Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu umístění zařízení staveniště - ohrady (Řeznická)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu umístění zařízení staveniště - ohrady v Praze 1 v lokalitách ulic :

16. 2. 2011 – 31. 12. 2011

Řeznická 21

Žadatel : ARNOŠT s.r.o.
Tismice 19, PSČ 282 01
IČ: 629 67 347
Odpovědná osoba: Iva Šebková
tel.: 608 334 428Zpracoval : Ing. Lukáš Pirkl
referent ODOP
Dne : 14. 2. 2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 14. 2. 2011