Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu provádění výkopů pro opravu a výměnu potrubí vodovodního řadu ( U Starého hřbitova )

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemních komunikací U Starého hřbitova a přilehlých, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro opravu a výměnu potrubí vodovodního řadu.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

U Starého hřbitova, před č. 40/6, v termínu od 4.1.2011 do 31.1.2011

Ulice bude v této době průjezdná, s omezením parkovacích kapacit, průchodnost chodníků vč. možností vstupů do objektů, zůstane zachována.

Jedná se o další etapu navazující na předchozí, před domy č. 42/2 a 40/4, na kterou bude navazovat další, před domem č. 40/8.

Žadatel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.
Smíchovská 31
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Kučera tel.: 603 448 281Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 8.12.2010

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 8.12.2010