Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

33 - 19.11.2018

UR18_1354

Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_1355

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_1356

Zrušení části usnesení číslo UR18_1042 ze dne 25. 9. 2018 ve věci: Vyhlášení vítězů II. kola výběrového řízení na pronájem startovacích bytů v souladu s UR18_0673 ze dne 5. 6. 2018

UR18_1357

Prodloužení přerušení užívání nebytového prostoru v domě č. p. 875, k. ú. Nové Město, Jindřišská 23

UR18_1358

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1

UR18_1359

Přijetí účelového daru od společnosti FILM HUNTERS s.r.o.

UR18_1360

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Úprava chodníků v ulici U Lužického semináře a Cihelná - dokončovací stavební práce"

UR18_1361

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Rozšíření MŠ Opletalova, Opletalova 14/925, Praha 1, Nové Město"

UR18_1362

Dopisy Radě MČ Praha 1

32 - 13.11.2018

UR18_1320

Zpráva Útvaru tajemníka, oddělení právního, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1 o provedených opatřeních ve věci stížností, podnětů a petic podaných od 01.01.2017 do 31.12.2017

UR18_1321

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 876, k. ú. Nové Město, Nekázanka 19

UR18_1322

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13 - dohoda

UR18_1323

Žádost o podnájem části bytu v domě č. p. 630, k. ú. Nové Město, Štěpánská 55

UR18_1324

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 111, k. ú. Hradčany, Pohořelec 25

UR18_1325

Zrušení části usnesení číslo UR18_1042 ze dne 25. 9. 2018 ve věci: Vyhlášení vítězů II. kola výběrového řízení na pronájem startovacích bytů v souladu s UR18_0673 ze dne 5. 6. 2018

UR18_1326

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 221, k. ú. Staré Město, Liliová 13 - žádost o podnájem

UR18_1327

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 778, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 14 - sídlo

UR18_1328

Záměr prodloužení doby výpůjčky pozemku č. parc. 988/2 v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_1329

Krátkodobý pronájem části nemovitosti - části společných prostor domu čp. 2088, Senovážné nám. 10a, který je součástí pozemku č. parc. 166/1 v k. ú. Nové Město, Praha 1, za účelem filmování

UR18_1330

Zrušení usnesení č. UR11_0665 ze dne 30.05.2011 - "Věcné břemeno chůze a jízdy průjezdem domu č.p. 136 na pozemku parc. č. 102, k.ú. Staré Město, ul. Linhartská 6, Praha 1"

UR18_1331

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek parc. č. 952, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 (Palác Žofín - trafostanice)

UR18_1332

Záměr pronájmu a pronájem části pozemku parc. č. 39, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 o výměře 32 m2 za účelem vybudování záboru pro umístění zařízení staveniště (hotel Evropa)

UR18_1333

Pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 7, čp. 501, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. "Werichova vila" - informace o současné situaci

UR18_1334

Záměr výpůjčky pozemku č. parc. 366/2 v k. ú. Nové Město, Praha 1 pro Společenství vlastníků jednotek Soukenická č.p. 1187/29, Praha 1

UR18_1335

Záměr výpůjčky pozemku č. parc. 842/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 pro Společenství vlastníků jednotek ul. Hradební 5/759, Praha 1, k.ú. Staré Město

UR18_1336

Vyhodnocení záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 393, k. ú. Malá Strana, Seminářská zahrada 13 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1337

Vyhodnocení záměru na zvýšení nájemného u nebytového prostoru v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1338

Vyhodnocení záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 36, k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 22 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1339

Žádost o slevu na nájemném u bytu v domě č. p. 1045, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 22

UR18_1340

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1

UR18_1341

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č.p. 1758 a č.p. 1042, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 14 a 16 - dohoda o narovnání

UR18_1342

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25

UR18_1343

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Kompletní oprava bytu č. 3, Rybná 681/11, k. ú. Staré Město"

UR18_1344

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Odstraňování a překrývání graffiti na území a majetku MČ Prahy 1 a majetku třetích osob"

UR18_1345

Havárie ležatého potrubí kanalizace v 1. PP v nebytovém prostoru č. 101, Maiselova 41/21, k. ú. Josefov - náklady na opravu ponese SVJ společně s MČP1

UR18_1346

Vyhodnocení záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 923, k. ú. Staré Město, Dlouhá 5 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1347

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1

UR18_1348

Projednání nových a rozšíření stávající restaurační zahrádky

UR18_1349

Žádost společnosti ETAMP FILM PRODUCTION spol. s r.o. o povolení záboru k zaparkování filmové techniky na pozemku č. parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech ve dnech 24. - 25.11.2018, 08. - 09.12.2018, 18. - 19.12.2018, 14.01.2019 a 21. - 25.01.2019

UR18_1350

Udělení odměn ředitelům (ředitelkám) škol a školských zařízení v působnosti oddělení školství

UR18_1351

Přijetí účelových darů od společností CZECH ANGLO PRODUCTION s.r.o. a ETAMP FILM PRODUCTION spol. s.r.o.

UR18_1352

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_1353

Dopisy Radě MČ Praha 1

31 - 6.11.2018

UR18_1279

Oprava písařské chyby v usnesení UR18_1204 ze dne 23.10.2018 - Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup a dodávka kancelářského nábytku - nové pracoviště Odbor dopravně správních agend"

UR18_1280

Oprava písařské chyby v usnesení UR18_1205 ze dne 23.10.2018 - Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup a dodávka náplní a tonerů do tiskáren"

UR18_1281

Souhlas s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

UR18_1282

Prodloužení Smluv o nájmu bytů určených pro stabilizaci preferovaných profesí - zdravotnictví

UR18_1283

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3

UR18_1284

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1071, k. ú. Staré Město, Rámová 3

UR18_1285

Žádosti o prodloužení nájemních smluv u bytů v domě č. p. 364, k. ú. Malá Strana, Vlašská 2, Praha 1

UR18_1286

Změna doby nájmu u bytu v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1

UR18_1287

Žádost o slevu na nájemném z bytu v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR18_1288

Prodloužení slevy na nájemném z důvodu snížené kvality bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18

UR18_1289

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1758 a č. p. 1042, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 14 a 16 - dohoda o skončení nájmu

UR18_1290

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 697, k. ú. Staré Město, Masná 19 - sleva na nájemném

UR18_1291

Nabídky k záměru na změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 566, k. ú. Staré Město, Celetná 28 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1292

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 38, k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 24 a č. p. 40, k. ú. Malá Strana, Mostecká 26 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1293

Nabídka k záměru na postoupení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 908, k. ú. Staré Město, V Kolkovně 7 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1294

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 525, k. ú. Staré Město, Havelská 4 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1295

Vyhodnocení záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 118, k. ú. Staré Město, Široká 20 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1296

Vyhodnocení záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 394, k. ú. Malá Strana, Újezd 39 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1297

Souhlas s provedením změn jednotky č. 116/101 v domě č. p. 116 k. ú. Nové Město, Národní ulice, Praha 1

UR18_1298

Souhlas s provedením změn jednotky č. 41/101 v domě č. p. 41 k. ú. Josefov, Maiselova 21, Praha 1

UR18_1299

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně všech dalších s tím souvisejících činností"

UR18_1300

Záměr pronájmu a pronájem části pozemku parc. č. 710/1 a části pozemku parc. č. 710/6 v k.ú. Malá Strana, Praha 1 (U Lužického semináře)

UR18_1301

Vyhodnocení záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 119, k. ú. Staré Město, Pařížská 14 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1302

Vyhodnocení záměru na společný nájem nebytového prostoru v domě č. p. 1237, k. ú. Nové Město, Novomlýnská 2 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1)zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1303

Vyhodnocení záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1304

Vyhodnocení záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 668, k. ú. Nové Město, Příčná 1,3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1305

Vyhodnocení záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1758, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 14 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1306

Zadání veřejné zakázky v systému krizového řízení "Havárie ležatého potrubí kanalizace v 1. PP v nebytovém prostoru č. 101, Maiselova 41/21, k. ú. Josefov - náklady na opravu ponese SVJ společně s MČP1"

UR18_1307

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění technických a bezpečnostních služeb v objektu garáží Štěpánská 53, 55 a 57, k. ú. Nové Město"

UR18_1308

Žádost o souhlas zřizovatele s využitím prostředků fondu investic NNF na nákup ojetého užitkového vozidla (dodávky) kategorie N1

UR18_1309

Žádost společnosti NEW WAVE location s.r.o. o povolení záboru za účelem parkování filmové techniky na pozemku č. parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech dne 15.11.2018

UR18_1310

Žádost Provincie kapucínů v ČR o prodloužení Smlouvy o nájmu č. 2018/0185 ve znění dodatku č.1 za účelem umístění stavebního záboru ke stavbě "Oprava střechy kostela Narození Páně"

UR18_1311

Vyhodnocení záměru obce na pronájem částí pozemků parc. č. 2407, 2408 a 953 k.ú. Nové Město za účelem zajištění provozu zahradní železnice a dětského vláčku na Slovanském ostrově

UR18_1312

Vyhodnocení záměru obce na pronájem částí pozemků č. parc. 702/1 k.ú. Malá Strana, 790/1 k.ú. Malá Strana, 2317/1 k.ú. Nové Město, 2360/2 k.ú. Nové Město, 2407 k.ú. Nové Město, 899/1 k.ú. Staré Město a 1000/1 k.ú. Staré Město k umístění plakátovacích sloupů

UR18_1313

Prodloužení nájemní smlouvy u bytu určeného pro profese sloužící k plnění úkolů obce (školství) v domě č.p. 1565, k.ú. Nové Město, Senovážné náměstí 16

UR18_1314

Přijetí účelových darů od společností NEGATIV s.r.o., MIA FILM s.r.o., G.S. Production Services s.r.o. a NEW WAVE location s.r.o.

UR18_1315

Uzavření Dohody o finančním vypořádání a postoupení práv a povinností související s realizací díla "Zateplení půdních bytových jednotek č. 1759/9 a č. 1759/11 a střešního pláště a další související práce na domě č.p. 1759, Jindřišská 8, Praha 1 - Nové Město."

UR18_1316

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo "Zpracování dokumentace - Stavební úpravy komunikace Národní (ul. Spálená - Jungmannovo náměstí)"

UR18_1317

Oprava tiskové chyby v usnesení č. UR18_1115 ze dne 02.10.2018 - realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Údržba, pravidelné prohlídky a odstraňování závad systému výsuvných a obslužných sloupků dohledových kamer"

UR18_1318

Problematika provozu sdílených koloběžek na území MČ Praha 1

UR18_1319

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

30 - 30.10.2018

UR18_1239

Naplnění usnesení RMČ Praha 1 č. UR18_1015 ze dne 25. 9. 2018 na základě rozhodnutí Nadace ČEZ

UR18_1240

Žádosti o příspěvek z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" na rok 2019

UR18_1241

Žádost o spolupořadatelství: WGB Trading, s.r.o. - koncert "Vocalise"

UR18_1242

Žádost o spolupořadatelství: Intillaqta, s.r.o. - koncert "Gospel Night"

UR18_1243

Žádost o spolupořadatelství: Mgr. Jana Vanišová - akce "Innovation - Naše české ruce 1918-2018"

UR18_1244

Žádost o spolupořadatelství: Nikol Ponerová - "Autorská přehlídka Poner"

UR18_1245

Výběr nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu "Vánoční výzdoba - osvětlení"

UR18_1246

Žádost o odkup použité mobilní techniky (telefon, tablet, notebook vč. příslušenství) zařazených v majetku ÚMČP1 předkládané zaměstnancem, zejména při změně pracovního poměru

UR18_1247

Prodloužení doby realizace změny nebytové jednotky č. 116/113 v domě č. p. 116 a 1987/101 v domě č. p. 1987 k. ú. Nové Město, Národní 20 a 22, Praha 1

UR18_1248

Dohoda o vypořádání investic společnosti CZECH MARKETING GROUP, s. r. o. vynaložených na změny nebytové jednotky č. 184/101 v domě č. p. 184 k. ú. Nové Město, Křemencova 5, Praha 1

UR18_1249

Uznání nároku společnosti RIMIL, s. r. o. na náhradu zhodnocení jednotky č. 41/101 v domě č. p. 41 k. ú. Josefov, Maiselova 21, Praha 1

UR18_1250

Plnění usnesení číslo UR18_1135 ze dne 9. 10. 2018 ve věci: Žádost o řešení bytové situace nájemce bytu v domě č. p. 1230, k. ú. Nové Město, U Nemocenské pojišťovny 2

UR18_1251

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 123, k. ú. Josefov, Elišky Krásnohorské 6 (byt určený ke stabilizaci zaměstnance Úřadu MČ Praha 1)

UR18_1252

Oprava písařské chyby v usnesení číslo UR18_1174 ve věci: Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 394, k. ú. Malá Strana, Újezd 39, Praha 1

UR18_1253

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1767, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 7

UR18_1254

Nabídka k záměru na pronájem dvou parkovacích míst v domě č. p. 1100, k. ú. Staré Město, Benediktská 13 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1255

Nabídka k záměru na snížení nájemného u nebytového prostoru v domě č. p. 1062, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 35 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1256

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 796, k. ú. Staré Město, Haštalská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1257

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1258

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 777, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 12 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1259

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3 - podnájem

UR18_1260

Změna nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3, Praha 1 - žádost o prodloužení smlouvy

UR18_1261

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 778, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 14 - sleva na nájemném

UR18_1262

Žádost o odklad převzetí nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12)

UR18_1263

Změna doby nájmu u bytu v domě č. p. 237, k. ú. Malá Strana, Nerudova 39 (Jánská 6)

UR18_1264

Nárok společnosti K4wine, s. r. o. na vypořádání zhodnocení jednotky č. 267/101 v domě č. p. 267 k. ú. Staré Město, Betlémská 9, Praha 1

UR18_1265

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 880/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (Anežská 809/6) pro Společenství vlastníků Anežská 809, Praha 1

UR18_1266

Záměr výpůjčky pozemku č. parc. 770 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 pro Společenství vlastníků Hroznová /5, Praha 1

UR18_1267

Záměr výpůjčky pozemku č. parc. 723/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 pro Společenství vlastníků jednotek domu Masná 19 čp. 697 Praha 1

UR18_1268

Krátkodobý pronájem části nemovitosti - společných prostor domu čp. 700, Vodičkova 32, který je součástí pozemku č. parc. 2060 v k. ú. Nové Město, Praha 1, za účelem filmování

UR18_1269

Doplnění Zásad pro výpočet finanční kompenzace Vězeňská 860/7, Praha 1

UR18_1270

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy - prostory pro zajištění cateringu v objektu Paláce Žofín (Slovanský ostrov č.p. 226, NM, Praha 1)

UR18_1271

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově vázaného finančního daru

UR18_1272

Zrušení usnesení číslo UR18_0992 ze dne 04.09.2018 "Souhlas se záměrem účasti ve výzvě nazvané CEF-2018 Transport Multi-Annual Work Programme"

UR18_1273

Zpráva o činnosti Odboru dopravně správních agend

UR18_1274

Přijetí účelových darů od společností FILM MAKERS s.r.o., Location service s.r.o., OKKO PRODUCTION s.r.o. a WILMA - Production s.r.o.

