Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v I.pololetí roku 2019
3-1-2019

Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v I.pololetí roku 2019

 

Organizace svozu objemného odpadu od obyvatel na území MČ Praha 1

VOK budou přistaveny ve stanovený den po dobu 4 hodin 14:00 hod. - 18:00 hod. 

Stanoviště kontejnerů

leden

únor

březen

duben

květen

červen

Besední ul. (č. 2) - roh parčíku

18.1.

pátek

 

19.3.

úterý

12.4.

pátek

10.5.

pátek

14.6.

pátek

Hellichova ul.

 

22.1.

úterý

 

19.3.

úterý

16.4.

úterý

21.5.

úterý

18.6.

úterý

Cihelná č.2

 

 

15.2.

pátek

 

26.4.

pátek

24.5.

pátek

28.6.

pátek

Horní Malostranské náměstí

 

12.2.

úterý

15.3.

pátek

 

14.5.

úterý

11.6.

úterý

Pohořelec horní parkoviště

 

25.1.

pátek

 

22.3.

pátek

12.4.

pátek

 

14.6.

pátek

Ostrovní ulice u ZŠ naproti č.12

 

25.1.

pátek

 

22.3.

pátek

16.4.

úterý

21.5.

úterý

18.6.

úterý

Jeruzalémská za kostelem Sv. Jindřicha

22.1.

úterý

 

22.3.

pátek

 

21.5.

úterý

14.6.

pátek

Štěpánská x Řeznická

 

 

15.2.

pátek

26.3.

úterý

26.4.

pátek

24.5.

pátek

 

U Dobřenských před křiž.s Betlémskou

29.1.

úterý

26.2.

úterý

 

30.4.

úterý

28.5.

úterý

25.6.

úterý

Široká naproti FF UK

 

18.1.

pátek

 

19.3.

úterý

12.4.

pátek

10.5.

pátek

 

Haštalská u č.2

 

22.1.

úterý

12.2.

úterý

15.3.

pátek

 

14.5

úterý

11.6.

úterý

 Masná x Malá Štupartská

 

29.1.

úterý

26.2.

úterý

29.3.

pátek

30.4.

úterý

28.5.

úterý

 

Dlouhá u č. 46

 

29.1.

úterý

 

29.3.

pátek

30.4.

úterý

 

25.6.

úterý

Petrské nám. X Lodecká

 

 

15.2.

pátek

26.3.

úterý

26.4.

pátek

 

28.6.

pátek

 

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 - 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl.m.Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

 

Co lze odložit do VOK

 • starý nábytek
 • koberce
 • linolea
 • zrcadla
 • umyvadla
 • vany a WC mísy
 • staré sportovní náčiní
 • autosklo
 • kovové předměty


Co nelze odložit do VOK

 • živnostenský odpad
 • jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby
 • nebezpečný odpad (např. - autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich)
 • biodpad
 • stavební odpad
 • pneumatiky
 • elektrospotřebiče
 • televizory a pc monitory
 • počítače
 • lednice
 • mrazáky
 • sporáky

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Podrobný seznam sběrných dvorů najdete >>>ZDE<<<