Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu domovních vodovodních přípojek (Pařížská)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Pařížská (069/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Pařížská a přilehlých, tímto Vás informujeme o dočasném omezení obvyklého komfortu v oblasti dopravy, kvůli provádění výkopů pro výměnu domovních vodovodních přípojek.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Pařížská před č. 2 - 6, v době od 1.3.2011 do 9.3.2011,
Pařížská před č. 8 - 10, v době od 10.3.2011 do 18.3.2011

V uvedené části ulice bude v těchto dnech ohrazený prostor pro výkopy a zařízení staveniště a současně dojde k omezení parkovacích kapacit v „modré zóně“, průchodnost chodníků vč. možností vstupů do objektů, zůstane zachována.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval: Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 18.2.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 18.2.2011