UR18_1275

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů: ulice Cihelná a U Lužického semináře - dodávky a výstavby výsuvných patníků na vjezdech do dané lokality

UR18_1276

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Zateplení půdních bytových jednotek č. 1759/9 a č 1759/11 a střešního pláště a další související práce na domě č.p. 1759, Jindřišská 8, Praha 1 - Nové Město"

UR18_1277

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Nové přestupkové kanceláře - Vodičkova 681/18, Praha 1 - Nové Město"

UR18_1278

Výběr nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku "Projektová příprava - Podzemní garáže Dvořákovo nábřeží" realizovanou v užším řízení podle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

29 - 23.10.2018

UR18_1202

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_1203

Prodloužení Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_1204

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup a dodávka kancelářského nábytku - nové pracoviště Odbor dopravně správních agend"

UR18_1205

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup a dodávka náplní a tonerů do tiskáren"

UR18_1206

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "zajištění květinové dekorace včetně servisu pro potřeby ÚMČ Praha 1"

UR18_1207

Žádost o spolupořadatelství: Opera studio Praha - představení "Časoplet"

UR18_1208

Žádost o spolupořadatelství: Klášter dominikánů Praha - "Adventní koncert u dominikánů"

UR18_1209

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání bytu č. 2 (3 + kk) v domě č. p. 693 v k. ú. Nové Město, Školská 28, Praha 1

UR18_1210

Žádost o odklad převzetí nebytového prostoru v domě č. p. 769, k. ú. Nové Město, Jungmannovo náměstí 7 (28. října 14)

UR18_1211

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 1283, k. ú. Nové Město, Jeruzalémská 9

UR18_1212

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7

UR18_1213

Zrušení části usnesení číslo UR18_1042 ze dne 25. 9. 2018 ve věci: Vyhlášení vítězů II. kola výběrového řízení na pronájem startovacích bytů v souladu s UR18_0673 ze dne 5. 6. 2018

UR18_1214

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10

UR18_1215

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 36, k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 22

UR18_1216

Záměr na zvýšení nájemného u nebytového prostoru v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17

UR18_1217

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 749, k. ú. Staré Město, Haštalská 4 - sleva na nájemném

UR18_1218

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nebytový prostor v domě č.p. 66, k.ú. Josefov, Pařížská 13

UR18_1219

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 510, k. ú. Staré Město, Havelská 5 - výpověď

UR18_1220

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Stavební úpravy - dohledové pracoviště OS PČR, Tržiště 262/12, k. ú. Malá Strana"

UR18_1221

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 393, k. ú. Malá Strana, Seminářská zahrada 13 - změna doby nájmu

UR18_1222

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 10/2018

UR18_1223

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na "Poskytování služeb daňového a účetního poradenství, v rámci zdaňované činnosti MČ Praha 1, zejména s ohledem na uzavření účetního období 2017 a zahájení nového účetního období roku 2018" CES č. 2017/1273

UR18_1224

Výpůjčka části pozemku parc. č. 330/2, k. ú. Malá Strana, obec Praha (Újezd 432/30, Praha 1)

UR18_1225

Záměr výpůjčky pozemků parc. č. 931/4 a 932/1 v k. ú Staré Město, obec Praha 1 (vnitroblok domů Kozí 803/12 a U Milosrdných 804/14)

UR18_1226

Pronájem části pozemku č. parc. 744/1, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR18_1227

Krátkodobý pronájem nemovitosti - části pozemku č. parc. 2357/1 v k.ú. Nové Město, Praha 1, za účelem filmování

UR18_1228

Záměr prodeje bytových jednotek č. 123/7 na adrese č.p. 123, E. Krásnohorské 6, k.ú. Josefov, č. 1283/3 na adrese č.p. 1283, Jeruzalémská 9, k.ú. Nové Město, č. 1097/6 na adrese č.p. 1097, Petrské nám. 7, k.ú. Nové Město, vše Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UR18_1229

Žádost p. Kurta Gebauera o povolení umístění souboru uměleckých objektů - Klecohlavy ve Vojanových sadech od 26.10.2018 do 17.05.2019

UR18_1230

Žádost zřizované příspěvkové organizace Školní jídelna Jindřišská, IČ 60449632, o přesun finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic

UR18_1231

Ocenění vybraných příslušníku Policie České republiky působících na území Prahy 1

UR18_1232

Výběr nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky "Podpora síťové infrastruktury a telefonní ústředny"

UR18_1233

Výběr nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky "Provozní podpora ASW"

UR18_1234

Přijetí účelových darů od společností Finders production s.r.o. a FILM Makers s.r.o.

UR18_1235

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Oprava nebytového prostoru č. 101, Tomášská 25/6,24/8 Praha 1, Malá Strana"

UR18_1236

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Revitalizace prostor - Čelakovského sady"

UR18_1237

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_1238

Dopisy Radě MČ Praha 1

28 - 16.10.2018

UR18_1165

Projednání zástupců tajemníka Úřadu městské části Praha 1

UR18_1166

Stanovení celkového počtu zaměstnanců městské části zařazených do Úřadu městské části Praha 1

UR18_1167

Uzavření nájemních smluv na byty zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou

UR18_1168

Žádost o spolupořadatelství: spolek Fórum mladých člen AHUV, z.s. - "Malostranské koncertní večery 2018"

UR18_1169

Žádost o spolupořadatelství: Dětská opera Praha, z.s. - "Opera nás baví"

UR18_1170

Žádost o spolupořadatelství: spolek Nerudný fest.cz - "Koncert pro budoucnost 2018"

UR18_1171

Uzavření dohody o provedení změn nebytové jednotky č. 700/112 v domě č. p. 700 k. ú. Nové Město, Vodičkova 32, Praha 1

UR18_1172

Žádost o vyřazení bytu ze seznamu bytů určených ke stabilizaci pracovníků Úřadu MČ Praha 1 v domě č. p. 632, k. ú. Malá Strana, Hellichova 11b

UR18_1173

Změna doby nájmu u bytu v domě č. p. 1011, k. ú. Nové Město, Hybernská 28

UR18_1174

Změna doby nájmu u bytu v domě č. p . 394, k. ú. Malá Strana, Újezd 39

UR18_1175

Změna doby nájmu u bytu v domě č. p. 875, k. ú. Nové Město, Jindřišská 23

UR18_1176

Změna doby nájmu u bytu v domě č. p. 213, k. ú. Staré Město, Náprstkova 5

UR18_1177

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 1628, k. ú. Nové Město, Senovážné náměstí 17

UR18_1178

Žádost o prodloužení pronájmu bytu v domě č.p. 1045, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 22

UR18_1179

Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 23, k. ú. Malá Strana, Tomášská 10

UR18_1180

Žádost o pronájem nebytových prostorů

UR18_1181

Nabídky k záměru na změnu doby nájmu na nebytové prostory v domě č. p. 501, k. ú. Staré Město, Havelská 23, č.p. 502, k.ú. Staré Město, Havelská 21, č.p. 507, k.ú. Staré Město, Havelská 11 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1182

Nabídka k záměru na převod nájemní smlouvy a změnu účelu nájmu na nebytové prostory v domě č. p. 7, k. ú. Josefov, Dušní 13 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1183

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1758, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 14

UR18_1184

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 - sleva na nájemném

UR18_1185

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 668, k. ú. Nové Město, Příčná 1,3 - změna doby nájmu

UR18_1186

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - změna doby nájmu

UR18_1187

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 1956, k.ú. Nové Město, Navrátilova 8 - žádost o převod nájemní smlouvy

UR18_1188

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1237, k. ú. Nové Město, Novomlýnská 2 - společný nájem

UR18_1189

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 119, k. ú. Staré Město, Pařížská 14, Praha 1 - změna doby nájmu

UR18_1190

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 394, k. ú. Malá Strana, Újezd 39, Praha 1 - změna doby nájmu

UR18_1191

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 493, k. ú. Staré Město, Železná 20 - změna doby nájmu

UR18_1192

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 118, k. ú. Staré Město, Široká 20 - změna doby nájmu

UR18_1193

Prominutí smluvní pokuty výherci výběrového řízení rozestavěné bytové jednotky č. 461/5, ul. Nebovidská 4, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1

UR18_1194

Schválení dohody o provedení změny nebytové jednotky č. 41/101 v domě č. p. 41 k. ú. Josefov, Maiselova 21, Praha 1

UR18_1195

Žádost spolku Prevence dětem o povolení konání vánoční akce "Zdobit může každý, zdobit bude každý" v Loretánské zahradě ve dnech 16. - 31.12.2018

UR18_1196

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Podzemní kontejnery III. etapa (Dušní, Revoluční, Krocínova)"

UR18_1197

Dodatečné stavební práce k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce "Slovanský ostrov - rekonstrukce parteru etapa 4,2B,2C" realizované v užším řízení podle § 58 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

UR18_1198

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Cesty v Čelakovského sadech"

UR18_1199

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Nemocnice Na Františku, stavební úpravy středního křídla - zřízení únikové cesty typu B"

UR18_1200

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_1201

Dopisy Radě MČ Praha 1

27 - 9.10.2018

UR18_1121

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_1122

Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_1123

Uzavření Smluv o nájmu bytů určených pro stabilizaci preferovaných profesí (Zdravotnictví)

UR18_1124

Prodloužení Smluv o nájmu bytů určených pro stabilizaci preferovaných profesí (Zdravotnictví)

UR18_1125

Žádost o spolupořadatelství: MgA. Karolína Martincová - festival "Día del Flamenco/Den Flamenka"

UR18_1126

Žádost o spolupořadatelství: Autoklub České republiky - "Pocta motorismu k výročí ČS100"

UR18_1127

Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně všech dalších s tím souvisejících činností

UR18_1128

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Kompletní oprava výtahu - hotel Central, Rybná 677/8, k. ú. Staré Město"

UR18_1129

Zadání veřejné zakázky v systému krizového řízení "Výměna dožilých neopravitelných částí hydraulického systému osobního výtahu v bytovém domě Štěpánská 630/57, k. ú. Nové Město"

UR18_1130

Dodatek ke smlouvě o dílo - Kompletní oprava chodby se schodištěm v bytovém domě Skořepka 423/9, k. ú. Staré Město

UR18_1131

Dodatek ke smlouvě o dílo - Kompletní oprava střechy bytového domu Na Poříčí 1933/36, 1934/38, k. ú. Nové Město

UR18_1132

Uzavření nájemních smluv k bytům na "Pronájem bytu - občan Prahy 1" v souladu s usnesením číslo UR18_0818 ze dne 17.7.2018

UR18_1133

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 275, k. ú. Staré Město, Náprstkova 4 - dohoda

UR18_1134

Zrušení části usnesení číslo UR18_0710 ze dne 19. 6. 2018 ve věci: Řešení bytové situace nájemců bytů v domě č. p. 510, k. ú. Staré Město, Havelská 5

UR18_1135

Žádost o řešení bytové situace nájemce bytu v domě č. p. 1230, k. ú. Nové Město, U Nemocenské pojišťovny 2

UR18_1136

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR18_1137

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 131, k. ú. Josefov, Pařížská 28 - sleva na nájemném

UR18_1138

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 793, k. ú. Staré Město, U obecního dvora 2 - podnájem

UR18_1139

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 908, k. ú. Staré Město, V Kolkovně 7 - žádost o převod nájemní smlouvy

UR18_1140

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 2060, k. ú. Nové Město, Soukenická 27 - žádost o rozšíření účelu nájmu

UR18_1141

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 566, k. ú. Staré Město, Celetná 28 - změna doby nájmu

UR18_1142

Změna nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 98, k. ú. Josefov, Pařížská 17 - podnájem

UR18_1143

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 923, k. ú. Staré Město, Dlouhá 5 - změna doby nájmu

UR18_1144

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 525, k. ú. Staré Město, Havelská 4 - změna doby nájmu

UR18_1145

Nabídka k záměru na společný nájem nebytového prostoru v domě č. p. 734, k. ú. Staré Město, Dlouhá 27 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1146

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1766, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 9 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1147

Nabídka k záměru na pronájem prostoru v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1148

Informace k poř. č. 25/5-6/2018, Malostranské náměstí 38/24 a Mostecká 40/26 (viz usnesení číslo UR18_0823 ze dne 17.07.2018)

UR18_1149

Vyhodnocení záměru na prodloužení nájemní smlouvy č. M94011 společnosti Agentura NKL s.r.o., Palác Žofín, Slovanský ostrov čp. 226, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_1150

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájemní smlouvy č. CES: 2011/2181 - pronájem domu čp. 1028 s pozemkem č. parc. 631, Malá Štupartská 9, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_1151

Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 739 a 2387/2 ve vlastnictví hlavního města Prahy ležících v k. ú. Nové Město, Praha 1 (okolí obchodního domu situovaného na Národní třídě)

UR18_1152

Výběr nejvhodnější nabídky "Zajištění ostrahy a správy parku, areálu hřišť a sportoviště parku Lannova (na nábřeží Ludvíka Svobody)

UR18_1153

Žádost společnosti S.P.L.A.V. Praha o snížení nájemného za pronájem části pozemku č. parc. 2407 k.ú. Nové Město na severní špičce Slovanského ostrova pro půjčovnu lodiček

UR18_1154

Žádost Národního divadla o povolení záboru v rámci videomapppingu na budovu Národního divadla ze Střeleckého ostrova dne 28.10.2018

UR18_1155

Žádost nadačního fondu Kunsthalle Praha o povolení umístění "Infopointu" (infopanel) v parku pod Starými zámeckými schody v termínu od 09.10. do 30.09.2019

UR18_1156

Zrušení usnesení č. UR18_1069 ze dne 25.09.2018 na základě žádosti politické strany TOP 09 o povolení konání koncertu v rámci předvolební kampaně v parku Kampa dne 04.10.2018

UR18_1157

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu J.Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace, IČO: 600 035 271

UR18_1158

Stanovení platu ředitelce základní školy zřizované městskou částí Praha 1 - posun dle započitatelné praxe

UR18_1159

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka a instalace elektronické úřední desky"

UR18_1160

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Dohled provozu a podpory ICT ÚMČ Prahy 1"

UR18_1161

Přijetí účelových darů od společností FILM MAKERS s.r.o. a SILVERSHOT s.r.o.

UR18_1162

Přijetí účelových darů od společností Stillking Features s.r.o. a Stillking Films s.r.o.

