Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu (Pařížská)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v ulici Pařížská

Vážení uživatelé pozemních komunikací Pařížská a přilehlých, tímto Vás informujeme o dočasném omezení obvyklého komfortu v oblasti dopravy, kvůli provádění výkopů pro výměnu vodovodního řadu.

Práce budou navazovat na předchozí a budou probíhat v následující lokalitě a termínu:

Pařížská, ve vozovce podél chodníku mezi vjezdem na parkoviště křižovatkou s ulicí 17. listopadu, v době od 4.4.2011 do 13.4.2011

V uvedené době dojde k zúžení jízdního pruhu v Pařížské ulici a k částečnému omezení parkovacích kapacit, průchodnost chodníků vč. možností vstupů do objektů a vjezdu na parkoviště, zůstane zachována.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 25.3.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 25.3.2011