Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu provádění výkopů pro pokládku optických kabelů v chodnících a dále překopu vozovky (Jeruzalémská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Jeruzalémská a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro pokládku optických kabelů v chodnících a dále překopu vozovky.
Překop bude prováděn po polovinách vozovky tak, aby byl zachován průjezdný pruh a na chodnících zůstane průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m. Dočasně bude snížen počet parkovacích míst.

Místo konání: Jeruzalémská 1
Termín konání: 1.3.2011 – 7.3.2011

Žadatel: S com s.r.o.
Zemské právo 296/14, 102 00 Praha 10
IČ: 25668901
Odpovědná osoba: Jan Tomšů tel.: 777 958 588Zpracoval: Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne: 16.2.2011

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru