Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu (Pařížská, Kostečná)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulic Pařížská a Kostečná

Vážení uživatelé pozemních komunikací Pařížská, Kostečná a přilehlých, tímto Vás informujeme o dočasném omezení obvyklého komfortu v oblasti dopravy, kvůli provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a prodlouženém termínu:

Pařížská před č. 10 v křižovatce s ul. Kostečnou, v době od 1.4.2011 do 19.4.2011

V uvedené době bude ulice Kostečná neprůjezdná, uzavřením od ulice Pařížské. V úseku od Pařížské po Salvátorskou bude umožněno parkování na jedné straně ulice, která bude v této době „slepá“, s možností vjezdu od ulice Salvátorské. Částečně dojde k omezení parkovacích kapacit, průchodnost chodníků vč. možností vstupů do objektů, zůstane zachována. Objížďka bude z ulice Pařížské vedena ulicemi Široká, Dušní, Salvátorská, Kostečná.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 30.3.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 30.3.2011