Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

ODKLAD REALIZACE! - Dočasná uzavírka z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu ( Vojtěšská, Pštrossova, Na Struze )

Vážení uživatelé pozemních komunikací Pštrossova, Vojtěšská a přilehlých, dne 14.1.tr. jsme Vás informovali o dočasné uzavírce v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu v Pštrossově ul. před č. 22 - 30 a o umístění zařízení staveniště ve Vojtěšské ul. mezi ul. Pštrossova a Na Struze, v době od 24.1.2011 do 28.2.2011

S ohledem na skutečnost, že jsme dnes obdrželi informaci od realizační firmy, že z klimatických a kapacitních důvodů nemohou práce zahájit, odkládá se jejich realizace, zatím bez stanovení nového termínu.  Jakmile ho budeme mít k dispozici, budeme Vás informovat.

Děkujeme za pochopení.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281

Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne :   17.1.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne :   17.1.2011

 


 

TEXT PŮVODNÍ  INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemních komunikací Pštrossova, Vojtěšská a přilehlých, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasné uzavírce v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu potrubí vodovodního řadu.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Pštrossova před č. 22 - 30 a Vojtěšská mezi ul. Pštrossova a Na Struze,
v době od 24.1.2011 do 28.2.2011

Uvedená část Pštrossovy ulice bude v těchto dnech uzavřena a neprůjezdná s úplným zrušením parkovacích kapacit, průchodnost chodníků vč. možností vstupů do objektů, zůstane zachována.
V úseku mezi ulicemi Na Struze a Pštrossova dojde ke změně v parkování podél levého chodníku, podél pravého chodníku však bude zrušeno.
Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pštrossova, V Jirchářích, Křemencova.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281


Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 14.1.2011

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 14.1.2011