Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Úklid a čistota

 

Za úklid, údržbu a schůdnost komunikací zodpovídá Magistrát hlavního města Prahy a jím zřízená organizace Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK). Pro Prahu 1- Oblast Centrum Školská 13 email: Pavel.Czech@tsk-praha.cz

Údržbu a úklid parků, zahrad a ploch veřejné zeleně zajišťuje prostřednictvím odborných firem Městská část Praha 1, správu provádí odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1.

 Stížnosti na čistotu komunikací, závady ve schůdnosti chodníků a úklid psích exkrementů na komunikacích vyřizuje odbor dopravy Lucie Brychová (tel. 221 097 476, email:  lucie.brychova@praha1.cz).Na území Prahy 1 se o úklid veřejných prostranství starají:

 • Pražské služby, a.s. (veřejná prostranství - ulice, náměstí, ...)
 • Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s. (speciální úklid pěších komunikací; úklid pěších komunikací v rámci blokového čištění; letní a zimní údržba na území Malá strana)
 • CDV služby s.r.o. (veřejná zeleň - parky, rabátka stromů v uličních stromořadí a chodníky před objekty v majetku MČ Praha 1)

Pražské služby, a.s

tel. č. 284 091 888 (call centrum)                                                                                              

na uvedeném tel. čísle vyřídíte :                                                                                                                                         

 • dotazy a podněty na svoz odpadu
 • jak si zajistit svoz odpadu
 • oznámení ztráty popelnice
 • vadné a znečištěné nádoby na odpad
 • jak třídit odpad
 • objednávky velkoobjemových kontejnerů
 • otázky kolem dopravního značení
 • odevzdání odpadů do sběrných dvorů
 • čištění a údržba komunikací
 • vysypávání košů na odpadky
 • stížnosti

CDV služby, s.r.o.

Na bezplatnou telefonní linku - 800 182 573 - lze nahlásit nedostatky v úklidu

Na pohotovostní linku - 723 743 839 - lze hlásit nedostatky úklidu