Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst a umístění zařízení staveniště v této oblasti z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu a domovních přípojek (Pštrossova, Vojtěšská)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Voršilská

Vážení uživatelé pozemních komunikací Pštrossova, Vojtěšská a přilehlých, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasné uzavírce a umístění zařízení staveniště v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu a domovních přípojek.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a prodlouženém termínu:

I. Pštrossova před č. 22 - 30 a Vojtěšská mezi ul. Pštrossova a Na Struze, v době od 31.3.2011 do 10.4.2011, v této době bude ulice Pštrossova v uvedeném úseku neprůjezdná a objízdná trasa bude vedena ulicemi Pštrossova, V Jirchářích, Křemencova, bez možnosti parkování.

II. Pštrossova před č. 23 a na rohu s ul. Vojtěšskou, v době od 11.4.2011 do 29.4.2011, v této době již bude ulice plně průjezdná se zachováním parkovacích kapacit.

V rámci obou etap budou realizovány domovní přípojky překopem chodníků u domů č. 22, 23, 25, 26, 27, průchodnost chodníků však zůstane zachována.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 28.3.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 28.3.2011