UR18_1163

Dopisy Radě MČ Praha 1

UR18_1164

Revokace usnesení č. UR18_1011 ze dne 10.09.2018 - Výběr nejvhodnější nabídky veřejná zakázka "Vývoj a implementace nadřazeného řídícího a dohledového systému"

26 - 2.10.2018

UR18_1088

Koncepční studie Klárov

UR18_1089

Žádost o spolupořadatelství: pan Varhan Orchestrovič Bauer - "Vánoční koncert Okamžitého filmového orchestru"

UR18_1090

Žádost o spolupořadatelství: Díky, že můžem, z.s. - "Korzo Národní 2018"

UR18_1091

Žádost o spolupořadatelství: Signal Productions, s.r.o. - "festival SIGNAL 2018"

UR18_1092

Žádost o spolupořadatelství: Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. - "100 let ČSR a Den veteránů - Juraj Filas - Oratio Spei (Modlitba naděje - mše za zemřelé)"

UR18_1093

Žádost o spolupořadatelství: spolek Komorní pěvecký sbor Canticorum iubilo - koncert "Korunovační anthemy G. F. Händela a Pražské Te Deum Petra Ebena"

UR18_1094

Žádost o spolupořadatelství: SINTON PRAHA, s.r.o. - koncert "Nejkrásnější neapolské písně a melodie"

UR18_1095

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1035, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 17

UR18_1096

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17

UR18_1097

Žádost o prodloužení doby nájmu u bytu v domě č. p. 147, k. ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3

UR18_1098

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR18_1099

Žádost o slevu na nájemném za byt v domě č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10

UR18_1100

Žádost o pomoc při řešení bytové situace

UR18_1101

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30

UR18_1102

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17

UR18_1103

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 668, k. ú. Nové Město, Příčná 1, 3 - sleva na nájemném

UR18_1104

Změny nájemních smluv na nebytové prostory v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59 - slevy na nájemném

UR18_1105

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 412, k. ú. Malá Strana, U Lanové dráhy 1 (Újezd 17) - sleva na nájemném

UR18_1106

Změny nájemních smluv na nebytové prostory v domě č. p. 2058, k. ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 38 - změna doby nájmu

UR18_1107

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 796, k. ú. Staré Město, Haštalská 3 - změna doby nájmu

UR18_1108

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 - žádost o povolení sídla společnosti

UR18_1109

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - část Permanentní nabídky (poř. č. D/2018, Lodecká 2112/1)

UR18_1110

Uzavření smlouvy o správě budov č.p. 212, k.ú. Staré Město, Náprstkova 2 (Stříbrná 3), Praha 1 a č.p. 342, k.ú. Malá Strana, Na Petříně 1, Praha 1

UR18_1111

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 777, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 12

UR18_1112

Záměr pronájmu a pronájem části pozemku parc. č. 45/3, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 o výměře 30 m2 za účelem vybudování stěny, která bude sloužit jako zábrana proti úniku hluku a prachu mimo staveniště, s účelem ochrany rezidentů a uživatelů okolních objektů, osob, zařízení a dopravních prostředků (hotel Evropa)

UR18_1113

Žádost politické strany ANO 2011 o povolení umístění předvolebního stánku na Střeleckém ostrově dne 04.10.2018

UR18_1114

Změna nájemních smluv číslo 2010/3792 a 2010/3862, ve znění jejich dodatků, uzavřených se společností MF reklama Praha, s.r.o., IČO: 24735540

UR18_1115

Realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Údržba, pravidelné prohlídky a odstraňování závad systému výsuvných a obslužných sloupků a dohledových kamer"

UR18_1116

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Bezpečnostní a stavební úpravy v lokalitách Sněmovní/Mostecká/Lázeňská - Praha 1"

UR18_1117

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu určeného pro profese sloužící k plnění úkolů obce (školství) v domě č.p. 610, k.ú. Nové Město, Žitná 23

UR18_1118

Žádost o prominutí povinnosti zaplatit dluh vzniklý v souvislosti s užíváním bytu 3 + 1 v domě č.p. 147, v k. ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3, Praha 1

UR18_1119

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_1120

Dopisy Radě MČ Praha 1

25 - 25.9.2018

UR18_1015

Příspěvek v rámci projektu "plovoucí molo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1 a složky IZS" od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4

UR18_1016

Oprava chybně zaúčtovaných položek

UR18_1017

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR18_1018

Uzavření Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_1019

Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_1020

Uzavření nájemní smlouvy na byt v Domě s pečovatelskou službou

UR18_1021

Oprava písařské chyby v usnesení č. UR18_0974 ze dne 04.09.2018 - výběr nejvhodnější nabídky na Kontrolu oprav provedených v rámci Grantů na obnovu domovního fondu 2018

UR18_1022

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Oprava chodníků u ulice Rybná"

UR18_1023

Výběr nejvhodnější nabídky "Rekonstrukce objektu MŠ Řásnovka 784/2, Praha 1 - zpracování projektové dokumentace"

UR18_1024

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Cesty v Čelakovského sadech"

UR18_1025

Výběr nejvhodnější nabídky "Cesty v Čelakovského sadech - parkové zídky"

UR18_1026

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Revitalizace Anenského náměstí"

UR18_1027

Oprava tiskové chyby v usnesení UR18_1013 ze dne 10.09.2018 ve věci: Výběr nejvhodnější nabídky "ZŠ Vodičkova - havarijní oprava vestavby šaten"

UR18_1028

Žádost o spolupořadatelství: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. - festival "Čtení ve vlaku 2018"

UR18_1029

Žádost o spolupořadatelství: Iniciativa FÓR_UM, z.s. - "Sametové posvícení na území Prahy 1"

UR18_1030

Žádost o spolupořadatelství: paní Anastázie Slavíčková - "Tancovačka"

UR18_1031

Žádost o spolupořadatelství: Art of Word, s.r.o. - "Česko-Slovenský parník 2018"

UR18_1032

Žádost o spolupořadatelství: pan Zdeněk Zahradník - oratorium "Ó, matko Země"

UR18_1033

Žádost o spolupořadatelství: Melodia Production, s.r.o. - "Česko-Slovenský večer v Prahe v rámci osláv 100. vyročia Česko-Slovenska"

UR18_1034

Dohoda o provedení změny nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 423 k. ú. Staré Město, Skořepka 9, Praha 1

UR18_1035

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1

UR18_1036

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18

UR18_1037

Žádosti o slevy na nájemném z bytů v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR18_1038

Sleva na nájemném za byt v domě č. p. 1011, k. ú. Nové Město, Hybernská 28

UR18_1039

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 - dohoda

UR18_1040

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 - dohoda

UR18_1041

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 777, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 12 - dohoda

UR18_1042

Vyhlášení vítězů II. kola výběrového řízení na pronájem startovacích bytů v souladu s UR18_0673 ze dne 5. 6. 2018)

UR18_1043

Byty se sníženou kvalitou - stanovení výše nájemného (Jindřišská 875/23, Praha 1)

UR18_1044

Žádost o pronájem parkovacích míst v domě č. p. 1100, k. ú. Staré Město, Benediktská 13

UR18_1045

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 58, k. ú. Josefov, Maiselova 7 - sleva na nájemném

UR18_1046

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 676, k. ú. Staré Město, Jakubská 3 - sleva na nájemném

UR18_1047

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 477, k. ú. Staré Město, Melantrichova 20 - změna doby nájmu

UR18_1048

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1062, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 35 - žádost o snížení nájemného

UR18_1049

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1508, k. ú. Nové Město, Pštrossova 35 - dohoda

UR18_1050

Žádost o pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 606, k. ú. Nové Město Žitná 29, Praha 1

UR18_1051

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - část Permanentní nabídky (poř. č. H/2018, Skořepka 423/9 a poř. č. CH/2018 Dušní 7/13)

UR18_1052

Nabídka na změnu doby nájmu na nebytové prostory v domě č. p. 89, k. ú. Nové Město, Spálená 15 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1053

Nebytové prostory v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1

UR18_1054

Nabídka na změnu doby nájmu na nebytové prostory v domě č. p. 1026, k. ú. Nové Město, Havlíčkova 6 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1055

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1035, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 17 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1056

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1565, k. ú. Nové Město, Senovážné náměstí 16 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_1057

Změna nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 1116, k. ú. Nové Město, Truhlářská 14 - pronájem sklepní kóje k bytu

UR18_1058

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě pro pozemek parc. č. 464, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 (Truhlářská 8)

UR18_1059

Krátkodobý pronájem nemovitosti - domu čp. 1505, Černá 10, který je součástí pozemku č. parc. 780 v k. ú. Nové Město, Praha 1, za účelem filmování

UR18_1060

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 744/1, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR18_1061

Záměr výpůjčky a výpůjčka části pozemku parc. č. 330/2, k. ú. Malá Strana, obec Praha (Újezd 432/30, Praha 1)

UR18_1062

Výpůjčka části pozemku č. parc. 352/1 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 pro SVJ Pod Petřínem, Újezd 404/29, Praha 1 - prodloužení doby platnosti a účinnosti uzavřené smlouvy č. CES: 2013/2039

UR18_1063

Projednání nových a rozšíření stávajících restauračních zahrádek

UR18_1064

Žádost MHMP o stanovisko k pojmenování parku ve správě Městské části Praha 1

UR18_1065

Žádost společnosti Event media s.r.o. o povolení záboru v rámci konání charitativního běhu pro NF Kapka Naděje v parku na Náměstí Jana Palacha dne 15.12.2018

UR18_1066

Žádost Ministerstva financí ČR o povolení záboru v rámci akce "Den otevřených dveří" ve Vojanových sadech dne 28.09.2018

UR18_1067

Žádost společnosti Prague Movie Company s.r.o. o povolení záboru k parkování filmové techniky ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 18. - 19.09.2018

UR18_1068

Žádost Hlavního města Praha o povolení záboru za účelem umístění zařízení staveniště k opravě Národního muzea ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) v termínu od 25.09. - 28.10.2018

UR18_1069

Žádost politické strany TOP 09 o povolení konání koncertu v rámci předvolební kampaně parku Kampa dne 04.10.2018

UR18_1070

Žádost spolku RODRO, z.s. o výpůjčku částí pozemků v parku u Gogolovy ulice, na Alšově nábřeží, v parku Kampa a ve Vojanových sadech k umístění výstavních panelů v rámci projektu "Křižovatka cest" v termínu od 01.10.2018 do 30.09.2019

UR18_1071

Ukončení pronájmu Střeleckého ostrova dle Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 2014/0579 mezi MČ Praha 1 a Malostranskou besedou, a.s.

UR18_1072

Žádost politické strany KDU-ČSL Praha 1 o povolení konání předvolební kampaně v rámci akce "Sousedské setkání občanů Prahy 1" na Střeleckém ostrově dne 30.09.2018

UR18_1073

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Konviktská 15, č.p. 998

UR18_1074

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Růžová 11, č.p. 1341

UR18_1075

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Újezd 26, č.p. 426

UR18_1076

Závěrečná dokumentace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 1

UR18_1077

Souhlas s podáním žádosti o dotaci z OP VVV

UR18_1078

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím sponzorského daru pro Školní jídelnu při ZŠ Vodičkova

UR18_1079

Prodloužení nájemní smlouvy u bytu určeného pro profese sloužící k plnění úkolů obce (školství) v domě č.p. 394, k.ú. Malá Strana, Újezd 39 (Hellichova 7)

UR18_1080

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č.p. 1422, k.ú. Nové Město, Navrátilova 13 (školství)

UR18_1081

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č.p. 715, k.ú. Staré Město, Dlouhá 38 (školství)

UR18_1082

Schválení smlouvy o centralizovaném zadávání mezi MČ Praha 1 a Ministerstvem vnitra České republiky ohledně pořizování produktů společnosti Microsoft

UR18_1083

Přijetí účelových darů od společností MIA FILM s.r.o.,Stillking Films s.r.o., Stillking Features s.r.o. a Roadrunner s.r.o.

UR18_1084

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "GDPR A JEHO IMPLEMENTACE DO ÚŘADU MČ PRAHA 1"

UR18_1085

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 31. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 11.09.2018

UR18_1086

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_1087

Dopisy Radě MČ Praha 1

24 - 10.9.2018

UR18_1000

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR18_1001

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_1002

Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_1003

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1352, k. ú. Nové Město, Krakovská 20

UR18_1004

Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 628, k. ú. Staré Město, Týnská ulička 2

UR18_1005

Zrušení usnesení číslo UR18_0711 ze dne 19. 6. 2018 a pronájem "sklepa" v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR18_1006

Změna režimu plateb nájemného

UR18_1007

Žádost společnosti Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. o povolení konání kulturní a sportovní akce "Den KKC Rybná a spřátelených organizací" v parku Lannova dne 21.09.2018

UR18_1008

Žádost Občanské demokratické strany o povolení konání kulturní akce v rámci politické prezentace v parku Kampa dne 30.09.2018

UR18_1009

Žádost společnosti POST BELLUM, o.p.s. o povolení umístění výstavních panelů v rámci výstavy "Paměť národa: pamětnické příběhy" v parku ve Vrchlického sadech od 15.09. do 29.9.2018

UR18_1010

Oprava písařské chyby v části usnesení číslo UR18_0959 ze dne 21.8. 2018 "Přijetí finančních darů od společností SILVERSHOT s.r.o., WILM-FILM s.r.o. a CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o."

UR18_1011

Výběr nejvhodnější nabídky veřejná zakázka "Vývoj a implementace nadřazeného řídícího a dohledového systému"

UR18_1012

Výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Úprava veřejných prostor Týnská ulička - Štupartská, Praha 1, Staré Město" realizované v užším řízení podle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

UR18_1013

Výběr nejvhodnější nabídky "ZŠ Vodičkova - havarijní oprava vestavby šaten"

UR18_1014

Dopisy Radě MČ Praha 1

23 - 4.9.2018

UR18_0971

Přesun finančních prostředků z rezervy rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2018

UR18_0972

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2018

UR18_0973

Zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019 včetně limitů pro tvorbu rozpočtu

UR18_0974

Výběr nejvhodnější nabídky na Kontrolu oprav provedených v rámci Grantů na obnovu domovního fondu 2018

UR18_0975

Zpráva o pohledávkách z ekonomické činnosti

UR18_0976

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 1116, k. ú. Nové Město, Truhlářská 14

UR18_0977

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1766, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 9

UR18_0978

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1237, k. ú. Nové Město, Novomlýnská 2 - prodloužení podnájmu

UR18_0979

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 734, k. ú. Staré Město, Dlouhá 27 - společný nájem

UR18_0980

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 7, k. ú. Josefov, Dušní 13 - žádost o převod nájemní smlouvy a změnu účelu nájmu

UR18_0981

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 493, k. ú. Malá Strana, Hroznová 5 - sídlo

UR18_0982

Žádost o souhlas s prodejem obchodních podílů společnosti na adrese nebytového prostoru v domě č. p. 86, k. ú. Nové Město, Spálená 9

UR18_0983

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1069, k. ú. Staré Město, Liliová 16

UR18_0984

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - část Permanentní nabídky (poř. č. D/2018, Lodecká 2112/1)

UR18_0985

Věcné břemeno - služebnost stezky k tíži budoucí bytové jednotky 630/21, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 (Štěpánská č.p. 630)

UR18_0986

Stanovisko k nabídce spoluvlastníka na odkoupení společných částí domu čp. 320, stojícího na pozemku parc.č. 475/1 a příslušného spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 475/1, č. 475/2 a č. 475/3, vše k.ú. Malá Strana, Šporkova 10, Praha 1

UR18_0987

Žádost politické strany TOP 09 o povolení umístění předvolebních panelů v parcích Františkánská zahrada, Kampa, Střelecký ostrov, Lannova, Vojanovy sady a Klárov od 10.9.2018 do 8.10.2018

UR18_0988

Žádost politické strany ČSSD - OVV Praha 1 o povolení umístění předvolebních výstavních panelů v Zahradě V Jirchářích, na Slovanském ostrově, ve Vrchlického sadech, na DH Za Haštalem, v parku Kampa v termínu od 9.9. - 7.10.2018

UR18_0989

Žádost společnosti ARCADIA PRAHA s.r.o. o povolení umístění výstavního sloupu v rámci výročí 100 let ČR v parku ve Vrchlického sadech a na Střeleckém ostrově v termínu od 06.09. - 29.10.2018

UR18_0990

Žádost společnosti NEW WAVE location s.r.o. o povolení filmového natáčení televizního filmu "Diplomatka" v parku Kampa dne 18.9.2018

UR18_0991

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. 0679/2018/VZMR "Nákup 2 ks konvektomatů pro Školní jídelnu Uhelný trh"

UR18_0992

Souhlas se záměrem účasti ve výzvě nazvané CEF-2018 Transport Multi-Annual Work Programme

UR18_0993

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Úprava zahrady MŠ Letenská 5, parcela č. 139, Praha 1"

UR18_0994

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1. Přesun informačních kanceláří"

UR18_0995

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Rekonstrukce horní části Nerudovy ulice - úprava veřejného prostoru"

UR18_0996

Uzavření smlouvy o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy v souvislosti s realizací stavební akce - veřejné zakázky - "Dům dětí Truhlářská 8"

UR18_0997

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvy o nájmu pozemku, to vše v rámci akce "Park Cihelná"

UR18_0998

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0999

Dopisy Radě MČ Praha 1

22 - 21.8.2018

UR18_0867

Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2018, informace o mezitímní účetní závěrce MČ Praha 1 a o mezitímních účetních závěrkách příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 sestavených k 30. 6. 2018

UR18_0868

Návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území MČ Praha 1 v roce 2017

UR18_0869

Souhlas s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

UR18_0870

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR18_0871

Uzavření Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0872

Poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé sociálně-ekonomické situace

UR18_0873

Skončení nájmu bytu určeného pro preferované profese - zdravotnictví

UR18_0874

Pokračování realizace programu FIXPOINT - provoz bezpečnostních kontejnerů na odhoz injekčního materiálu v II. pololetí r. 2018

