Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Žádost o poskytnutí slevy na nájemném v bytě MČ Praha 1

  2013_Zadost_o_slevu_na_najemnem.pdf - 93,70 KB

Přílohy:

 • Pravidla pro poskytování slev na nájemném

  Pravidla_pro_poskytovani_slev_na_najemnem_2013.pdf - 324,90 KB

Odkazy:

Žádost o poskytnutí slevy na nájemném v bytě MČ Praha 1

podmínky, postup, žádost

Vyřizuje:

Oddělení sociální pomoci

Kontakt:

Ing. Michal Kadlec, DiS., ☎ 221 097 431, e-mail: Michal.Kadlec@praha1.cz, číslo dveří 312

Potřebujete:

 1. Vyplněnou Žádost o poskytnutí slevy na nájemném v bytě MČ Praha 1,
 2. evidenční list k bytu,
 3. doklad o výši příjmů (potvrzení o výši mzdy, sociálních dávek, starobního důchodu, u OSVČ daňové přiznání) žadatele a ostatních členů domácnosti,
 4. rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na bydlení,
 5. doklad o hrazení nájemného ne starší než 3 měsíce,
 6. předpis plateb energií (SIPO),
 7. doklad o hrazení elektřiny a plynu ne starší než 3 měsíce.

Správní a místní poplatky:

----------