Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasná uzávěra ulic z důvodu Tříkrálového průvodu ( Hradčanské nám., Loretánská, Loretánské nám. )

Uzavírka v MČ P-1

ul.: Hradčanské nám. –Loretánská – Loretánské nám.

Termín: 05.01.2011 15:30 – 17:00 hod.

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se za uzavřený úsek objížďka nenařizuje.

Důvod: Tříkrálový průvod

Žadatel: Mládež Idente
Baarova 23, 140 00 Praha 4Zpracoval: Pavel Krofta, ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil: Bc. Ludvík Czital, VED ODOP ÚMČ Praha 1

Dne: 10.12.2010