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 13.04.2011