Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Organizace svozu velkoobjemového kontejneru na bioodpad - II.pololetí 2017
28-7-2017

Organizace svozu velkoobjemového kontejneru na bioodpad - II.pololetí 2017

BIO VOK bude přistaven v lokalitě Černínská 95/7, resp. na křížení ulic Nový svět x Černínská ve stanovený den po dobu 3 hodin 13:00 hod. - 16:00 hod.  

Stanoviště kontejnerů

říjen

listopad

Černínská x Nový Svět

15.10.

sobota

4.11.

sobota

Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha bude dále zajišťovat, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití. Po naplnění kapacity bude kontejner odvezen a nový se již nepřistavuje!

Mezi bioodpady patří:

 • zbytky rostlin
 • listí
 • tráva
 • plevel
 • zbytky ovoce a zeleniny
 • piliny
 • dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • hlína z květináčů aj.

Mezi bioodpad nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
 • jedlé oleje
 • maso
 • kosti
 • kůže
 • uhynulá zvířata
 • exkrementy masožravých zvířat
 • znečištěné piliny
 • všechny další biologicky nerozložitelné odpady

Dále nelze odkládat živnostenský odpad, objemný odpad, směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. - autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, dále pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Bioodpad bude zpracován na kompost, který se využije pro pražskou zeleň a rekultivaci.