UR18_0875

Žádost o spolupořadatelství: Jindřišská věž, s.r.o. - "500. výročí zvonu Maria"

UR18_0876

Žadost o spolupořadatelství: Petr Pošvic - "Malostranské vinobraní - dozvuky Horňáckých slavností 2018"

UR18_0877

Žádost o spolupořadatelství: spolek Víno a umění - "Československý festival"

UR18_0878

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ Praha 1

UR18_0879

Pravidla pro udělování souhlasu se změnami předmětu nájmu a pravidla pro vypořádání těchto změn

UR18_0880

Dohoda o provádění změn pronajaté jednotky č. 116/113 v domě č. p. 116 a 1987/101 v domě č. p. 1987 vše k. ú. Nové Město, Národní, Praha 1

UR18_0881

Přehled sporných nároků na vyrovnání zhodnocení a návrh řešení

UR18_0882

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Stavební úpravy a oprava bytu č. 7, Opletalova 923/10, k. ú. Nové Město"

UR18_0883

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava svodné kanalizace bytového domu Haštalská 756/17, k. ú. Staré Město"

UR18_0884

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Kompletní oprava a stavební úpravy nebytových prostor chráněných dílen, Ve Smečkách 586/10, k. ú. Nové Město"

UR18_0885

Výpověď smlouvy - Ostraha v objektu č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5

UR18_0886

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Ostraha v objektu č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5"

UR18_0887

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Správa a údržba objektu č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5"

UR18_0888

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Úklid objektu č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5"

UR18_0889

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava výplní otvorů ve dvorních fasádách DPS Týnská 622/17, k. ú. Staré Město"

UR18_0890

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava VZT, elektroinstalace, rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace a soc. zařízení v nebytovém prostoru č. 102, Příčná 668/1 a 3, k. ú Nové Město"

UR18_0891

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Odstraňování a překrývání graffiti na území a majetku MČ Prahy 1 a majetku třetích osob"

UR18_0892

Dodatek ke smlouvě o dílo - Kompletní oprava chodby se schodištěm v bytovém domě Skořepka 423/9, k. ú. Staré Město

UR18_0893

Dodatek ke smlouvě o dílo - Odstranění havarijního stavu opěrné zdi - Bastionu č. 8 - na pozemcích parc. č. 296 až 298, k. ú. Hradčany

UR18_0894

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 566, k. ú. Staré Město, Celetná 28

UR18_0895

Prodloužení nájemní smlouvy u bytové jednotky v domě č. p. 118, k. ú. Staré Město, Široká 20

UR18_0896

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR18_0897

Žádost o změnu nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 239, k. ú. Malá Strana, Nerudova 35

UR18_0898

Žádost o jednorázové snížení nájmu za byt v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32, Praha 1

UR18_0899

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce - stabilizace zaměstnanců ÚMČ Praha 1 (doplnění kvóty)

UR18_0900

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13 (byt určený ke stabilizaci zaměstnance Úřadu MČ Praha 1)

UR18_0901

Sleva na nájemném za byt v domě č. p. 961, k. ú. Nové Město, Jeruzalémská 5

UR18_0902

Náhrada odůvodněných nákladů na odstranění vad bytu v domě č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39 a sleva z nájemného

UR18_0903

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 308, k. ú. Malá Strana, Břetislavova 12 - výpověď

UR18_0904

Byt se sníženou kvalitou - č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10, Praha 1

UR18_0905

Žádost o souhlas s krátkodobým podnájmem části nebytového prostoru v domě č. p. 875, k. ú. Nové Město, Jindřišská 23

UR18_0906

Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1

UR18_0907

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12 - výpověď

UR18_0908

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 364, k. ú. Malá Strana, Vlašská 2 - dohoda

UR18_0909

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 308, k. ú. Malá Strana, Břetislavova 12 - výpověď

UR18_0910

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1565, k. ú. Nové Město, Senovážné náměstí 16

UR18_0911

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1035, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 17

UR18_0912

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 913, k. ú. Staré Město, Vězeňská 8 - podnájem

UR18_0913

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 501, k. ú. Staré Město, Havelská 23, č.p. 502, k.ú. Staré Město, Havelská 21, č.p. 507, k.ú. Staré Město, Havelská 11 - změna doby nájmu

UR18_0914

Změny nájemních smluv na nebytové prostory v domě č. p. 2058, k. ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 38 - změna doby nájmu

UR18_0915

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 89, k. ú. Nové Město, Spálená 15 - změna doby nájmu

UR18_0916

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17 - rozšíření účelu nájmu

UR18_0917

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 146, k. ú. Staré Město, Karlova 23 - rozšíření účelu nájmu

UR18_0918

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 178, k. ú. Malá Strana, Thunovská 10 - sleva na nájemném

UR18_0919

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 401, k. ú. Malá Strana, Újezd 35 - žádost o snížení nájemného

UR18_0920

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 511, k. ú. Staré Město, Havelská 3 - žádost o navrácení nájmu

UR18_0921

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1026, k. ú. Nové Město, Havlíčkova 6 - změna doby nájmu

UR18_0922

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 133, k. ú. Nové Město, Mikulandská 3 - sleva na nájemném

UR18_0923

Nabídka k záměru na postoupení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 430, k. ú. Malá Strana, Všehrdova 27 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0924

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu a rozšíření účelu nájmu na nebytové prostory v domě č. p. 18, k. ú. Josefov, Žatecká 5 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0925

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytových prostorů v domě č. p. 375, k. ú. Staré Město, 28. října 9 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0926

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 769, k. ú. Nové Město, Jungmannovo náměstí 7 (28. října 14) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0927

Nabídky na změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 262, k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 9, Tržiště 12 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0928

Nabídka k záměru na postoupení nájemní smlouvy a o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 630, k. ú. Nové Město, Štěpánská 57 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0929

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0930

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 56, k. ú. Staré Město, Valentinská 11 - výpověď

UR18_0931

Nabídka na změnu doby nájmu na nebytové prostory v domě č. p. 875, k. ú. Nové Město, Jindřišská 23 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0932

Výpůjčka pozemku parc. č. 1122/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (Uhelný trh)

UR18_0933

Prodej části pozemku parc. č. 705/1, k. ú. Hradčany s novým označením parc. č. 705/3 v k. ú. Hradčany

UR18_0934

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č.p. 262) v k.ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR18_0935

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 715, k. ú. Nové Město, Praha 1 (Jungmannova 5)

UR18_0936

Záměr prodeje bytové jednotky č. 1094/9 v domě č.p. 1094, k. ú. Nové Město, na adrese Soukenická 22, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka"

UR18_0937

Záměr prodeje bytových jednotek č. 938/4, 938/5, 938/6, 938/7, 938/8, 938/9, 938/10, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/18, 938/20, 938/21 v domě č.p. 938, k. ú. Nové Město, na adrese Jindřišská 18, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka"

UR18_0938

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 448 a k pozemku parc. č. 317 se stavbou budovy č. p. 448, na adrese Všehrdova 12, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR18_0939

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1 - změna části usnesení

UR18_0940

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1760, parc. č. 26, Washingtonova 3, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0941

Odkup části pozemku parc. č. 74/4 (v GP nově pozemek parc. č. 74/26), k. ú. Čestice, obec Čestice

UR18_0942

Pronájem části pozemku parc. č. 2357/1, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 o výměře 928 m2 za účelem natáčení "TVC Spotu" D - Telecom na Nábřeží Ludvíka Svobody

UR18_0943

Žádost NNF o souhlas zřizovatele s uzavřením nové smlouvy o nájmu endoskopické sestavy s právem jejího následného odkoupení

UR18_0944

Žádost p. Petra Pošvice o povolení konání akce "Malostranské vinobraní - Dozvuky horňáckých slavností 2018" v parku Kampa dne 22.09.2018

UR18_0945

Žádost společnosti Czech National Trust,o.p.s. o povolení umístění výstavy v parku Kampa ve dnech 20.9. - 12.10.2018

UR18_0946

Žádost Spolku přátel Petrské čtvrti o povolení pořádání kulturně-vzdělávací akce s názvem "Svatopetrské kování 2018" dne 22.09.2018 v parku u kostela sv. Petra v Biskupské ul.

UR18_0947

Žádost spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. o povolení konání akce "Rozchodíme Civilky" v parku Lannova dne 26.09.2018

UR18_0948

Žádost Velvyslanectví Švédska o povolení umístění výstavních panelů v rámci výstavy fotografií "Švédští tátové" v parku Kampa od 04.09. do 18.9.2018

UR18_0949

Zkušební provoz systému pro měření hluku a zobrazování naměřených hodnot hlukové zátěže na Starém Městě

UR18_0950

Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích MČ Praha 1 v období 2018-2022

UR18_0951

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Truhlářská 21, č.p. 1100

UR18_0952

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Dlouhá 38, č.p. 715

UR18_0953

Uzavření nájemních smluv k bytům určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1)

UR18_0954

Stanovení platu ředitelce mateřské školy zřizované městskou částí Praha 1 - posun dle započitatelné praxe

UR18_0955

Jmenování ředitelky zřizované příspěvkové organizace Školní jídelna Vojtěšská, IČ: 63833131, se sídlem na adrese Vojtěšská 216/13, 110 00 Praha 1 - Nové Město

UR18_0956

Jmenování ředitelky zřizované příspěvkové organizace Školní jídelna Karmelitská, IČ: 63832968, se sídlem na adrese Karmelitská 546/13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

UR18_0957

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím sponzorského daru pro Školní jídelnu Zlatnická

UR18_0958

Žádost o povolení k natáčení společnosti FILM MAKERS s.r.o. na Karlově mostě

UR18_0959

Přijetí účelových darů od společností SILVERSHOT s.r.o., WILMA-FILM s.r.o. a CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o.

UR18_0960

Výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku "Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů - Staré Město"

UR18_0961

Stanovisko k plánovaným opatřením na Magistrále

UR18_0962

Úprava dopravního režimu v úseku Újezd - Vítězná

UR18_0963

Žádost o povolení k natáčení společnosti Stillking Features s.r.o. na Karlově mostě

UR18_0964

Výběr nejvhodnější nabídky "Studie proveditelnosti podzemních garáží Malostranské náměstí, Praha 1"

UR18_0965

Výběr nejvhodnější nabídky "Průzkum geologických poměrů pro posouzení možnosti realizace podzemních garáží, Praha 1, Malostranské náměstí"

UR18_0966

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Nemocnice Na Františku, stavební úpravy středního křídla - zřízení únikové cesty typu B"

UR18_0967

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Zpracování dokumentace - Stavební úpravy komunikace Národní (ul. Spálená - Jungmannovo náměstí)"

UR18_0968

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 1. pololetí 2018

UR18_0969

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0970

Dopisy Radě MČ Praha 1

21 - 17.7.2018

UR18_0797

Pověření řízením příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku

UR18_0798

Konání Dnů evropského dědictví (EHD) na území MČ Praha 1

UR18_0799

Uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou službou

UR18_0800

Žádost o souhlas zřizovatele, MČ Praha 1, s převodem finančních prostředků z prodeje auta do investičního fondu příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

UR18_0801

Přidělení finančních prostředků v rámci Specifické primární prevence

UR18_0802

Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 1 pro Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

UR18_0803

Přidělení finančních prostředků HMP v rámci Grantového programu pro oblast adiktologických služeb na rok 2018

UR18_0804

Poskytnutí mimořádného daru na zhotovení pamětní desky armádního generála Josefa Bílého a pamětní desky Obrany národa

UR18_0805

Návrh na podporu pobočky Městské knihovny Hradčany - Pohořelec 25

UR18_0806

Žádost o spolupořadatelství: Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. - "Anatomie těla v tanci, přednáška v pohybu"

UR18_0807

Žádost o spolupořadatelství: Czech National Trust, o.p.s. - "Lístek do Nového Světa"

UR18_0808

Žádost o spolupořadatelství: Alsa, z.s. - charitativní koncert "Společně proti bezmoci"

UR18_0809

Žádost o spolupořadatelství: spolek Víno a umění - "Československý festival"

UR18_0810

Žádost o spolupořadatelství: Junák, český skaut, Skautský institut, z.s. - "Skautská služba při vzniku republiky 1918"

UR18_0811

Žádost o spolupořadatelství: Akademie klasické hudby, z.ú. - "Venkovní scéna při MHF Dvořákova Praha 2018"

UR18_0812

Žádost o spolupořadatelství: Ruka pro život, o.p.s. - výstava "Ruku v ruce - touha je zázrak"

UR18_0813

Žádost o spolupořadatelství: Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s. - výstava "Zakladatelům"

UR18_0814

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28

UR18_0815

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12

UR18_0816

Nová žádost o prodloužení - znovuobnovení nájemního vztahu k bytu v domě č. p. 158, k. ú. Nové Město, Opatovická 20

UR18_0817

Pronájem bytu - občan Prahy 1

UR18_0818

Záměr na pronájem bytů - občan Prahy 1

UR18_0819

Žádost o slevu na nájemném za byt v domě č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10

UR18_0820

Byt určený pro profese sloužící plnění úkolů obce - stabilizace zaměstnanců Městské policie a uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 681, k. ú. Staré Město, Rybná 11

UR18_0821

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č. p. 275, k. ú. Staré Město, Náprstkova 4

UR18_0822

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1985, k. ú. Nové Město, Senovážné náměstí 11

UR18_0823

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - květen, červen 2018 a části Permanentní nabídky (poř. č. E/2018, Lannova 1540/6)

UR18_0824

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 968, k. ú. Nové Město, U Půjčovny 5 - sleva na nájemném

UR18_0825

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 41, k. ú. Josefov, Maiselova 21 - sleva na nájemném

UR18_0826

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26 - sleva na nájemném

UR18_0827

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 443, k. ú. Malá Strana, Vítězná 12 - prodloužení podnájmu

UR18_0828

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 875, k. ú. Nové Město, Jindřišská 23 - žádost o změnu doby nájmu

UR18_0829

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 18, k. ú. Josefov, Žatecká 5 - žádost o změnu doby nájmu a rozšíření účelu nájmu

UR18_0830

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 262, k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 9, Tržiště 12 - žádost o změnu doby nájmu a úprava účelu nájmu

UR18_0831

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1102, k. ú. Nové Město, Truhlářská 17 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0832

Nabídka k záměru na rozšíření účelu nájmu a zvýšení nájemného u nebytového prostoru v domě č. p. 97, k. ú. Staré Město, Křížovnická 8 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0833

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0834

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 875, k. ú. Nové Město, Jindřišská 23 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0835

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23

UR18_0836

Prodloužení výpovědní lhůty u nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 769, k. ú. Nové Město, Jungmannovo náměstí 7 (28. října 14)

UR18_0837

Změna režimu plateb nájemného

UR18_0838

Pronájem části pozemku parc. č. 434, k.ú. Staré Město, Havelská 5, čp. 510, Praha 1 (podloubí)

UR18_0839

Pronájem části pozemku, o výměře 2m2, pozemku parc. č. 1026/1, k.ú. Staré Město, obec Praha 1

UR18_0840

Ukončení nájmu části pozemku parc.č. 934/4, k.ú. Nové Město, Praha 1, V Jirchářích 146/5 (CES 2015/1212)

UR18_0841

Výpůjčka a záměr výpůjčky pozemku parc. č. 1122/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (Uhelný trh) - revokace usnesení č. UR18_0781 ze dne 03.07.2018

UR18_0842

Stanovisko ke směně částí pozemků parc. č. 742 a 743 ve vlastnictví Hlavního města Prahy ležících v k. ú. Hradčany, Praha 1 (Loretánské nám.)

