Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Činnost oddělení sportu

Administrativní organizování spolupořadatelství

 • zpracování podmínek pro poskytování spolupořadatelství
 • zpracování nabídek
 • zpracování spolupořadatelských smluv
 • zpracování vyúčtování spolupořadatelství

Administrativní a organizační zabezpečení

 • zpracování a kontrola faktur (externí dodavatelé, fotograf, další externí služby) 
 • příprava rozpočtu za oblast sportu 
 • kontrola čerpání rozpočtu (platby, akce a další sportovní aktivity) 
 • zpracování materiálů do Rady Městské části Praha 1 
 • vytváří koncepci sportovních akcí a aktivit. Zajišťuje jejich realizaci včetně využití spacializovaných agentur 
 • zabezpečuje sportovní akce organizované MČ Praha 1 
 • zajišťuje přípravu a organizaci mezinárodních žákovských turnajů v malé kopané „O pohár starosty MČ Praha 1“ 
 • monitoruje volnočasové aktivity a požadavky a návrhy všech věkových kategorií s důrazem na věkové kategorie od 16 let výše. Na základě jejich analýzy zpracovává nabídky využití volného času na úseku sportovního vyžití neorganizovaných obyvatel MČ Praha 1 
 • spolupracuje s příslušnými komisemi a institucemi v oblasti sportu 
 • podílí se na zpracování grantů v oblasti sportu 
 • podílí se na koncepci sportovně tělovýchovných projektů na teritoriu Prahy 1 (sportoviště, hřiště apod.) 
 • podílí se na tvorbě a rozvíjení partnerských vztahů MČ v Praze v oblasti sportu a sportovních aktivit 
 • zajišťuje organizaci, propagaci a publicitu sportovních aktivit a soutěží organizovaných MČ Praha 1