Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Havelská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Havelská a návštěvníci Havelského trhu, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:  1.3.2011– 9.4.2011

V ulici:  Havelská před č.p. 525/4 -514/20, 504/17 – 512/1, 562/2 – 525/4, Praha 1.
Výkopy budou prováděny v chodnících, s překopy vozovky a chodníku v Havelské, při současném zachování omezené průchodnosti chodníků vč. možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování tržiště a obchodů.

Žadatel: FABRICOM CZ a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166Zpracoval: Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 21.2.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru