Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Žádosti / povolení

Odbor životního prostředí

Žádost o odnětí pozemku ze ZPF

Jak postupovat, když potřebuji požádat o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu.

Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení z hlediska životního prostředí

Jak postupovat, když v rámci stavebního řízení potřebuji vyjádření ke stavbě z hlediska ochrany životního protředí.

Žádost o povolení sportovní, kulturní akce, filmování, apod. na ploše veřejné zeleně

Jak mám postupovat, když chci na ploše veřejné zeleně pořádat kulturní, sportovní či reklamní akci.

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (fyzická, právnická osoba)

Jak mám postupovat, když mám trvalé bydliště na území Prahy 1 a potřebuji zapsat do evidence zemědělského podnikatele.

Žádost o lovecký lístek pro občana ČR a cizince

Jak postupovat, pokud potřebuji lovecký lístek.

Žádost o povolení kácení dřevin (fyzická, právnická osoba)

Jak mám postupovat, když potřebuji pokácet strom, rostoucí na mém pozemku na území Prahy 1.