UR18_0843

Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 905, 906, 907, 908, 909/1, 910/2 a 910/3 či jejich částí ve vlastnictví hlavního města Prahy ležících v k. ú. Staré Město, Praha 1 (U Milosrdných)

UR18_0844

Záměr prodloužení nájemní smlouvy č. M94011 společnosti Agentura NKL s.r.o., Palác Žofín, Slovanský ostrov čp. 226, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0845

Dodatky ke smlouvám o dílo - Dokončení kompletní opravy dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město, za pomocí subdodavatelů

UR18_0846

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava rozvodny elektroinstalace po požáru v objektu Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město"

UR18_0847

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Měření a regulace pro VZT jednotky strojovny "A" Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město"

UR18_0848

Záměr prodeje bytu č. 1604/7 v objektu č.p. 1604 Bolzanova 7 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR18_0849

Oprava chyby psaní v usnesení č. UR18_0739 ze dne 19.6.2018

UR18_0850

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 147, na pozemku parc. č. 930, V Jirchářích 3, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0851

Záměr prodeje bytové jednotky č. 961/4 v domě č. p. 961, na pozemku parc. č. 141/1, Jeruzalémská 5, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0852

Zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Rekonstrukce zázemí sboru dobrovolných hasičů Praha 1"

UR18_0853

Výběr nejvhodnější nabídky "Zateplení půdních bytových jednotek č. 1759/9 a č. 1759/11 a střešního pláště a další související práce na domě č.p. 1759, Jindřišská 8, Praha 1 - Nové Město"

UR18_0854

Výběr nejvhodnější nabídky "Rozšíření MŠ Opletalova, Opletalova 14/925, Praha 1, Nové Město"

UR18_0855

Žádost společnosti Stillking Films, s.r.o. o povolení záboru k parkování filmové techniky ve Vrchlického sadech ve dnech 12. - 16.09.2018

UR18_0856

Žádost spolku Umělecká platforma Karavana, z.s. o povolení umístění uměleckých děl v rámci festivalu "Take care" ve Františkánské zahradě ve dnech 16.08 - 02.09.2018 a pořádání doprovodného programu dne 01.09.2018

UR18_0857

Žádost společnosti JCHP s.r.o. o povolení konání "World music festival - Praha" v parku na Klárově ve dnech 23. - 24.08.2018

UR18_0858

Revokace části usnesení č. UR18_0747 ze dne 19.06.2018 v bodě 1.4 - uzavření smlouvy o nájmu bytové jednotky číslo 700/6, Vodičkova 32, č.p. 700 (OŘ MP P1)

UR18_0859

Stanovení platu ředitelce základní školy zřizované městskou částí Praha 1 - posun dle započitatelné praxe

UR18_0860

Přijetí účelových darů od společností NEW WAVE location s.r.o., WILMA-FILM s.r.o. a G. S. Production Services s.r.o.

UR18_0861

Úprava dopravního režimu v úseku Újezd - Vítězná

UR18_0862

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. 0403/2018/VZMR na dodávky služeb souvisejících s integrací technologií projektu "Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů a omezení vjezdu do vybraných lokalit" s využitím stávající datové sítě MKS a jeho kamerových stanovišť na území Městské části Praha 1"

UR18_0863

Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy CES_2017_0503 nákup PC

UR18_0864

Stanovisko Městské části Praha 1 k žádosti Povodí Vltavy, s.p.

UR18_0865

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0866

Dopisy Radě MČ Praha 1

20 - 3.7.2018

UR18_0756

Rezignace ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku

UR18_0757

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2018

UR18_0758

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Cesty v Čelakovského sadech"

UR18_0759

Výběr nejvhodnější nabídky "Záchranný archeologický výzkum Truhlářská 8, Praha 1"

UR18_0760

Výběr nejvhodnější nabídky "Rekonstrukce horní části Nerudovy ulice - úprava komunikace"

UR18_0761

Výběr nejvhodnější nabídky "Modernizace dětského hřiště MŠ Revoluční"

UR18_0762

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Oprava chodníků u ulice Školská"

UR18_0763

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR18_0764

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava terasy a související konstrukce na střeše DPS Benediktská 1100/13, k.ú. Staré Město"

UR18_0765

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava severní a západní terasy Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město"

UR18_0766

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Kompletní oprava bytu č. 4, V Jámě 637/10, k. ú. Nové Město"

UR18_0767

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava uliční fasády bytového domu Rámová 1071/3, k. ú. Staré Město"

UR18_0768

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1238, k. ú. Nové Město, Novomlýnská 3

UR18_0769

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1522, k. ú. Nové Město, Růžová 16 - dohoda

UR18_0770

Změna doby nájmu u bytové jednotky v domě č. p. 118, k. ú. Staré Město, Široká 20

UR18_0771

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 - dohoda

UR18_0772

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9 - výpověď

UR18_0773

Nabídky na změnu doby nájmu u nebytových prostorů v domě č. p. 876, k. ú. Nové Město, Nekázanka 19 a č. p. 16, k. ú. Josefov, Žatecká 8 (Kaprova 9) v souladu se zveřejněnými záměry podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0774

Nabídka k záměru na postoupení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 670, k.ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0775

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1161, k. ú. Nové Město, Petrská 24 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0776

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 430, k. ú. Malá Strana, Všehrdova 27 - žádost o převedení nájemní smlouvy

UR18_0777

Prodej části závodu - Maiselova 39/17, Praha 1

UR18_0778

Prodej části závodu - Navrátilova 676/1, Praha 1

UR18_0779

Dohoda o provádění stavebních úprav nebytového prostoru v domě č.p. 749, k.ú. Staré Město, Haštalská 4, Praha 1

UR18_0780

Nabídky k záměrům na změny doby nájmu u nebytových prostorů v domě č.p. 66, k.ú. Josefov, Pařížská 13, č. p. 119, k. ú. Staré Město, Pařížská 14, č. p. 98, k. ú. Josefov, Pařížská 17, č. p. 126, k. ú. Josefov, Pařížská 18, č. p. 131, k. ú. Josefov, Pařížská 28 a č. p. 118, k. ú. Staré Město, Široká 20 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0781

Výpůjčka a záměr výpůjčky pozemku parc. č. 1122/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (Uhelný trh)

UR18_0782

Záměr prodeje nemovitých věcí - id. 1/4 pozemku parc. č. 629, jehož součástí je dům čp. 708, Vodičkova 35, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0783

Výpověď z nájemní smlouvy č. CES: 2011/2181 - pronájem domu čp. 1028 s pozemkem č. parc. 631, Malá Štupartská 9, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_0784

Pronájem části pozemku č. parc. 1014/5, k. ú. Staré Město, Praha 1 (Dvořákovo nábřeží)

UR18_0785

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - byt č. 1933/8 v domě č.p. 1933, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36, Praha 1

UR18_0786

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - byt č. 1933/5 v domě č.p. 1933, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36, Praha 1

UR18_0787

Projednání nových a rozšíření stávající restaurační předzahrádky

UR18_0788

Žádost Provincie kapucínů v ČR o prodloužení Smlouvy o nájmu č. 2018/0185 a změna ujednání smluvních podmínek v rámci umístění stavebního záboru ke stavbě "Oprava střechy kostela Narození Páně"

UR18_0789

Žádost spolku Duhový tandem z.s. o povolení záboru za účelem natáčení charitativního videoklipu ve Vojanových sadech dne 16.07.2018

UR18_0790

Zrušení usnesení č. UR18_0692 ze dne 11.06.2018 na základě žádosti společnosti Roadrunner, s.r.o. o povolení záboru k parkování film.techniky ve Vrchlického sadech

UR18_0791

Prodloužení nájemních smluv u bytů určených pro profese sloužící plnění úkolů obce - školství

UR18_0792

Stanovisko MČ Praha 1 k Nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou s cenovými předpisy

UR18_0793

Přijetí účelových darů od společností DRAMEDY INTERNATIONAL s.r.o. a NEW WAVE location s.r.o.

UR18_0794

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup serverů pro VMWARE"

UR18_0795

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0796

Dopisy Radě MČ Praha 1

19 - 19.6.2018

UR18_0697

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR18_0698

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_0699

Připomínky k dokumentu Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025

UR18_0700

Žádost o spolupořadatelství: spolek ARÉNA - "Minifestival slovenského divadla a kultury v Praze"

UR18_0701

Žádost o spolupořadatelství: Konektiv, z.s. - "Konektiv koncert vol. I"

UR18_0702

Žádost o spolupořadatelství: Mimo domov - "Out of Home 2018"

UR18_0703

Žádost o spolupořadatelství: NADACE FORUM 2000 - "Festival demokracie 2018"

UR18_0704

Žádost o spolupořadatelství: paní Ivana Follová - výstava "Follová pro Peckovou"

UR18_0705

Žádost o spolupořadatelství: Hravý architekt, z.s. - "100 let hravé architektury"

UR18_0706

Žádost o spolupořadatelství: Czech Architecture Week, s.r.o. - "100 let pražské architektury"

UR18_0707

Žádost o spolupořadatelství: ARCHITECTURA, z.s. - "VII. Betlémská kulturní noc"

UR18_0708

Žádost o spolupořadatelství: Nadace Prague Biennale - "Prague Biennale Projekt: Magic Carpets"

UR18_0709

Žádost o spolupořadatelství: České doteky hudby, s.r.o. - "Česko-slovenské operní gala v rámci MHF České doteky hudby"

UR18_0710

Plnění usnesení číslo UR18_0116 ze dne 30. 1. 2018 ve věci: Řešení bytové situace nájemců bytů v domě č. p. 510, k. ú. Staré Město, Havelská 5

UR18_0711

Změna nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR18_0712

Změny nájemních smluv na byty v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13 - pronájem sklepních kójí k bytům

UR18_0713

Žádost o slevu na nájemném z bytů v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13

UR18_0714

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13

UR18_0715

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1035, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 17

UR18_0716

Žádost o prominutí platby kauce před podpisem nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 850, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 8

UR18_0717

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č.p. 209, k.ú. Nové Město, Myslíkova 5 (Vojtěšská 2) - dohoda

UR18_0718

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 - dohoda

UR18_0719

Skončení nájmu parkovacího místa v domě č. p. 1100, k. ú. Staré Město, Benediktská 13 - dohoda

UR18_0720

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1559, k. ú. Nové Město, Navrátilova 9 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0721

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12), Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0722

Nabídka k záměru na postoupení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 435, k. ú. Staré Město, Michalská 21 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0723

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 875, k. ú. Nové Město, Jindřišská 23 a prodloužení přerušení užívání stávajícího nebytového prostoru v témže domě

UR18_0724

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 375, k. ú. Staré Město, 28. října 9 - změna doby nájmu

UR18_0725

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 769, k. ú. Nové Město, Jungmannovo náměstí 7 (28. října 14) - změna doby nájmu

UR18_0726

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 910, k. ú. Staré Město, V Kolkovně 8 - změna doby nájmu

UR18_0727

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - sídlo

UR18_0728

Prodloužení výpovědní lhůty u nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 777, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 12

UR18_0729

Prodloužení výpovědní lhůty u nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 769, k. ú. Nové Město, Jungmannovo náměstí 7 (28. října 14)

UR18_0730

Dohoda o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1422, k.ú. Nové Město, Navrátilova 13

UR18_0731

Výpůjčka části pozemku parc. č. 865/7 (dvůr domu V Jirchářích 152/14), k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0732

Výpůjčka části pozemku parc. č. 824/9 a 824/10, k.ú. Staré Město, Praha 1 (dvůr domu Dlouhá 735/25) Praha 1

UR18_0733

Sdělení ke smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 745 v k.ú. Nové Město mezi domem čp. 82, Spálená 4, Praha 1 a kostelem U nejsvětější trojice (u ulice M. D. Rettigové)

UR18_0734

Záměr pronájmu a pronájem části pozemku, o výměře 2m2, pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UR18_0735

Využití předkupního práva a koupě id. podílu na nebytové jednotce č. 104 domu čp. 375, ulice 28. října 9, k.ú. Staré Město, obec Praha 1

UR18_0736

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 434, k.ú. Staré Město, Havelská 5, čp. 510, Praha 1 (podloubí)

UR18_0737

Žádost o prominutí majetkové sankce z nájemní smlouvy č. 2018/0414 ze dne 21. 5. 2018

UR18_0738

Žádost o vyjádření - souhlas se zastávkou na trase průvodu - pozemek parc. č. 1122/2, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UR18_0739

Záměr prodeje bytů č. 1604/1, č. 1604/2, č. 1604/3, č. 1604/4, č. 1604/5, č. 1604/6, č. 1604/9, č. 1604/10, č. 1604/10, č. 1604/12, č. 1604/14 v objektu č.p. 1604 Bolzanova 7 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UR18_0740

Projednání nových a rozšíření stávající restaurační předzahrádky

UR18_0741

Ukončení nájemního vztahu dle Smlouvy o nájmu č. 2016/0921, uzavřené s p. Mahlerem a uzavření Smlouvy o nájmu se společností Slovanka - půjčovna, s.r.o. za účelem využití pozemku pro přístupovou cestu k půjčovně lodiček na Slovanském ostrově

UR18_0742

Žádost společnosti M.S.A. production s.r.o. o změnu lokality k umístění výstavy vozu Porsche 365 z náměstí Jana Palacha do parku na Klárově

UR18_0743

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) dne 25.06.2018

UR18_0744

Prodloužení nájemních smluv k bytům určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI)

UR18_0745

Skončení nájmu bytové jednotky číslo 716/39 z kvóty služebních bytů pro OŘ PČR PI, v domě č.p. 716, Rybná 24-dohodou

UR18_0746

Uzavření nájemních smluv k bytům určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI)

UR18_0747

Uzavření nájemních smluv k bytům určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1)

UR18_0748

Výběr nejvhodnější nabídky "Úklid vybraných lokalit Městské části Praha 1"

UR18_0749

Výběr nejvhodnější nabídky "Bezpečnostní a stavební úpravy v ulici Tržiště Praha 1"

UR18_0750

Výběr nejvhodnější nabídky "Zařízení pro zabezpečení síťového provozu"

UR18_0751

Přijetí účelových darů od společností FILM MAKERS s.r.o. a Roadrunner s.r.o.

UR18_0752

Koncepční studie ulice Revoluční

UR18_0753

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 12.06.2018

UR18_0754

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0755

Dopisy Radě MČ Praha 1

18 - 11.6.2018

UR18_0680

Výpověď mandátní smlouvy o správě nemovitosti

UR18_0681

Prodloužení nájemní smlouvy u bytu v domě č.p. 610, k.ú. Nové Město, Žitná 23

UR18_0682

Doplnění seznamu tzv. "sociálních bytů" a bytů určených ke stabilizaci pracovníků ve zdravotnictví

UR18_0683

Změny nájemních smluv na nebytové prostory v domě č.p. 66, k.ú. Josefov, Pařížská 13, č. p. 119, k. ú. Staré Město, Pařížská 14, č. p. 98, k. ú. Josefov, Pařížská 17, č. p. 126, k. ú. Josefov, Pařížská 18, č. p. 131, k. ú. Josefov, Pařížská 28 a č. p. 118, k. ú. Staré Město, Široká 20 - změna doby nájmu

UR18_0684

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 97, k. ú. Staré Město, Křížovnická 8 - rozšíření účelu nájmu a zvýšení nájemného

UR18_0685

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - část Permanentní nabídky (poř. č. D1/2018, Lodecká 2112/1 a poř. č. F/2018, Soukenická 1196/11)

UR18_0686

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů v domě č. p. 694, k. ú. Staré Město, Rybná 22 (permanentní vývěska poř. č. B/2018)

UR18_0687

Skončení nájmu části nebytového prostoru v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 (Lannova 8) - dohoda

UR18_0688

Nabídka k záměru změny doby nájmu u nebytových prostorů v domě č.p. 96, k.ú. Josefov, Široká 9 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0689

Pronájem částí pozemků parc. č. 864/1 a parc. č. 865/6, k. ú. Nové Město, Praha 1 (Křemencova)

UR18_0690

Prodloužení Smluv o nájmu bytů určených pro stabilizaci preferovaných profesí (ZDRAVOTNICTVÍ)

UR18_0691

Žádost Úřadu vlády ČR o umístění výstavních panelů na pozemku č. parc. 779/5, k.ú. Malá Strana u Lichtenštejnského paláce

UR18_0692

Žádost společnosti Roadrunner, s.r.o. o povolení záboru k parkování filmové techniky na pozemku č. parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech ve dnech 15. - 17.06.2018

UR18_0693

Žádost společnosti M.S.A. production s.r.o. ke změně termínu umístění vozu Porsche 365 na Náměstí Jana Palacha

UR18_0694

Udělení odměn ředitelům (ředitelkám) škol a školských zařízení v působnosti oddělení školství

UR18_0695

Přijetí účelových darů od společností FILM MAKERS s.r.o. a SILVERSHOT s.r.o.

