Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu a domovních přípojek (Pařížská)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Pařížská a okolí

Vážení uživatelé pozemní komunikace Pařížská a okolních, tímto Vás informujeme o dočasném omezení obvyklého komfortu v oblasti dopravy, kvůli provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu a domovních přípojek.

Tato informace navazuje na naše dřívější, vydávané vždy ke konkrétnímu rozhodnutí o zvláštním využívání komunikací. Rádi bychom Vás však upozornili, že práce na této akci jsou naplánovány návazně až do listopadu tr., postupně po obou stranách ulice v úseku od Staroměstského náměstí k ulici 17. listopadu, se zařízením staveniště v Břehové ulici.

Práce na této etapě budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Pařížská před č. 12 a 14, výkop ve vozovce s překopy chodníku pro domovní přípojky, v úseku mezi ul. Kostečnou a Širokou, v době od 20.4.2011 do 11.5.2011

V uvedené době budou parkovací kapacity v tomto úseku zrušeny, průchodnost chodníků vč. možností vstupů do objektů, zůstane zachována.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval: Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 1.4.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 1.4.2011