Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Program Čistá energie Praha 2017
21-4-2017

Program Čistá energie Praha 2017

 

Dne 28.3.2017 Rada hl. m. Prahy schválila pokračování Programu Čistá energie Praha pro rok 2017 (dále jen „program“).

V rámci tohoto programu došlo v letošním roce k několika významným změnám.

 • zúžení okruhu žadatelů o právnické osoby s výjimkou družstev, společenství vlastníků jednotek a městských částí hl. m. Prahy;
 • výrazné navýšení dotace pro náhrady topidel na pevná paliva;
 • z programu jsou vyloučeni žadatelé, kteří mají možnost získat dotaci z programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech" , tzv. "Kotlíková dotace Praha"; jedná se o fyzické osoby, které nahrazují kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě s jednou až třemi bytovými jednotkami ekologickým zdrojem vytápění.

 

Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1.9.2016 a 30.9.2017.  

Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 2.5. - 29.9.2017.

Další informace o pravidlech programu včetně potřebných formulářů jsou k dispozici na http://portalzp.praha.eu/ (v sekci Energetika).

Dotace se vztahuje na:

 • náhradu lokálních topidel (kamen) na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny, centrálního zásobování teplem (CZT) nebo využití OZE
 • náhradu kotle na pevná nebo kapalná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny, CZT nebo využití OZE
 • náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE (s výjimkou dřeva a dřevních palivových produktů)
 • náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo CZT)
 • rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší účinností - výměna původního plynového kotle za nový (plynový či elektrický)
 • ohřev vody a přitápění solárními kolektory
 • využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové produkty) 

Dotace se nevztahuje na:

 • jiné než kondenzační plynové kotle
 • topný systém využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě a nové půdní vestavbě
 • na náhradu topných systémů instalovaných v objektech sloužících pro rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotely, penziony atd.), a to ani v případě, že na jejich adrese má uživatel trvalý pobyt
 • přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění
 • decentralizaci plynových kotelen (náhrada kotelny samostatnými zdroji pro jednotlivé byty)
 • náhradu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě s jednou až třemi bytovými jednotkami
 • topný systém, který konstrukčně umožňuje spalovat i neekologická paliva
 • mobilní klimatizační jednotky
 • ekologický zdroj, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu

 

Další informace najdete na výše uvedených stránkách, popřípadě na tel. 23600 4314 nebo e-mailu dotace.topeni@praha.eu.