Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odpady

Aktuality:

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem "popelnic" v Praze
13-9-2017

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem "popelnic" v Praze

Informace o povinnostech svozových společností
Přesun stanoviště nadzemních kontejnerů na odpad v ulici Ostrovní 26
28-7-2017

Přesun stanoviště nadzemních kontejnerů na odpad v ulici Ostrovní 26

K 1.8.2017 bude trvale přesunuto stanoviště nadzemních nádob na odpad do ulice Voršilská.
Sběr použitých rostlinných olejů a tuků - NOVINKA
25-11-2016

Sběr použitých rostlinných olejů a tuků - NOVINKA

Hlavní město Praha bude zajišťovat na všech 20 sběrných dvorech hl.m. Prahy sběr použitých potravinářských olejů a tuků.
Stanoviště separovaného odpadu v ulici Na Perštýně ZRUŠENO!
26-8-2016

Stanoviště separovaného odpadu v ulici Na Perštýně ZRUŠENO!

Od 26.9.2016 bude stanoviště Na Perštýně zrušeno z důvodu rekonstrukce domu Albatros.
Kam s injekčními stříkačkami?
24-3-2016

Kam s injekčními stříkačkami?

Informace o možnosti odevzdávání teploměrů a injekčních stříkaček.

 

 

Celková produkce všech odpadů v České republice v roce 2015 dosáhla 37 338 298 tun. O proti roku 2014 došlo k nárůstu o 16,6 %. Zdrojem dat je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA).

Produkce odpadů v ČR v letech 2013 - 2015

 

OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2017

Pokud původce odpadů produkuje či nakládá s odpady v množství větším než 100 t ostatního odpadu nebo 100 kg nebezpečného odpadu v souhrnu za celou společnost za kalendářní rok 2016, vztahuje se na něj ohlašovací povinnost, kdy musí do 15.2.2017 zaslat pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, v tomto případě se jedná o Úřad městské části Praha 1, Odbor životního prostředí. Hlášení se zasílá prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí - ISPOP. Jedná se o formulář F_ODP_PROD.

Manuály a návody k vyplnění formuláře najdete >>>ZDE<<<

Problémy při ohlašování:

1. Oprávněná osoba - identifikační číslo zařízení (IČZ) - přiděluje KÚ (formát CZX...)

2. Původce odpadu - stacionární provozovna původce = identifikační číslo provozovny (IČP) - IČP ve smyslu zákona o odpadech slouží k přesnému označení adresy ohlašovatele nebo partnerského subjektu.

a) číslo přidělené živnostenským úřadem www.rzp.cz - desetimístné číslo

b) pokud původce IČP v RŽP nemá - interní číslo provozovny, ohlašovatel si zvolí sám

c) v případě vzniku odpadu mimo provozovnu (stavební činnost, údržba zeleně, ...) - kód ORP/SOP (z číselníků správních obvodů vydaných ČSÚ)

Základní pravidla pro vytvoření interního IČP najdete ve sdělení a metodickém návodu MŽP k používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ze dne 29.6.2016.

http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni

Další  důležité metodické pokyny vydané MŽP:

- Sdělení k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (NO)

http://www.mzp.cz/cz/povinnosti_pri_preprave_odpadu_2017

 - Sdělení odboru odpadů o způsobu ohlašování použití upravených kalů na zemědělské půdě

http://www.mzp.cz/cz/kaly_zemedelska_puda_sdeleni