Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

29 - 10.4.2018

UZ18_0560

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ18_0561

Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ18_0562

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 Ester Ledecké za obrovský sportovní úspěch na ZOH 2018 v Pchjončchangu

UZ18_0563

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 paní Marcele Martiníkové

UZ18_0564

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Jiřímu Kyliánovi

UZ18_0565

Dodatek č. 2 k Aktualizaci Programu regenerace MPR Městské části Praha 1 z roku 2015

UZ18_0566

Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

UZ18_0567

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

UZ18_0568

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018

UZ18_0569

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018"

UZ18_0570

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2018"

UZ18_0571

Vyhodnocení grantů na opravu domovního fondu pro rok 2018

UZ18_0572

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018"

UZ18_0573

Přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2018"

UZ18_0574

Prodej bytové jednotky č. 1018/1 na adrese č.p. 1018, Karoliny Světlé 7, k.ú. Staré Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ18_0575

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru CES č. 2015/0518 - dům čp. 213, k.ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1

UZ18_0576

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 705/1, k. ú. Hradčany s novým označením parc. č. 705/3 v k. ú. Hradčany (Pod Bruskou), Praha 1

UZ18_0577

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1 - změna části usnesení č. UZ18_0553 ze dne 31.01.2018

UZ18_0578

Žádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení s vrácením nebytové jednotky číslo 606/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1) a o prominutí nákladů na vyklizení nebytové jednotky číslo 606/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1)

UZ18_0579

Záměr prodeje bytové jednotky č. 1955/3 na adrese č.p. 1955, Příčná 10, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ18_0580

Prodej pozemku parc. č. 386/3, k. ú. Malá Strana (Karmelitská), Praha 1 - zrušení usnesení č. UZ09_0422 z 20.10.2009 a usnesení č. UZ11_0133 ze dne 04.10.2011

UZ18_0581

Oprava chyby v psaní - změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 938, parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0582

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Řeznická 14 č.p. 656 Praha 1

UZ18_0583

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Vodičkova 9 čp. 730 Praha 1

UZ18_0584

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Šeříková 6 čp. 564 Praha 1

UZ18_0585

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek v budově Nebovidská 2 čp. 462 Praha 1

UZ18_0586

Věcná břemena "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská 53, 57 ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1

UZ18_0587

Záměr prodeje bytové jednotky č. 2091/15 v domě č.p. 2091, k.ú. Nové Město, na adrese Ve Smečkách 24, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0588

Záměr prodeje bytové jednotky č. 618/22 v domě č.p. 618, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 14, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0589

Prodej bytové jednotky č. 850/1 stojící na pozemku parc. č. 962/1, k.ú. Staré Město, U Milosrdných 8, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněnému nájemci"

UZ18_0590

Prodej bytové jednotky č. 266/11, k. ú. Staré Město, na adrese Betlémská 7, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0591

Prodej bytové jednotky č. 221/3, k. ú. Staré Město, na adrese Liliová 13, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0592

Funkční a stavebně-technické rozdělení domů Na Poříčí 1933/36 a 1934/38 s pozemky č. parc. 214 a č. parc. 215, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0593

Prodej bytové jednotky č. 469/8, k. ú. Malá Strana, na adrese Nosticova 6, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0594

Prodloužení termínu pro splnění úkolu uloženého usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ15_0165 ze dne 13.10.2015

UZ18_0595

Zvýšení transparentnosti při nakládání s budovou "Juditina věž"

UZ18_0596

Řešení neutěšeného stavu pozemků parc. č. 710/1, 710/4 a 710/8, vše k.ú. Malá Strana

UZ18_0597

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků Dlouhá 5 čp. 923 Praha 1

UZ18_0598

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 350, jehož součástí je stavba domu čp. 407, Újezd 23, vše k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ18_0599

Záměr prodeje nemovité věci - části pozemku č. parc. 352/1, nově značeného dle oddělovacího geometrického plánu č. 577-100/2016 jako č. parc. 352/5 o výměře 70 m2, (Újezd), vše k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ18_0600

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 461/5, ul. Nebovidská 4, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1

UZ18_0601

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

28 - 31.1.2018

UZ18_0539

Aktuální zpráva o situaci kolem Nemocnice Na Františku

UZ18_0540

Zrušení veřejné zakázky na rekonstrukci bytového domu Senovážné náměstí 1628/17 a zahájení kroků k privatizaci objektu

UZ18_0541

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ18_0542

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Michaelu Prostějovskému za jeho umělecký přínos a vybudování muzikálové scény v ČR

UZ18_0543

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ18_0544

Uzavření dohody o splátkách za náklady na vyklizení bytové jednotky č. 719/19 v domě č.p. 719, k.ú. Staré Město, Dlouhá 44, Praha 1

UZ18_0545

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Rybná čp. 695/21 Praha 1 - revokace usnesení č. UZ17_0426 ze dne 23.05.2017

UZ18_0546

Prodej bytových jednotek č. 630/1, 630/7, 630/8 a 630/10 na adrese č.p. 630, Štěpánská 53,57, k.ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ18_0547

Prodej bytových jednotek č. 712/4, 712/7 v domě č.p. 712, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 32, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0548

Prodej bytové jednotky č. 712/9 v domě č.p. 712, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 32, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0549

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 220, parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ18_0550

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 1527, na pozemku parc. č. 1995, Navrátilova 14, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0551

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 1604 a k pozemku parc. č. 181 se stavbou budovy č. p. 1604, na adrese Bolzanova 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0552

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1283, na pozemku parc. č. 135/1, Jeruzalémská 9, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0553

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ18_0554

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)

UZ18_0555

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ18_0556

Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ17_0411 ze dne 04.04.2017 - Externí audit hospodaření MČ Praha 1 s nemovitostmi

UZ18_0557

Posunutí termínu úkolu - mimořádná Zpráva Kontrolního výboru dle usnesení č. UZ17_0413 ze dne 04.04.2017

UZ18_0558

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.10.2017 do 31.12.2017

UZ18_0559

Smlouva o provozování společné věci č. 2016/0011 - řešení neúnosné situace v domě Václavské náměstí 821/39