UR18_0696

Dopisy Radě MČ Praha 1

17 - 5.6.2018

UR18_0652

Připomínky MČ Praha 1 k návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitní plán)

UR18_0653

Výpůjčka jednotky č. 426/101 a části jednotky č. 426/102, v domě čp. 426, Újezd 26, k. ú. Malá Strana, Praha 1 pro Nadační fond Dar sluchu

UR18_0654

Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Trento včetně výstavy Václav Havel: Srdce nad Prahou

UR18_0655

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Kompletní oprava bytu č. 1, Truhlářská 1116/14, k. ú. Nové Město"

UR18_0656

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Kompletní oprava výtahu a opláštění výtahové šachty, Václavské nám. 819/43, k. ú. Nové Město"

UR18_0657

Prodloužení nájemní smlouvy u bytové jednotky v domě č. p. 174, k. ú. Hradčany, Loretánská 3

UR18_0658

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 158, k. ú. Nové Město, Opatovická 20

UR18_0659

Žádost o prodloužení pronájmu bytu v domě č.p. 1045, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 22

UR18_0660

Žádost o výměnu bytu, resp. pronájem jiného bytu

UR18_0661

Žádost o změnu nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 150, k. ú. Malá Strana, Valdštejnská 4

UR18_0662

Informace k plnění usnesení číslo UR18_0286 ze dne 20. 3. 2018 ve věci: Přehled nájemních vztahů, u nichž je jiný než měsíční režim plateb nájemného

UR18_0663

Nabídky k záměru na postoupení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 17, k. ú. Nové Město, Jungmannova 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0664

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32

UR18_0665

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1102, k. ú. Nové Město, Truhlářská 17

UR18_0666

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9 - sleva na nájemném

UR18_0667

Odvolání proti usnesení číslo UR18_0465 ze dne 24. 4. 2018 ve věci: Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 38, k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 24 - žádost o změnu doby nájmu části prostoru pro umístění bankomatu

UR18_0668

Nebytové prostory v domě č. p. 56, k. ú. Staré Město, Valentinská 11

UR18_0669

Prodloužení doby nájmu části pozemku parc. č. 710/1 a části pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (U Lužického semináře)

UR18_0670

Souhlas se zvláštním užíváním pozemku parc. č. 864/1 a 865/6, k. ú. Nové Město (Křemencova), Praha 1

UR18_0671

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1014/5, k. ú. Staré Město, Praha 1 (Dvořákovo nábřeží)

UR18_0672

Prodej nemovitých věcí - pozemků parc. č. 810/6, 810/7, 810/8 včetně staveb, součástí a příslušenství v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (ul. Říční, Praha 1)

UR18_0673

Záměr na vyhlášení II. kola výběrového řízení na pronájem startovacích bytů formou veřejného losování

UR18_0674

Změna systému archivace zdravotnické dokumentace v Nemocnici Na Františku

UR18_0675

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 4.1 (15) v objektu č.p. 2112, k.ú. Nové Město, Lodecká 1, Praha 1 - školství

UR18_0676

Změna zápisu příspěvkové organizace Základní škola nám. Curieových - navýšení kapacity základní školy

UR18_0677

Rezignace člena Zastupitelstva MČ Praha 1 a osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva MČ Praha 1

UR18_0678

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0679

Dopisy Radě MČ Praha 1

16 - 29.5.2018

UR18_0593

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

UR18_0594

Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1

UR18_0595

Termíny schůzí Rady MČ Praha 1 (červen až srpen 2018)

UR18_0596

Přijetí movitého daru od Sboru dobrovolných hasičů Praha 1, z.s.

UR18_0597

Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_0598

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR18_0599

Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Nîmes v rámci školských výměn mezi Prahou 1 a Nîmes

UR18_0600

Žadost o spolupořadatelství: Italia Arte Fest, s.r.o. - festival "Italia Arte Fest 2018 - Jazz Spring"

UR18_0601

Žádost o spolupořadatelství: SANANIM, z. ú. - "Tradiční hrnčířské trhy na Kampě 2018"

UR18_0602

Žádost o spolupořadatelství: spolek Sdružení přátel Václavského náměstí - "Svatováclavské duchovní zastavení 2018"

UR18_0603

Žádost o spolupořadatelství: Šach Mat, s.r.o. - "ČEZ CHESS TROPHY 2018"

UR18_0604

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam panu Kamilu Lhotákovi

UR18_0605

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Svatoplukovi Karáskovi

UR18_0606

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Kristiánu Kodetovi

UR18_0607

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 paní Olze Knoblochové

UR18_0608

Změna doby nájmu u bytu v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1

UR18_0609

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 668, k. ú. Nové Město, Příčná 1, 3

UR18_0610

Prodloužení nájemní smlouvy u bytu v domě č. p. 218, k. ú. Nové Město, Pštrossova 27

UR18_0611

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 875, k. ú. Nové Město, Jindřišská 23

UR18_0612

Zrušení části usnesení číslo UR18_0369 ze dne 24. 4. 2018 ve věci: Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - únor, březen 2018 (poř. č. 2/2-3/2018, Černá 172/1, Myslíkova 29)

UR18_0613

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3 - výpověď

UR18_0614

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1161, k. ú. Nové Město, Petrská 24

UR18_0615

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 630, k. ú. Nové Město, Štěpánská 57 a postoupení nájemní smlouvy na nebytový prostor v témže domě

UR18_0616

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 97, k. ú. Staré Město, Křížovnická 8

UR18_0617

Zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 928, k. ú. Nové Město, Opletalova 20

UR18_0618

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 670, k.ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25 - žádost o postoupení nájemní smlouvy

UR18_0619

Změny nájemních smluv na nebytové prostory v domě č. p. 876, k. ú. Nové Město, Nekázanka 19 a č. p. 16, k. ú. Josefov, Žatecká 8 (Kaprova 9) - změna doby nájmu

UR18_0620

Nabídka k záměru na zvýšení nájemného u nebytového prostoru v domě č. p. 56, k. ú. Staré Město, Valentinská 11 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0621

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0622

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0623

Pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 7, čp. 501, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. "Werichova vila" - žádost o projednání dodatku ke smlouvě

UR18_0624

Prodej nemovité věci - části pozemku č. parc. 352/1, nově značeného dle oddělovacího geometrického plánu č. 577-100/2016 jako č. parc. 352/5 o výměře 70 m2, (Újezd), vše k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR18_0625

Prodej nemovité věci - pozemku č. parc. 816/2 a č. parc. 816/3, oba v k.ú. Nové Město, Praha 1, včetně staveb a příslušenství (Mikulandská 4, čp. 122)

UR18_0626

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

UR18_0627

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/8, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UR18_0628

Záměr výpůjčky a výpůjčka části pozemku parc. č. 865/7 (dvůr domu V Jirchářích 152/14), k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0629

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 928 a k pozemku parc. č. 19 se stavbou budovy č. p. 928, na adrese Opletalova 20, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0630

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Krakovská 1352/20, Praha 1

UR18_0631

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Kožná 487/16, Praha 1

UR18_0632

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Na Poříčí 1053/44, Praha 1

UR18_0633

Oprava usnesení č. UR18_0521 ze dne 15. 5. 2018 - Odstoupení od smlouvy uzavřené s VESNA INTERIORS, s.r.o., na provedení díla "Kompletní oprava dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město" a zadání zakázky "Dokončení kompletní opravy dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město, za pomocí subdodavatelů" v systému krizového řízení

UR18_0634

Zásady prodeje bytových jednotek v domech ve vlastnictví Hl.m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 1, v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., v platném znění, oprávněným nájemcům, kteří nevyužili možnosti koupě bytové jednotky v rámci 1. nabídky - změna zásad

UR18_0635

Zásady prodeje jednotek oprávněným nájemcům v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěřených MČ Praha 1, které byly nově po 1. 1. 2014 zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu ("Nové Zásady") - změna zásad

UR18_0636

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 801, na pozemku parc. č. 927, U Obecního dvora 6, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_0637

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 730, na pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0638

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 404, parc. č. 351/1, Újezd 29, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR18_0639

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Náprskova 213/5, Praha 1

UR18_0640

Přidělení finančních prostředků v rámci II.kola "Dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí pro rok 2018"

UR18_0641

Žádost společnosti CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o. o povolení záboru k parkování filmové techniky na pozemku č. parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech dne 15.07.2018

UR18_0642

Žádost společnosti Bubec o.p.s. o povolení umístění "Infopointu" v rámci Festivalu m3 v parku pod Starými zámeckými schody v termínu od 01.06. do 08.10.2018

UR18_0643

Žádost společnosti IN Film Praha spol. s r.o. o povolení záboru k parkování filmové techniky na pozemku č. parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech dne 09.06.2018

UR18_0644

Žádost společnosti Energie - stavební a báňská, a.s. o povolení záboru v rámci akce "Rekonstrukce domu U Lužického semináře 116, Praha 1" k umístění stálé pumpy betonu v parku Cihelná v termínu od 01.07. - 31.08.2018

UR18_0645

Žádost společnosti Roadrunner s.r.o. o povolení natáčení reklamního spotu pro značku Entresto na Slovanském ostrově

UR18_0646

Informace o připravovaném provozně ekonomickém auditu v Nemocnici Na Františku

UR18_0647

Návrh přidělení finančních darů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům zřizovaných základních škol, mateřských škol, školních jídelen a školy v přírodě

UR18_0648

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů: Ochrana měkkých cílů Maiselova/U Starého hřbitova/Široká/Břehová - dodávky a výstavby výsuvných patníků na vjezdech do dané lokality

UR18_0649

Přijetí účelových darů od společnosti FILM MAKERS s.r.o.

UR18_0650

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0651

Dopisy Radě MČ Praha 1

15 - 22.5.2018

UR18_0558

Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2017, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2018

UR18_0559

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2018

UR18_0560

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0561

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_0562

Žádost o spolupořadatelství v oblasti sportu: Pétanque pro Vás, z. s. - "5. ročník Pétanque pro Prahu"

UR18_0563

Skončení nájmu nebytových prostor v domě č.p. 577, k.ú. Nové Město, Mezibranská 19 - výpověď

UR18_0564

Žádost o změnu doby nájmu u bytu v domě č. p. 123, k. ú. Josefov, Elišky Krásnohorské 6

UR18_0565

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1071, k. ú. Staré Město, Rámová 3

UR18_0566

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 41, k. ú. Josefov, Maiselova 21 - podnájem

UR18_0567

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30 - výpověď

UR18_0568

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 1758, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 14 - výpověď

UR18_0569

Výpůjčka a záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 824/9 a 824/10 (dvůr domu Dlouhá 735/25) Praha 1

UR18_0570

Výpůjčka pozemku parc. č. 475/2, k. ú. Malá Strana (dvůr Šporkova 320/10), Praha 1

UR18_0571

Pronájem a záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 864/1 a parc. č. 865/6, k. ú. Nové Město, Praha 1 (Křemencova)

UR18_0572

Krátkodobý pronájem části společných prostor v domě čp. 1011, Hybernská 28, který je součástí pozemku č. parc. 175 v k. ú. Nové Město, Praha 1, za účelem filmování - změna usnesení č. UR18_0540 ze dne 15.05.2018

UR18_0573

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 188, parc. č. 902, Pštrossova 12, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0574

Prodej id. části podílu na pozemku parc. č. 724 v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_0575

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava podstatné části EPS po požáru v objektu Paláce Žofín a doplnění EPS o požárně-bezpečnostní zařízení do elektrorozvoden v 1. PP a 1. NP a do kotelny objektu"

UR18_0576

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Kompletní oprava bytu č. 3, Nekázanka 876/19, k. ú. Nové Město"

UR18_0577

Dodatek ke smlouvě o dílo - Oprava teras v 5. a 8. NP objektu Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město

UR18_0578

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově vázaného finančního daru

UR18_0579

Projednání nových a rozšíření stávajících restauračních předzahrádek

UR18_0580

Žádost spolku Piána na ulici, z.s. o povolení konání akce "Malostranské Dvorky" v Loretánské zahradě ve dnech 26. - 27.05.2018

UR18_0581

Žádost Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových o povolení umístění uměleckého díla s názvem "Sféra" v parku ve Vojanových sadech v termínu od 31.05.2018 - 01.05.2019

UR18_0582

Žádost Komunity Emmanuel o povolení konání katolické kulturní akce ve Františkánské zahradě dne 09.06.2018

UR18_0583

Pronájem části pozemku č. parc.998/1, k.ú. Staré Město na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem výstavy a prodeje výtvarných děl paní Evě Šefrhansové od 01.06. - 31.10.2018

UR18_0584

Žádost spolku Česká asociace paraplegiků - CZEPA,z.s. o povolení konání charitativní akce "Hvězdný bazárek" v parku Kampa ve dnech 23.05., 24.07., 13.09.2018

UR18_0585

Zrušení usnesení UR18_0553 ze dne 15.5.2018 ve věci žádosti společnosti FILM MAKERS,s.r.o. o povolení natáčení na Střeleckém ostrově dne 21.05.2018

UR18_0586

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky zřizované příspěvkové organizace Školní jídelna Vojtěšská se sídlem na adrese Vojtěšská 216/13, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 63833131

UR18_0587

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky zřizované příspěvkové organizace Školní jídelna Karmelitská se sídlem na adrese Karmelitská 546/13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 63832968

UR18_0588

Žádosti o povolení k natáčení společnosti Stillking Films s.r.o. na Karlově mostě

UR18_0589

Žádosti o povolení k natáčení společnosti SILVERSHOT s.r.o. na Karlově mostě

UR18_0590

Výběr nejvhodnější nabídky "Nové přestupkové kanceláře - Vodičkova 681/18, Praha 1 - Nové Město"

UR18_0591

Dodatečné stavební práce k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce "Revitalizace dvora Štěpánská č.p. 630"

UR18_0592

Dopisy Radě MČ Praha 1

14 - 15.5.2018

UR18_0518

Žádost o spolupořadatelství: Ostrovy, s.r.o. - "20 let Fondu budoucnosti - Most 20.0"

UR18_0519

Záměr výpůjčky jednotky č. 426/101 a části jednotky č. 426/102, v domě čp. 426, Újezd 26, k.ú. Malá Strana, Praha 1 pro Nadační fond Dar sluchu

UR18_0520

Dodatek ke smlouvě o dílo - Odstranění havarijního stavu opěrné zdi - Bastionu č. 8 - na pozemcích parc. č. 296 až 298, k. ú. Hradčany

UR18_0521

Odstoupení od smlouvy uzavřené s VESNA INTERIORS, s.r.o., na provedení díla "Kompletní oprava dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město" a zadání zakázky "Dokončení kompletní opravy dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město, za pomocí subdodavatelů" v systému krizového řízení

UR18_0522

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 850, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 8, Praha 1

UR18_0523

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28

UR18_0524

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1

UR18_0525

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 123, k. ú. Josefov, Elišky Krásnohorské 6

