Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v druhém pololetí roku 2018
9-8-2018

Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v druhém pololetí roku 2018

 

Organizace svozu objemného odpadu od obyvatel na území MČ Praha 1

VOK budou přistaveny ve stanovený den po dobu 4 hodin 14:00 hod. - 18:00 hod.

UPOZORNĚNÍ

V roce 2018 se začal objevovat problém s nerespektováním dopravního značení pro přistavení velkoobjemových kontejnerů pro objemný odpad ze strany rezidentů Prahy 1. Pokud je na místě vyznačeným dopravním značením zaparkované auto, které brání umístění kontejneru, není kontejner v daný čas bez náhrady přistaven. Žádáme Vás o respektování dopravního značení a ohleduplnosti k ostatním občanům Prahy 1, kteří chtějí dle harmonogramu kontejner využít. Nikdy nevíte, zda kontejner hrazený z prostředků HMHP nebudete potřebovat využít právě Vy. Pokud bude problém s nerespektováním dopravního značení pokračovat, mohou být tato stanoviště v příštím roce bez náhrady rušena.

 

Stanoviště kontejnerů

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Besední ul. (č. 2) - roh parčíku

14.8.

úterý

4.9.
úterý

12.10.

pátek

 

11.12.
úterý

Hellichova ul.17.8.

pátek

14.9.
pátek

16.10.

úterý

23.11.

pátek

14.12.

pátek

Cihelná č.221.8.

úterý

 

26.10.
pátek

27.11.

úterý

18.12.

úterý

Horní Malostranské náměstí

 

7.9.
pátek

5.10.

pátek

9.11.
pátek

7.12.

pátek

Pohořelec horní parkoviště14.8.

úterý

4.9.
úterý
12.10.
pátek

13.11.

úterý

11.12.

úterý

Ostrovní ulice u ZŠ naproti č.1217.8.

pátek

14.9.
pátek

 

23.11.

pátek

14.12.

pátek

Jeruzalémská za kostelem Sv. Jindřicha

17.8.

pátek

14.9.
pátek

16.10.

úterý

23.11.

pátek

14.12.

pátek

Štěpánská x Řeznická21.8.

úterý

18.9.

úterý

 

27.11.

úterý

18.12

úterý

U Dobřenských před křiž.s Betlémskou

24.8.

pátek

 

23.10.
úterý

30.11.

pátek

21.12.

pátek

Široká naproti FF UK14.8.

úterý

4.9.
úterý

12.10.

pátek

13.11.

úterý

11.12.

úterý

Haštalská u č.231.8.

pátek

 

5.10.
pátek

9.11.

pátek

7.12.

pátek

 Masná x Malá Štupartská24.8.

pátek

21.9.

pátek

23.10.

úterý

30.11.

pátek

21.12.

pátek

Dlouhá u č. 4624.8.
pátek

21.9.

pátek

23.10.

úterý

30.11.

pátek

21.12.

pátek

Petrské nám. X Lodecká21.8.

úterý

18.9.

úterý

26.10.

pátek

 

18.12.
úterýVOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 - 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl.m.Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

 

Co lze odložit do VOK

 • starý nábytek
 • koberce
 • linolea
 • zrcadla
 • umyvadla
 • vany a WC mísy
 • staré sportovní náčiní
 • autosklo
 • kovové předměty


Co nelze odložit do VOK

 • živnostenský odpad
 • jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby
 • nebezpečný odpad (např. - autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich)
 • biodpad
 • stavební odpad
 • pneumatiky
 • elektrospotřebiče
 • televizory a pc monitory
 • počítače
 • lednice
 • mrazáky
 • sporáky

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Podrobný seznam sběrných dvorů najdete >>>ZDE<<<