Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro výměnu vodovodních přípojek (U Starého hřbitova)

Informace ODOP, ÚMČ Praha 1 - dopravní omezení v oblasti ulice U Starého hřbitova

Vážení uživatelé pozemních komunikací ve výše uvedené lokalitě dovolte, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách, z důvodu provádění výkopů pro výměnu vodovodních přípojek.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

U Starého hřbitova, postupně ve 3. etapách, v termínu od 1.3.2011 do 31.3.2011

V době od 1.3. do 20.3.2011 bude ulice neprůjezdná, dojde k omezení parkovacích kapacit, avšak průchodnost chodníků vč. možnosti vstupů do objektů, zůstane zachována.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval: Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 15.2.2011

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 15.2.2011