Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Mnichovská pravidla pro busking mohou fungovat i v Praze
25-6-2015

Mnichovská pravidla pro busking mohou fungovat i v Praze

Exaktní pravidla pro busking, jaká má Mnichov, mohou být vzorem také pro Prahu. Obě města mají podobnou historickou tradici, tudíž by stačilo‎ převzít mnichovský model namísto novelizace stávající pražské vyhlášky, která je od počátku postavena na špatných základech.

Tato pravidla byla předána pražské primátorce Adrianě Krnáčové.

Text vyhlášky o pravidlech buskingu v městě Mnichově najdete také ke stažení >>> zde <<<.‎


Vážení pouliční hudebníci a pouliční umělci v Mnichově, 

navzdory tomu, že město Mnichov obecně velmi oceňuje Vaše hudební a umělecká vystoupení v oblastech pěších zón, naše zkušenosti z posledních let ukazují, že velký počet hudebníků a umělců a některé z jejich nástrojů se začaly stávat nepříjemnými pro obyvatele těchto oblastí a osoby zde pracující.

Z tohoto důvodu se Rada města rozhodla vydat nová závazná pravidla.

Na jednu stranu tato pravidla zaručí, že co největší počet pouličních hudebníků a umělců bude mít opakovaně příležitost vystupovat. Na druhou stranu zároveň zajistí, že rezidenti a lidé zaměstnaní v blízkých obchodech a službách nebudou vystoupeními příliš obtěžováni.

Je proto nutné dodržovat následující pravidla:

A. Hudebníci

 1. Každý den bude vydáno maximálně 5 povolení pro ranní vystupování (povoleno od 11:00 do 14:00) a 5 povolení pro odpolední vystupování (povoleno od 15:00 do 22:00).
  Od 14:00 do 15:00 nebude hraní hudby povoleno.
  Tato povolení bude možné vyzvednout pouze v den, kdy si budete přát vystupovat, od pondělí do pátku od 10:00 do 20:00 a v sobotu od 10:00 do 16:00. Povolení budou k dispozici v městské informační kanceláři na radnici (Marienplatz, 80331 Mnichov) za poplatek 10 EUR.
 2. Každý hudebník bude moci získat maximálně 2 povolení od pondělí do soboty.
 3. Hudebník bude povinen měnit místo své produkce každých 60 minut; každé místo smí být užito jen jednou denně.
 4. Zájemci si budou moci vyzvednout povolení k hudební produkci pouze osobně a po předložení občanského průkazu či pasu.
 5. Pokud více (max. 5) hudebníků má zájem vystupovat společně, pak taková „malá skupina“ musí podat žádost o povolení společně. Na tomto společném povolení musejí být uvedena jména všech hudebníků. Toto povolení lze rovněž získat ve výše uvedené kanceláři (bod A1).
 6. Některé hudební nástroje, které jsou považovány za více obtěžující, nebudou povoleny. To se týká následujících nástrojů:
  - žesťové nástroje (trubka, saxofon, trombon atd.)
  - bubny a podobné rytmické nástroje
  - dudy
  - flašinet
  - klávesy
  - elektronické nástroje
  - zesilovače
 7. O nedělích a státních svátcích bude vydáno pouze 10 povolení pro odpoledne (13:00 – 22:00). Tato povolení budou vydávána v pracovním dni předcházejícím příslušné neděli či státnímu svátku v kanceláři uvedené v bodě A1. Tato povolení se nezapočítávají do pravidla, že lze získat maximálně dvě povolení v období od pondělí do soboty.

Všichni hudebníci musejí absolvovat předehrávku v městské informační kanceláři.

B. Sochy (mimové)

 1. Každý den budou vydána maximálně 3 povolení pro období od 12:15 do 22:00 příslušného dne. Tato povolení budou k dispozici v městské informační kanceláři uvedené v bodě A1 za poplatek 10 EUR.
 2. Každý umělec bude moci získat maximálně 3 povolení od pondělí do soboty.
 3. Umělec bude povinen měnit místo své produkce každých 60 minut; každé místo smí být užito jen jednou denně.
 4. O nedělích a státních svátcích se povolení vydávají pro období od 13:00 do 22:00. Bude možné je získat od 10:00 v pracovní den předcházející dané neděli či státnímu svátku v městské informační kanceláři uvedené v bodě A1. 
 5. Povolení pro neděle a státní svátky se nezapočítávají do pravidla, že lze získat maximálně 3 povolení v období od pondělí do soboty.

Všichni umělci musejí absolvovat předehrávku v městské informační kanceláři.

C. Aktivní pouliční umělci

 1. Každý den budou vydána maximálně 2 povolení pro období od 12:15 do 22:00 příslušného dne. Tato povolení budou k dispozici v městské informační kanceláři uvedené v bodě A.1 za poplatek 10 EUR.
 2. Každý umělec bude moci získat maximálně 3 povolení od pondělí do soboty.
 3. O nedělích a státních svátcích se povolení vydávají pro období od 13:00 do 22:00. Bude možné je získat od 15:00 v pracovní den předcházející dané neděli či státnímu svátku v městské informační kanceláři uvedené v bodě A1.
 4. Povolení pro neděle a státní svátky se nezapočítávají do pravidla, že lze získat maximálně 3 povolení v období od pondělí do soboty.
 5. Produkce zahrnující oheň, nože či zvířata nebudou povoleny.
 6. Umělec bude povinen měnit místo své produkce každých 60 minut; každé místo smí být užito jen jednou denně.

Všichni umělci musejí absolvovat předehrávku v městské informační kanceláři.

D. Pouliční malíři

 1. viz pravidla 1 – 4 v bodě C.
 2. Umělec smí použít plochu maximálně 10 m2.

Každý umělec musí předvést výběr ze svého díla.

Město Mnichov lituje, že tato pravidla s sebou přinesou dodatečnou byrokratickou zátěž pro vystoupení, která jsou v principu velmi pěkná a vítaná v našem městě.

Žádáme o pochopení, že v případě konfliktu zájmů je bohužel občas nutné pomoci vzájemné ohleduplnosti zavedením a dodržováním pravidel.

Město Mnichov
Tisková a informační kancelář
Městská informační kancelář
Radnice, Marienplatz 8
80331 Mnichov
telefon 089 / 22 23 24

Zdroj: WWW stránky města Mnichov
www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Stadt-Information/Stra-enkunst--musik.html