Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Jilská, Husova, Na Perštýně, Vejvodova, Michalská, Zlatá, Betlémské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Jilská, Husova, Na Perštýně, Vejvodova, Michalská, Zlatá a Betlémského náměstí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
13.4.2011– 21.6.2011

V ulici:
Jilská č.p. 445/6 – 450/16, 527/2 – 534/4, Husova č.p. 351/1 - 243/11, Na Perštýně č.p. 350/17 – 352/18, Vejvodova č.p. 353/2 – 430/12, 445/1, 447/5, Michalská č.p. 431/5 – 435/21, 511/6 -463/18, Betlémské náměstí č.p. 350/7, 351/6

Výkopy budou prováděny převážně v chodnících, s překopy vozovky a chodníku, při současném zachování omezené průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Uzavírka vozovky: 1) ulice Husova před č.p. 352/2 (křižovatka s Betlémskou), 2) ulice Zlatá od č.p. 236/3
po křižovatku s Husovou ( propojení Jilská - Husova), 3) Vejvodova od č.p 444/6
po křižovatku s Michalskou

Platnost: 1) 12.5. – 14.5.2011, 2) 15.5. – 17.5.2011, 3) 20.5.2011 – 26.5.2011
Účel: umístění výkopů pro opravu a výměnu el. kabelů
Objížďka se nenařizuje

Žadatel: FABRICOM CZ a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval: Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil: Bc. Ludvík Czital 
vedoucí odboru dopravy
Dne: 4.4.2011