Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Žádost o finanční pomoc formou daru poskytovaná MČ Praha 1

Jedná se o poslední finanční kompenzaci dopadu zvyšování nájmu po vyčerpání pomoci poskytované formou státních dávek pro nájemce bydlící v bytě soukromého vlastníka, státním bytě nebo v bytě ve vlastnictví hlavního města Prahy na území MČ Praha 1.

Vyřizuje:

Oddělení sociální pomoci

Kontakt:

Eva Mrňáková, ☎ 221 097 635, e-mail: Eva.Mrnakova@praha1.cz, číslo dveří 300

Potřebujete:

  • kopie platné nájemní smlouvy,
  • platný evidenční list užívaného bytu nebo rozpis plateb,
  • doklad o zaplacení nájemného za poslední měsíc,
  • doklad o zaplacení služeb souvisejících s nájmem bytu za poslední měsíc,
  • doklady o příjmech žadatele a ostatních členů domácnosti (důchodové dávky, příjmy ze zaměstnání, dávky hmotné nouze, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti), které nejsou starší než 3 měsíce,
  • rozhodnutí úřadu práce o přiznání příspěvku na bydlení za posuzované období,
  • na požádání další doklady nutné pro posouzení žádosti.

Správní a místní poplatky:

----------