UR18_0526

Skončení nájmu části nebytového prostoru v domě č. p. 793, k. ú. Staré Město, U Obecního dvora 2 - dohoda

UR18_0527

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 1334, k. ú. Nové Město, Navrátilova 16 - dohoda

UR18_0528

Nebytový prostor v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30

UR18_0529

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 265, k. ú. Malá Strana, Tržiště 6 - sídlo firmy

UR18_0530

Změny nájemních smluv na nebytové prostory v domě č.p. 96, k.ú. Josefov, Široká 9 - změna doby nájmu

UR18_0531

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0532

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12), Praha 1

UR18_0533

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1559, k. ú. Nové Město, Navrátilova 9

UR18_0534

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 700, který je součástí pozemku parc. č. 729, k. ú. Staré Město, Masná 13, Praha 1

UR18_0535

Pronájem části pozemku parc. č. 218/4, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 44, Praha 1

UR18_0536

Pronájem částí pozemků parc. č. 1014/4, 1038/4, 1038/5 a 1014/5, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 (ul. Dušní)

UR18_0537

Záměr prodloužení doby nájmu části pozemku parc. č. 710/1 a části pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (U Lužického semináře)

UR18_0538

Umístění neonového objektu na střechu budovy, čp. 819, Václavské náměstí 43, Praha 1 v rámci Festivalu m3-Umění v prostoru

UR18_0539

Žádost o prominutí plateb nájemného za pronájem nebytových prostor č. 864/101 v domě čp. 864, Bílkova 13, pozemku č. parc. 956/2 včetně stavby bez čp. ve dvorním traktu domu čp. 864, Bílkova 13 a pozemku č. parc. 956/3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_0540

Krátkodobý pronájem části společných prostor v domě čp. 1011, Hybernská 28, který je součástí pozemku č. parc. 175 v k. ú. Nové Město, Praha 1, za účelem filmování

UR18_0541

Věcná břemena "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch pozemku parc. č. 2061, k. ú. Nové Město, Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 701, k. ú. Nové Město, Praha 1, jejichž současným vlastníkem je Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) - oprava usnesení č. UR18_0473 ze dne 24.04.2018

UR18_0542

Zrušení Záměru prodat dlouhodobě nevyužitelné nebytové jednotky za účelem jejich přisloučení k sousední bytové jednotce

UR18_0543

Záměr prodeje pozemku parc. č. 810/6, 810/7, 810/8 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (ul. Říční, Praha 1)

UR18_0544

Záměr prodeje bytové jednotky č. 367/3 na adrese č.p. 367, Tržiště 11, k.ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR18_0545

Žádost Hlavního města Praha o povolení konání kulturní akce s názvem "Piknik ke Dni dětí na Kampě" dne 03.06.2018 v parku Kampa

UR18_0546

Žádost slečny Kateřiny Řehákové o povolení konání svatebního obřadu ve Vojanových sadech dne 08.09.2018 v době od 9:00 do 12:00 hod.

UR18_0547

Žádost Hlavního města Praha o povolení konání open air akce s názvem "Břehy 2018" v parku na Klárově dne 19.05.2018

UR18_0548

Žádost společnosti NEW WAVE location s.r.o. o povolení záboru k parkování filmové techniky na pozemku č. parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech ve dnech 23. - 27.05.2018

UR18_0549

Žádost spolku YMCA Praha o povolení konání akce "Oslava dětského dne" na dětském hřišti Za Haštalem dne 31.05.2018

UR18_0550

Žádost společnosti SCULPTURE LINE s.r.o. o povolení umístění plastiky v rámci výstavního projektu Sculpture Line 2018 ve Františkánské zahradě v termínu od 14.05. do 15.10.2018

UR18_0551

Žádost společnosti M.S.A. production, s.r.o. o povolení umístění prvního vyrobeného vozu Porsche 365 na Náměstí Jana Palacha ve dnech 19. - 21.06.2018

UR18_0552

Žádost společnosti Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. o povolení záboru v rámci výkopových prací při akci "Modernizace kabelové sítě Klárov - Špejchar" v ulici Gogolova, č. parc. 692, k.ú. Hradčany

UR18_0553

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o povolení filmového natáčení reklamního spotu "Mastercard" na Střeleckém ostrově dne 21.5.2018

UR18_0554

Uzavření nájemních smluv k bytům sloužícím pro profese školství a dohoda o skončení nájmu bytu v domě č.p. 1403, k.ú. Nové Město, Revoluční 28

UR18_0555

Výběr nejvhodnější nabídky "Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů"

UR18_0556

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0557

Dopisy Radě MČ Praha 1

13 - 30.4.2018

UR18_0501

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha 1

UR18_0502

Žádost o spolupořadatelství v oblasti sportu: Yoga Federation of Europe, z.s. - "Velké evropské jógové představení"

UR18_0503

Dodatek ke smlouvě o dílo - Kompletní oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu Washingtonova 1760/3, k. ú. Nové Město

UR18_0504

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Úprava větrání Malého sálu Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město"

UR18_0505

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Odstranění závad na protipovodňových zábranách v areálu Paláce Žofín"

UR18_0506

Plnění usnesení číslo UR18_0116 ze dne 30. 1. 2018 ve věci: Řešení bytové situace nájemců bytů v domě č. p. 510, k. ú. Staré Město, Havelská 5

UR18_0507

Uzavření Dohody o nakládání se společnou věcí - dům č. p. 1071, k. ú. Staré Město, Rámová 3, Praha 1

UR18_0508

Pronájem části prostoru v domě čp. 423, k. ú. Staré Město, Uhelný trh 423/2 (Skořepka), Praha 1 - novace smlouvy CES 2017/1119

UR18_0509

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/9, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UR18_0510

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/7, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UR18_0511

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1 (dále jen "SVJ Štěpánská")

UR18_0512

Žádost Unie porodních asistentek ke konání akce "Piknik s porodní asistentkou" dne 03.05.2018 v parku Kampa

UR18_0513

Žádost spolku Nerudný fest.cz, z.s. o povolení záboru v rámci akce "Praha žije hudbou" v parku Kampa, Vrchlického sady a v parku na Klárově ve dnech 8. - 9.6.2018

UR18_0514

Žádost společnosti Ostrovy, s.r.o. o povolení záboru při konání akce "Most 20.0 - Die Brucke" v parku na Klárově a v parku na Alšově nábřeží ve dnech 1. - 3.6.2018

UR18_0515

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích MČ Praha 1 v období 2018-2022"

UR18_0516

Zajištění bezpečného pohybu chodců na vymezených místech Městské části Praha 1

UR18_0517

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

12 - 24.4.2018

UR18_0400

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Jindřišská, Praha 1, Jindřišská 966/36 za rok 2017

UR18_0401

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Uhelný trh, Praha 1, Uhelný trh 425/4 za rok 2017

UR18_0402

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Zlatnická, Praha 1, Zlatnická 1120/13 za rok 2017

UR18_0403

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Vojtěšská, Praha 1, Vojtěšská 216/13 za rok 2017

UR18_0404

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Karmelitská, Praha 1, Karmelitská 546/13 za rok 2017

UR18_0405

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Čestice, Čestice 8 za rok 2017

UR18_0406

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1, Uhelný trh 4/425 za rok 2017

UR18_0407

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola J.Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22/1120 za rok 2017

UR18_0408

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22/683 za rok 2017

UR18_0409

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola nám. Curieových, Praha 1, náměstí Curieových 2/886 za rok 2017

UR18_0410

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Malostranská základní škola, Praha 1, Josefská 7/626 za rok 2017

UR18_0411

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Revoluční, Praha 1, Revoluční 1247/26 za rok 2017

UR18_0412

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 204/11 za rok 2017

UR18_0413

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Opletalova, Praha 1, Opletalova 925/14 za rok 2017

UR18_0414

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči, Praha 1, Národní 416/37 za rok 2017

UR18_0415

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Masná, Praha 1, Masná 700/11 za rok 2017

UR18_0416

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Letenská, Praha 1, Letenská 120/5 za rok 2017

UR18_0417

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Hellichova, Praha 1, Hellichova 300/13 za rok 2017

UR18_0418

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb, Praha 1, Dlouhá 23, za rok 2017

UR18_0419

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb za rok 2017

UR18_0420

Návrh Sociální komise MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR18_0421

Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_0422

Uzavření Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0423

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektu Ve Smečkách 594/26, Praha 1"

UR18_0424

Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha 1 a Hospodářskou komorou ČR

UR18_0425

Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 641, k. ú. Nové Město, Palackého 5, Praha 1, v souladu se zveřejněným záměrem č. 1/2018/P

UR18_0426

Žádost o spolupořadatelství: Skautská nadace Jaroslava Foglara - výstava "Pocta Rychlým šípům"

UR18_0427

Žádost o spolupořadatelství: Jakub Lukeš - výstava "Ilustrační tvorba Jana Kudláčka"

UR18_0428

Žádost o spolupořadatelství: ARBOR - spolek pro duchovní kulturu - "KCHUN: Purgatio - pražská premiéra"

UR18_0429

Žádost o spolupořadatelství: Klub Art 4 People, z.s. - "Letní tančírny na Vltavě"

UR18_0430

Žádost o spolupořadatelství: Společnost českých skladatelů, z.s. - "Skladatelé dětem - děti skladatelům"

UR18_0431

Žádost o spolupořadatelství: Česká filharmonie - "Open air koncert České filharmonie 2018"

UR18_0432

Žádost o spolupořadatelství: Autoklub České republiky - "XII. sraz a výstava historických vozidel"

UR18_0433

Žádost o spolupořadatelství: Pražské Benátky, s.r.o. - "Svatojánské slavnosti Navalis 2018"

UR18_0434

Žádost o spolupořadatelství: Asociace Limbora, z.s. - "Praha srdce národů 2018"

UR18_0435

Žádost o spolupořadatelství: Bohemia JazzFest, o.p.s. - "Bohemia JazzFest 2018"

UR18_0436

Žádost o spolupořadatelství: Klub českých turistů, oblast Praha - "100 let republiky, 130 let v pohybu"

UR18_0437

Žádost o spolupořadatelství: Nadační fond Magdaleny Kožené- "ZUŠ Open ke 100 letům České republiky"

UR18_0438

Žádost o spolupořadatelství: ART LINES, s.r.o. - konference "Město jako interiér"

UR18_0439

Žádost o spolupořadatelství v oblasti sportu: Arcidiecézní charita Praha - "Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2018"

UR18_0440

Zahraniční pracovní cesta do města Nîmes - účast na slavnostním otevření Musée de la Romanité

UR18_0441

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu - "Pojištění majetku a odpovědnosti Městské části Praha 1"

UR18_0442

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Příprava pro rozdělení nebytových prostor v suterénu domu a související oprava společných prostor, Washingtonova 1760/3, k. ú. Nové Město"

UR18_0443

Zhotovení nové vodotěsné izolace v prostorách čistírny odpadních vod pro objekt "Vila Oáza" Janov nad Nisou č.p. 464, Velký Semerink, 468 11 Janov nad Nisou

UR18_0444

Žádost o snížení nájmu za byt v domě č. p. 114, k. ú. Staré Město, U Staré školy 4, Praha 1

UR18_0445

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 239, k. ú. Malá Strana, Nerudova 35

UR18_0446

Byt se sníženou kvalitou - č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10, Praha 1

UR18_0447

Žádost o pronájem bytu v domě č. p. 1094, k. ú. Soukenická 22

UR18_0448

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce - stabilizace zaměstnanců Městské policie, Policie ČR, školství, zdravotnictví a ÚMČ Praha 1 (doplnění kvót)

UR18_0449

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13 a skončení nájmu bytu v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 (byty určené ke stabilizaci zaměstnanců Úřadu MČ Praha 1)

UR18_0450

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, Kožná 4 - výpověď

UR18_0451

Žádost o rozšíření bytové jednotky v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR18_0452

Žádost o postoupení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 152, k. ú. Nové Město, V Jirchářích 14

UR18_0453

Sdělení spoluvlastníka nemovitosti č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39 k užívání bytu v témže domě

UR18_0454

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12 (permanentní vývěska poř. č. K/2017)

UR18_0455

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. - zvýšení nájemného u části nebytového prostoru v domě č. p. 56, k. ú. Staré Město, Valentinská 11

UR18_0456

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0457

Nabídka k záměru na rozšíření účelu nájmu a změnu doby nájmu u nebytových prostor v domě č. p. 447, k. ú. Staré Město, Jilská 10 (Vejvodova 3, Michalská 7) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0458

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 364, k. ú. Malá Strana, Vlašská 2 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0459

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 535, k. ú. Staré Město, Rytířská 15 (V Kotcích 16) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0460

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 697, k. ú. Staré Město, Masná 19 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0461

Zrušení části usnesení číslo UR18_0369 ze dne 9. 4. 2018 ve věci: Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - únor, březen 2018 (Truhlářská 1101/19) a dořešení poř. č. 2/2-3/2018 (Černá 172/1, Myslíkova 29)

UR18_0462

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20 - žádost o prodloužení podnájmu

UR18_0463

Změna nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 - žádost o prodloužení nájemní smlouvy

UR18_0464

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 158, k. ú. Nové Město, Opatovická 20 - sleva na nájemném

UR18_0465

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 38, k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 24 - žádost o změnu doby nájmu části prostoru pro umístění bankomatu

UR18_0466

Oprava části usnesení číslo UR17_1210 ze dne 13.11.2017 ve věci: Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1196, k. ú. Nové Město, Soukenická 11 - sleva na nájemném

UR18_0467

Žádost o umístění zařízení bankomatu do objektu č. p. 2058, k. ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 38

UR18_0468

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 769, k. ú. Nové Město, Jungmannovo náměstí 7 (28. října 14) - výpověď

UR18_0469

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 777, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 12 - výpověď

UR18_0470

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 150, k. ú. Malá Strana, Valdštejnská 4 - výpověď

UR18_0471

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1315, k. ú. Nové Město, Opatovická 7 - dohoda

UR18_0472

Uzavření dodatku nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 657/14 v domě č. p. 657, k. ú. Nové Město, Žitná 13, Praha 1

UR18_0473

Věcné břemeno označené v GP jako "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch pozemku parc. č. 2061, k. ú. Nové Město, Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 701, k. ú. Nové Město, Praha 1, jejichž současným vlastníkem je Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)

UR18_0474

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 59/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (Valentinská 11, čp. 56)

UR18_0475

Stanovisko k žádosti ke směně pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy ležících v k. ú. Chodov, Praha 11 za pozemky v k. ú. Vršovice, Kobylisy a Nové Město

UR18_0476

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 639/3, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 (Bistro - Banh Mi Makers, Palackého 717/11, Praha 1)

UR18_0477

Žádost o přisloučení části společných prostor a bytové jednotky v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_0478

Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Rekonstrukce zázemí sboru dobrovolných hasičů Praha 1"

UR18_0479

Skončení nájmu bytu určeného pro preferované profese - zdravotnictví

UR18_0480

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově vázaného finančního daru pro Nemocnici Na Františku

UR18_0481

Projednání nových restauračních předzahrádek

UR18_0482

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí pro rok 2018"

UR18_0483

Žádost České filharmonie o povolení konání kulturní akce "Open Square" v parku na Náměstí Jana Palacha a umístění 4 ks výstavních panelů v parku na Alšově nábřeží dne 28.04.2018

UR18_0484

Pronájem části pozemku č. parc. 2407, k.ú. Nové Město za účelem umístění mobilního zařízení k prodeji balené zmrzliny na Slovanském ostrově

UR18_0485

Pronájem části pozemku č. parc. 2317/1 k.ú. Nové Město k pořádní příležitostných trhů na zpevněné ploše před halou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech

UR18_0486

Nový Návštěvní řád pro Vrchlického sady

UR18_0487

Prodloužení nájemních smluv k bytům určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI) v domech Benediktská 722/11, Újezd 426/26, Pštrossova 218/27, Revoluční 1403/28

UR18_0488

Prodloužení nájemních smluv k bytům určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI) v domech Krakovská 1352/20, Týnská ulička 611/10

UR18_0489

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 695/4 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Rybná 21, č.p. 695

UR18_0490

Účelový finanční dar na vybavení školícího centra pro veřejnost

UR18_0491

Souhlas se změnou nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy u školské právnické osoby Veselá škola - církevní základní škola a základní umělecká škola, IČ: 45246726, se sídlem na adrese Soukenická 1088/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město

UR18_0492

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu - "Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR u škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 1"

UR18_0493

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci Výzvy č. 02_18_064 šablony II (výzva pro hl. m. Praha) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

UR18_0494

Souhlas s umístěním sídla spolku na adrese Uhelný trh 425/4, Praha 1, 110 00

UR18_0495

Výběr nejvhodnější nabídky "Rekonstrukce horní části Nerudovy ulice - úprava veřejného prostoru"

UR18_0496

Výběr nejvhodnější nabídky "Úprava zahrady MŠ Letenská 5, parcela č. 139, Praha 1"

UR18_0497

Přijetí účelových darů od společnosti Stillking Features s.r.o.

