Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu umístění zařízení staveniště pro stavbu provádějící výměnu potrubí vodovodního řadu a domovních přípojek (Vojtěšská)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Vojtěšská (205/KE, prodloužení k č.168/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Vojtěšská a přilehlých, tímto Vás informujeme o dočasném omezení obvyklého komfortu v oblasti dopravy, kvůli umístění zařízení staveniště pro stavbu provádějící výměnu potrubí vodovodního řadu a domovních přípojek.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a prodlouženém termínu:

Vojtěšská mezi ul. Pštrossova a Na Struze, v době od 30.4.2011 do 30.6.2011, s předpokládaným následným prodloužením do listopadu tr. V této době bude v uvedeném úseku ulice umístěna ohrada se zařízením staveniště, ze zrušením parkovacích míst na pravé straně ulice a se změnou parkování na levé straně ulice, z kolmého na podélné.

Tímto opatřením dojde k částečnému zmenšení parkovacích kapacit, pěší komunikační trasy zůstanou zachovány.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval: Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 11.4.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 11.4.2011