Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Harmonogram svozu objemného odpadu v druhém pololetí roku 2017
17-7-2017

Harmonogram svozu objemného odpadu v druhém pololetí roku 2017

Organizace svozu objemného odpadu od obyvatel na území MČ Praha 1

VOK budou přistaveny ve stanovený den po dobu 4 hodin 14:00 hod. - 18:00 hod.Stanoviště kontejnerů

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Besední ul. (č. 2) - roh parčíku

 

8.8.

úterý

12.9.

úterý

13.10.

pátek8.12.

pátek

Hellichova ul. 

4.8.
pátek

19.9.

úterý

17.10.

úterý

14.11.

úterý

12.12.

úterý

Cihelná č.2

15.8.

úterý20.10.

pátek

21.11.

úterý

15.12.

pátek

Horní Malostranské náměstí

 

11.8.
pátek

8.9.

pátek7.11.

úterý

5.12.

úterý

Pohořelec horní parkoviště 

8.8.
úterý


13.10.

pátek

10.11.

pátek

8.12.

pátek

Ostrovní ulice u ZŠ naproti č.12 

11.8.
pátek

15.9.

pátek14.11.

úterý

12.12.

úterý

Jeruzalémská za kostelem Sv. Jindřicha

 

11.8.
pátek

15.9.

pátek

17.10.

úterý

14.11.

úterý

12.12.

úterý

Štěpánská x Řeznická

15.8.

úterý

19.9.

úterý

17.10.

úterý

21.11.

úterý

15.12.

pátek

U Dobřenských před křiž.s Betlémskou22.8.

pátek24.10.

úterý

24.11.

pátek

19.12.

úterý

Široká naproti FF UK 

8.8.
úterý

12.9.

úterý

13.10.

pátek

10.11.

pátek

8.12.

pátek

Haštalská u č.2 

4.8.

pátek10.10.

úterý

7.11.

úterý

5.12.

úterý

 Masná x Malá Štupartská

22.8.

pátek

22.9.

pátek

24.10.

úterý

24.11.

pátek

19.12.

úterý

Dlouhá u č. 46

22.8.

pátek

22.9.

pátek

24.10.

úterý

21.11.

úterýPetrské nám. X Lodecká

15.8.

úterý

19.9.

úterý

20.10

pátek15.12.

pátekVOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 - 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl.m.Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

 

Co lze odložit do VOK

 • starý nábytek
 • koberce
 • linolea
 • zrcadla
 • umyvadla
 • vany a WC mísy
 • staré sportovní náčiní
 • autosklo
 • kovové předměty


Co nelze odložit do VOK

 • živnostenský odpad
 • jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby
 • nebezpečný odpad (např. - autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich)
 • biodpad
 • stavební odpad
 • pneumatiky
 • elektrospotřebiče
 • televizory a pc monitory
 • počítače
 • lednice
 • mrazáky
 • sporáky

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Podrobný seznam sběrných dvorů najdete >>>ZDE<<<