Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky v oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Havelská, Jilská, Karlova, Kožná, Melantrichova, Michalská, Řetězová, Uhelný trh)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Havelská, Jilská, Karlova, Kožná, Melantrichova, Michalská, Řetězová, Uhelný trh, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
7.3.2011– 15.4.2011

V ulici:
Havelská před č.p. 503/19–500/25, 504, Jilská před č.p. 436/18-453/24, Karlova před č.p. 454/46-455/48, Kožná před č.p. 473/2, Melantrichova před č.p. 970/17-465/11, 471/10-503/4, 504/5-465/11, 475/16-478/26, Michalská před č.p. 459/25-970/20, 470, Řetězová před č.p. 224/7-226/11,Uhelný trh č.p. 425/4-423/2, 512/5, Praha 1.

Výkopy budou prováděny převážně v chodnících, s překopy vozovky a chodníku, při současném zachování omezené průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA – ÚMČ ODOP Praha 1

Uzavírka vozovky: ulice Michalská v úseku od č.p.459/25 po křižovatku s Melantrichovou
Termín: 19.3.2011 - 29.3.2011
Objížďka se nenařizuje

Žadatel: FABRICOM CZ a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval: Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne: 3.3.2011 vedoucí odboru