Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu provádění instalace a následně demontáže vánočního osvětlení a průjezdu dopravního prostředku s vánočním stromem ( Pařížská, Václavské náměstí )

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemních komunikací Pařížská a Václavské náměstí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění instalace a následně demontáže vánočního osvětlení a průjezdu dopravního prostředku s vánočním stromem. Komunikace budou v této době průjezdné, se zásadním omezením parkovacích kapacit.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:

Pařížská (od ul. Bílkova k ul. Široká) 21.11.2010 (od 22.00) – 23.11.2010 (do 06.00)
13.2.2011 (od 22.00) – 15.2.2011 (do 06.00)
Pařížská (od ul. Široká ke Staroměstskému nám.) 23.11.2010 (od 07.00) – 25.11.2010 (do 06.00)
15.2.2011 (od 07.00) – 17.2.2011 (do 06.00)
Václavské náměstí (od ul. Jindřišská k ul. Na Příkopě) 21.11.2010 (od 22.00) – 23.11.2010 (do 06.00)
13.2.2011 (od 22.00) – 15.2.2011 (do 06.00)
Václavské náměstí (od ul. 28. října k ul. Vodičkova) 23.11.2010 (od 07.00) – 25.11.2010 (do 06.00)
15.2.2011 (od 07.00) – 17.2.2011 (do 06.00)

Průjezd transportu s vánočním stromem proběhne v Pařížské ulici od ul. 17. listopadu
po Staroměstské náměstí v době 22.11.2010 (od 21.00 hod.) – 23.11.2010 (do 06.00 hod.)


Žadatel (osvětlení): ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
Odpovědná osoba: Martin Chodil, tel.: 606 733 460

Žadatel (vánoční strom): TAIKO, a.s.
Strakonická 2860/4
150 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Mgr. Karel Žrout, tel.: 602 763 719Zpracoval : Eduard Kesl
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 12.11.2010

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 12.11.2010