Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu (Voršilská)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice Voršilská (074/KE)

Vážení uživatelé pozemních komunikací Voršilská a přilehlých, tímto Vás informujeme o dočasném omezení parkovacích kapacit a zúžení vozovky kvůli provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Voršilská před č. 1, mezi ul. V Jirchářích a Ostrovní,
v době od 1.3.2011 do 30.3.2011

V uvedené části Voršilské ulice bude v těchto dnech ohrazený výkop se zařízením staveniště a před č. 4 a 6 bude šikmé parkování v „modré zóně“ změněno na podélné, průchodnost chodníků vč. možností vstupů do objektů, zůstane zachována.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval: Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 18.2.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 18.2.2011