Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Konec doby zvýšeného nebezpečí požáru
9-5-2018

Konec doby zvýšeného nebezpečí požáru

Vážení občané,

v souladu s ustanovením § 1 Nařízení č. 9/2016 Sb. hl. m. Prahy ze dne 24. 5. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě odvolání výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ nebo „zvýšené nebezpečí požáru“ *) ze dne 09. 05. 2018 pro území hlavního města Prahy

k o n č í   d o b a   z v ý š e n é h o   n e b e z p e č í    v z n i k u   p o ž á r u

ode dne 09. 05. 2018.