Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Zastupitelé Prahy 1 navrhují zpřísnění vyhlášek pro veřejnou produkci
26-5-2015

Zastupitelé Prahy 1 navrhují zpřísnění vyhlášek pro veřejnou produkci

Praha 1 navrhuje zpřísnění pravidel pro tzv. busking. Zastupitelstvo Městské části Praha 1 proto na svém úterním jednání jednomyslně schválilo připomínky k novele obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 „o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech“, jejíž text zaslal Magistrát hl. m. Prahy do připomínkového řízení.

„Situace, která v souvislosti s provozováním buskingu v ulicích Prahy 1 vládne, je nadále neúnosná,“ komentoval situaci radní pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku Prahy 1 Ivan Solil, který připomínky k novele obecně závazné vyhlášky zastupitelům MČ Praha 1 předložil.

K zásadnímu zhoršení situace v oblasti buskingu došlo v roce 2013, kdy vedení hlavního města – přes námitky první městské části – přijalo obecně závaznou vyhlášku, díky které získali buskeři téměř neomezené možnosti. Pravomoci radnice magistrát naopak omezil na minimum. Obyvatelé Prahy 1 si od té doby neustále a oprávněně stěžují na hluk a jednotvárnost akustické produkce. Občané navíc sepsali petice požadující úplný zákaz buskingu v Mostecké ulici a na Václavském náměstí. 

Zastupitelé Prahy 1 schválili v květnu 2014 návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 5/2013. Tehdejší vedení hlavního města na něj ale prakticky nereagovalo. Teprve nyní, rok od přijetí uvedeného usnesení Prahy 1, bylo zahájeno připomínkové řízení a je šance na přijetí potřebných změn, i když podle radního Ivana Solila magistrát stále plně nereflektuje připomínky Prahy 1 ani každodenní dopady buskingu.

„Nicméně je třeba ocenit posun, ke kterému v poslední době došlo, i přístup současného vedení hlavního města,“ doplnil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který podle svých slov sice vnímá rozdíly mezi registrovanými a neregistrovanými buskery, stejně jako mezi těmi agresivními a slušnými, Městská část Praha 1 podle něj ale musí v první řadě chránit své občany.

Patrně nejdůležitějším návrhem Prahy 1 na změnu ve vyhlášce č. 5/2013 je povinnost provozovatelů pouliční veřejné produkce požádat o povolení příslušného silničního správního úřadu v případech, kdy jsou k produkci využívána jakákoliv další zařízení. „Samostatně stojícího buskera s houslemi či kytarou v ruce lze přirovnat například k osobě, která na ulici stojí a telefonuje. Na taková vystoupení stížnosti nemáme a omezení se jich netýká. Jako příklad mohu uvést nevidomého harmonikáře v ulici Národní. Ovšem busker, který si pro své vystoupení nebo pro své zařízení potřebné k vystoupení zabral několik metrů čtverečních komunikace, už do této kategorie nespadá. Zabraná komunikace nad rámec běžného užívání skutečně vyžaduje povolení k záboru,“ prohlásil radní Ivan Solil.

Další změnou, kterou požaduje Městská část Praha 1, je rozšíření míst s úplným zákazem pouliční akustické produkce, přičemž zákaz platí také 50 metrů v ulicích, které k ulicím se zákazem přiléhají. Tímto Praha 1 reaguje na situace, kdy byla akustická produkce zakázána například v ulici Na Příkopě, ale busker se patami postavil do přiléhající Havířské a hrál beztrestně dál. Seznam ulic, kde by měl být hudební busking zcela zakázán, vychází ze znalosti problematiky i z obsahů oprávněných stížností.

„Proti pouličnímu umění, které pobaví a neobtěžuje, nemáme žádné námitky a rozhodně nechceme brát umělcům prostor pro jejich produkci. Není ale možné, aby byla provozována na úkor práv i zdravého rozumu osob, které v okolí produkce bydlí nebo pracují. A k tomu prokazatelně od roku 2013 dochází,“ zdůraznil Ivan Solil.

Praha 1 přivítala změnu navrhovanou hlavní městem, podle které by měla být akustická produkce na levém břehu Vltavy provozována pouze v hodinách označených lichou číslovkou a na pravém břehu Vltavy pak pouze v hodinách označených sudou číslovkou. 

První pražská městská část naopak nesouhlasí s návrhem, který by umožnil akustickou veřejnou produkci s použitím přídavných zesilovacích zařízení, je-li to pro slyšitelnost nezbytné. „Díky přirozenému ruchu centra by produkce taková zařízení vyžadovala až příliš často a docházelo by k překřikování a tím k dalšímu navyšování hlukové zátěže,“ vysvětlil Ivan Solil s tím, že by navíc bylo také velmi obtížné na místě určovat, zda je zesilovací zařízení nutné, či nikoliv.

Mezi další požadované změny patří výměra plochy pro jednoho vystupujícího nebo počet osob provádějících jednu uměleckou produkci. Bez nutnosti povolení by nově měl na jednoho buskera připadat 1m2 a jednu uměleckou produkci by mohly najednou provádět maximálně čtyři osoby. 

Připomínkové řízení skončí v polovině června a nové znění vyhlášky pak musí potvrdit vedení Prahy. Platit by mohla od července tohoto roku.

Bubliny ano. Nečistota ne

Zastupitelé Prahy 1 schválili také návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 o udržování čistoty v ulicích a jiných veřejných prostranstvích. Návrh předložili zástupce starosty Richard Bureš a radní Ivan Solil.

„Při veřejných vystoupeních umělců vytvářejících mýdlové bubliny dochází ke znečišťování veřejného prostranství a k tvorbě kluzkého povrchu, který ohrožuje zdraví chodců. Praha 1 proto navrhuje upravit text vyhlášky v paragrafu 2, písmeno C,“ popsal zástupce starosty Prahy 1 Richard Bureš.

Nové znění by tak mělo zamezit používání saponátů, roztoků s příměsí glycerinu, tekutých mýdel, olejů, chemikálií a jiných znečišťujících látek při veřejné produkci v ulicích.

Pro ilustraci několik videoklipů z YouTube o různých podobách buskingu v Praze:

Busking v praxi nebo maskovaná žebrota?
Busking v Praze má mnoho podob
Busking má mnoho tváří
Prague "busking"....
New balkan brass trio busking in Prague
Zastupitelé Prahy 1 navrhují zpřísnění vyhlášek pro veřejnou produkci

Zastupitelé Prahy 1 navrhují zpřísnění vyhlášek pro veřejnou produkci

30
29
28
27