Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasná uzavírka a umístění zařízení staveniště z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu (Pštrossova, Vojtěšská)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Voršilská (073/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Pštrossova, Vojtěšská a přilehlých, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasné uzavírce a umístění zařízení staveniště v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Pštrossova před č. 22 - 30 a Vojtěšská mezi ul. Pštrossova a Na Struze,
v době od 1.3.2011 do 30.3.2011

Uvedená část Pštrossovy ulice bude v těchto dnech uzavřena a neprůjezdná s úplným zrušením parkovacích kapacit, průchodnost chodníků vč. možností vstupů do objektů, zůstane zachována.
V úseku mezi ulicemi Na Struze a Pštrossova dojde ke změně v parkování podél levého chodníku, podél pravého chodníku však bude zrušeno.
Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pštrossova, V Jirchářích, Křemencova.

Viz plánek !

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 18.2.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 18.2.2011

Plánek záboru - Pštrossova

situace_Pstrossova.pdf - 499,13 KB