Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Pravidla pro pronájem bytů ze sociální rezervy "tzv. sociálních bytů"

Byty ze sociální rezervy,  tzv. „ sociální byty“  jsou určeny pro sociálně slabší občany, kteří nemohou svoji bytovou situaci řešit jinak, než žádostí o byt ze sociální rezervy. Pomoc je obcí poskytována na základě Žádosti o nájem bytu ze sociální rezervy podané žadatelem – nájemcem bytu Městské části Praha 1 nebo jiného bytu na území městské části Praha 1.

Na přidělení bytu ze sociální rezervy není právní nárok. O přidělení bytu rozhoduje, na základě doporučení Sociální komise,  Rada městské části Praha 1. Kromě splnění základních podmínek (viz §1) je každý případ individuálně posuzován zejména s ohledem na sociální potřebnost žadatele (např. nevyhovující zdravotní stav). Splnění základních podmínek automaticky nezakládá právo na přidělení bytu.

Seznam tzv. „sociálních bytů“ schvaluje Rada MČ Praha 1 a bude pravidelně aktualizován.

Bližší informace a formulář žádosti naleznete v níže připojených souborech.

 

Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy se podává prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Formulář žádosti

Pravidla pro pronájem bytů ze sociální rezervy tzv. sociálních bytů

Pravidla_pro_pronajem_bytu_ze_socialni_rezervy_2012.pdf - 114,48 KB

Žádost o byt ze sociální rezervy

Zadost_o_byt_ze_socialni__rezervy.pdf - 51,87 KB
Zadost_o_byt_ze_socialni__rezervy.xls - 48,00 KB

Čestné prohlášení k žádosti o byt ze sociální rezervy

Cestne_prohlaseni_k_zadosti_o_byt_ze_soc._rezervy.pdf - 29,76 KB
Cestne_prohlaseni_k_zadosti_o_byt.doc - 28,00 KB