Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Sběr použitých rostlinných olejů a tuků - NOVINKA
25-11-2016

Sběr použitých rostlinných olejů a tuků - NOVINKA

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali o novince odboru OCP MHMP. Týká se sběru použitých rostlinných olejů a tuků od občanů na území hl. m. Prahy.  

Hlavní město uzavřelo 3.11.2016 smlouvu se společností Viking group s.r.o., která bude zajišťovat na všech 20 sběrných dvorech hl. m. Prahy sběr použitých potravinářských olejů a tuků. Na každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání olejů z domácností. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných obalech, například PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.  

Tato služba je na území hl. m. Prahy novinkou a doufáme, že ji občané budou hojně využívat, jelikož použitý potravinářský olej a tuk je cennou komoditou. Sebraný olej a tuk je po vytřídění a vyčištění využíván jako druhotná surovina v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie. Sbíráním tohoto odpadu je ušetřeno životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením. Odpad je zpracován a transformován na celou škálu ekologicky šetrných výrobků.  

Chtěli bychom Vás požádat o spolupráci, aby informovanost byla co nejširší. V příloze posíláme tiskovou zprávu, kde jsou veškeré informace uvedeny, pokud byste tuto informaci otiskli ve svých periodikách, umístili na weby aj. určitě by to bylo přínosem. Také přidávám odkaz na článek na portálu životního prostředí.  

 

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty/prazane_mohou_odevzdavat_pouzite.html

 

 

V případě dotazů se obracejte na paní Ing. Annu Kulhánkovou, tel. 236 004 346, E: anna.kulhankova@praha.eu