UR18_0498

Přidělení úkolů, dotazů a interepelací z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 10.04.2018

UR18_0499

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0500

Dopisy Radě MČ Praha 1

11 - 9.4.2018

UR18_0343

Návrh Sociální komise MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR18_0344

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_0345

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0346

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR18_0347

Uzavření Smluv o nájmu bytů určených pro stabilizaci preferovaných profesí (Zdravotnictví)

UR18_0348

Žádost o spolupořadatelství - Hradčanské včely, z.s.: "VII. Třešňový den"

UR18_0349

Žádost o spolupořadatelství - pobočný spolek TJ Sokol Kampa - "Pravidelné koncerty souboru Modrá synkopa"

UR18_0350

Žádost o spolupořadatelství: Nadace Collegium Marianum při Společenství Týnské školy Panny Marie v Praze - "Setkávání s barokem 2018"

UR18_0351

Žádost o spolupořadatelství - Ing. Hana Müllerová: "6. ročník Prah-a-harP festivalu"

UR18_0352

Žádost o spolupořadatelství: Kotěrovo centrum architektury, o.p.s. - "Putování po stavbách století republiky 1918-2018 v Praze 1"

UR18_0353

Žádost o spolupořadatelství - Muzika Judaika, z.s.: představení "Svět naruby - Tak zvaný ráj"

UR18_0354

Žádost o spolupořadatelství - Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, o.p.s.: "Slavnostní koncert k 70. výročí založení souboru"

UR18_0355

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava bytu č. 1, Spálená 86/9, k. ú. Nové Město"

UR18_0356

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava VZT pro nebytové prostory MČP1, Maiselova 58/7, k. ú. Josefov"

UR18_0357

Dodatek ke smlouvám o dílo - Realizace bezodkladných opatření vedoucích k odstranění či zmírnění následků požáru v objektu Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město

UR18_0358

Dodatek ke smlouvě o dílo - Oprava vnitřního dvora, dvorních fasád a stavební přípravy pro vybudování venkovního osobního výtahu - bytový dům Washingtonova 1760/3, k. ú. Nové Město

UR18_0359

Uzavření smlouvy o správě budovy č.p. 364, k.ú. Malá Strana, Vlašská 2, Praha 1

UR18_0360

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 566, k. ú. Staré Město, Celetná 28

UR18_0361

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 502 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0362

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3

UR18_0363

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 676, k. ú. Nové Město, Navrátilova 1 - sleva na nájemném

UR18_0364

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 17, k. ú. Nové Město, Jungmannova 3 - žádost o postoupení nájemní smlouvy

UR18_0365

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7, Praha 1

UR18_0366

Nabídka k záměru na postoupení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0367

Nabídka k záměru na změnu účelu nájmu a postoupení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č.p. 158, k.ú. Nové Město, Opatovická 20 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0368

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 96, k. ú. Staré Město, Veleslavínova 4

UR18_0369

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - únor, březen 2018 a části Permanentní nabídky - poř. č. R/2017, Samcova 2125/3

UR18_0370

Informace k usnesení číslo UR18_0163 ze dne 27. 2. 2018 ve věci: Zpráva o pohledávkách z EČ

UR18_0371

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1086,k. ú. Staré Město, Králodvorská 14 - výpověď

UR18_0372

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků Dlouhá 5 čp. 923 Praha 1

UR18_0373

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 795/2 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Vítězná 4, čp. 559)

UR18_0374

Záměr prodeje nemovité věci - části pozemku č. parc. 352/1, nově značeného dle oddělovacího geometrického plánu č. 577-100/2016 jako č. parc. 352/5 o výměře 70 m2, (Újezd), vše k.ú. Malá Strana, Praha 1

UR18_0375

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 350, jehož součástí je stavba domu čp. 407, Újezd 23, vše k.ú. Malá Strana, Praha 1

UR18_0376

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

UR18_0377

Výpůjčka části pozemku parc. č. 907, k. ú. Malá Strana, Újezd 412/17, Praha 1

UR18_0378

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 700, který je součástí pozemku parc. č. 729, k. ú. Staré Město, Masná 13, Praha 1 (záměr prodloužení doby nájmu)

UR18_0379

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 218/4, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 44, Praha 1

UR18_0380

Harmonogram prací ke smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 745 v k. ú. Nové Město mezi domem čp. 82, Spálená 4, Praha 1 a kostelem U nejsvětější trojice (u ulice M. D. Rettigové)

UR18_0381

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 461/5, ul. Nebovidská 4, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1

UR18_0382

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 928, k. ú. Nové Město, Opletalova 20 - výpověď

UR18_0383

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2 k. ú. Staré Město k umístění restaurační předzahrádky společnosti DELICATO CENTRUM a.s.

UR18_0384

Žádost společnosti AUTOGRILL Czech, s.r.o. o pronájem částí pozemků č. parc. 2317/1, k.ú. Nové Město pro umístění restauračních předzahrádek restaurace Potrefená husa a restaurace Šalanda na zpevněné ploše před odbavovací halou Hlavního nádraží

UR18_0385

Žádost Úřadu vlády ČR o prodloužení umístění výstavního panelu na pozemku č. parc. 779/5, k.ú. Malá Strana u Lichtenštejnského paláce v termínu od 31.03. do 16.10.2018

UR18_0386

Žádost spolku Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan o povolení pořádání akce "Malostranské čarodějnice" ve dnech 29.04. - 01.05.2018 v parku Kampa

UR18_0387

Zrušení usnesení číslo UR18_0265 ze dne 13.03.2018 ve věci žádosti Musea Kampa o povolení umístění uměleckého díla s názvem "Sféra" v parku Kampa

UR18_0388

Revokace části usnesení č. UR18_0302 ze dne 20.03.2018 ve věci žádosti Provincie kapucínů v ČR o pronájem části pozemku č. parc. 185/1, k.ú. Hradčany z důvodu změny termínu umístění stavebního záboru

UR18_0389

Žádost České strany sociálně demokratické - KVV Praha o povolení pořádání oslavy 1. máje na Střeleckém ostrově 01.05.2018

UR18_0390

Přijetí účelového daru od společnosti Stanice O, a.s.

UR18_0391

Přijetí účelových darů od společností EverWhere s.r.o. a Finders production s.r.o.

UR18_0392

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup Cisco switchů"

UR18_0393

Výběr nejvhodnější nabídky na tvorbu webových stránek pro projekt "CHYTRÁ 1"

UR18_0394

Doplnění usnesení Rady č. UR18_0242 ze dne 6.3.2018 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Újezd - Vítězná - návrh dopravního zklidnění"

UR18_0395

Výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Slovanský ostrov - rekonstrukce parteru etapa 4,2B,2C" realizované v užším řízení podle § 58 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

UR18_0396

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Revitalizace prostor - Čelakovského sady"

UR18_0397

Uzavření smlouvy o dílo na ocenění souboru bytových jednotek

UR18_0398

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0399

Dopisy Radě MČ Praha 1

10 - 27.3.2018

UR18_0309

Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_0310

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

UR18_0311

Změna ve složení Komise pro informatiku

UR18_0312

Vyhodnocení grantů na opravu domovního fondu pro rok 2018

UR18_0313

Výběr nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu "Repase špaletových oken ÚMČ P1"

UR18_0314

Záměr podle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. pronajmout část pozemku parc. č. 641, k. ú. Nové Město, Palackého 5, Praha 1 (zahrádka pro kavárnu)

UR18_0315

Dodatek ke smlouvě o dílo - Oprava teras v 5. a 8. NP objektu Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město

UR18_0316

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0317

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 1161, k. ú. Nové Město, Petrská 24 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0318

Nabídka k záměru na rozšíření účelu nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 7, k. ú. Josefov, Dušní 13 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0319

Nabídka k záměru na pokračování provozování živnosti při úmrtí podnikatele u nebytového prostoru v domě č. p. 133, k. ú. Nové Město, Mikulandská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0320

Nájem nebytového prostoru v domě č. p. 2060, k. ú. Nové Město, Soukenická 27 - dohoda

UR18_0321

Oznámení o vkladu závodu - Vodičkova 730/9 a Biskupská 1065/1, Praha 1

UR18_0322

Věcná břemena "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská 53, 57 ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1

UR18_0323

Prodej pozemku parc. č. 386/3, k. ú. Malá Strana (Karmelitská), Praha 1 - doporučení zrušení usnesení č. UZ09_0422 z 20.10.2009 a usnesení č. UZ11_0133 ze dne 04.10.2011

UR18_0324

Záměr prodeje pozemku parc. č. 810/6, 810/7, 810/8 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (ul. Říční, Praha 1)

UR18_0325

Prodej bytové jednotky č. 850/1 stojícím na pozemku parc. č. 962/1, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 8, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněnému nájemci"

UR18_0326

Funkční a stavebně-technické rozdělení domů Na Poříčí 1933/36 a 1934/38 s pozemky č. parc. 214 a č. parc. 215, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0327

Záměr prodeje bytové jednotky č. 618/22 v domě č.p. 618, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 14, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka"

UR18_0328

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek v budově Nebovidská 2 čp. 462 Praha 1

UR18_0329

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1 - změna části usnesení

UR18_0330

Záměr prodeje části bytové jednotky č. 1403/37 v domě č. p. 1403, na pozemku parc. č. 327/1 a 327/3, Revoluční 28, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0331

Projednání nových restauračních předzahrádek

UR18_0332

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o povolení filmového natáčení na Slovanském ostrově dne 30.04.2018

UR18_0333

Žádost české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém o povolení konání akce "Kulturou proti antisemitismu" dne 22.04.2018 v parku na Náměstí Jana Palacha

UR18_0334

Žádost spolku PARENT PROJECT, z.s. o povolení záboru v rámci účasti zdravotně postižených na akci Sportisimo 1/2 maraton Praha 2018 v parku na Alšově nábřeží dne 07.04.2018

UR18_0335

Prodloužení Smlouvy o nájmu č. 2017/1810 - Pražské vodovody a kanalizace a.s. - pronájem pozemku za účelem umístění staveniště v rámci opravy kanalizace do 29.04.2018

UR18_0336

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2061/55 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Lannova 8, č.p. 2061

UR18_0337

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Haštalská 7, č.p. 792

UR18_0338

Prodloužení nájemních smluv k bytům určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI) v domech U staré školy 114/4, Lodecká 2112/1

UR18_0339

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1894/16 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Na Poříčí 46, č.p. 1894

UR18_0340

Zpráva o činnosti Odboru dopravně správních agend

UR18_0341

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0342

Dopisy Radě MČ Praha 1

09 - 20.3.2018

UR18_0276

Revitalizace Malostranského náměstí

UR18_0277

Žádost o poskytnutí neinvestičních účelových finančních prostředků na realizaci projektů na místní úrovni v oblasti řešení problematiky bezdomovectví

UR18_0278

Změna Organizačního řádu spojená se zřízením oddělení "Sekretariát starosty" Odboru kancelář starosty

UR18_0279

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018

UR18_0280

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2018"

UR18_0281

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018"

UR18_0282

Žádost o spolupořadatelství: MDA RIDE, z.s. - "X. ročník MDA RIDE"

UR18_0283

Žádost o spolupořadatelství: Nadační fond - Evropské vojenské vzdělávací a rekreační centrum armádního generála Karla Janouška - "Pietní akt k výročí návratu československých letců R.A.F. do vlasti"

UR18_0284

Žádost o spolupořadatelství: Mgr. Vladimír Piksa - "Laco Deczi 80 - narozeninový koncert"

UR18_0285

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018"

UR18_0286

Přehled nájemních vztahů, u nichž je jiný než měsíční režim plateb nájemného

UR18_0287

Uzavření dohody o převodu práv a povinností ke stavbě přípojky NN v souvislosti s realizací stavební akce "Úprava veřejného prostoru, Praha 1, Staré Město, při ul. Karoliny Světlé, Smetanovo nábřeží"

UR18_0288

Výběr nejvhodnější nabídky "Šporkova Praha 1 - rekonstrukce komunikace"

UR18_0289

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 447, k. ú. Staré Město, Jilská 10 (Vejvodova 3, Michalská 7) - rozšíření účelu nájmu a změna doby nájmu

UR18_0290

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 535, k. ú. Staré Město, Rytířská 15 (V Kotcích 16) - změna doby nájmu (prodloužení nájmu)

UR18_0291

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 697, k. ú. Staré Město, Masná 19 - změna doby nájmu

UR18_0292

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 26, k. ú. Malá Strana, Tomášská 4 - žádost o snížení nájemného

UR18_0293

Stanovisko k žádosti ve věci vypořádání podílového spoluvlastnictví - nemovitost č. p. 1926, Pštrossova 4, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0294

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Řeznická 14 č.p. 656 Praha 1

UR18_0295

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Vodičkova 9 čp. 730 Praha 1

UR18_0296

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Šeříková 6 čp. 564 Praha 1

UR18_0297

Záměr prodeje bytové jednotky č. 221/3, k. ú. Staré Město, na adrese Liliová 13, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka, doplnění

UR18_0298

Záměr prodeje bytové jednotky č. 266/11, k. ú. Staré Město, na adrese Betlémská 7, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UR18_0299

Zadání veřejné zakázky v systému krizového řízení "Realizace bezodkladných opatření vedoucích k odstranění či zmírnění následků požáru v objektu Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město"

UR18_0300

Výběr nejvhodnější nabídky "Vytvoření katalogu obchodu a služeb a Cenové mapy sortimentu území MČ Praha 1" - veřejná zakázka malého rozsahu

UR18_0301

Žádost společnosti Pražské jaro, o.p.s. o povolení konání přímého přenosu zahajovacího koncertu 73. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2018 a doprovodného programu v parku Kampa dne 12.5.2018

UR18_0302

Žádost Provincie kapucínů v ČR o pronájem části pozemku č. parc. 185/1, k.ú. Hradčany (Loretánská zahrada) za účelem stavebního záboru ke stavbě "Oprava střechy kostela Narození Páně"

UR18_0303

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2018"

UR18_0304

Přijetí účelového daru od společností Stillking Features s.r.o.

UR18_0305

Výběr nejvhodnější nabídky "Komplexní úklid vybraných pěších komunikací na území Prahy 1 pro rok 2018"

UR18_0306

Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

UR18_0307

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0308

Dopisy Radě MČ Praha 1

08 - 13.3.2018

UR18_0246

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" z rezervy na rok 2018

UR18_0247

Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektu "Mapování vybraných objektů na území MČ Praha 1 z hlediska přístupnosti a bezbariérovosti"

UR18_0248

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR18_0249

Uzavření Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0250

Skončení nájmu bytu určeného pro preferované profese (zdravotnictví) - dohoda

UR18_0251

Žádost pana Čestmíra Hrbáčka ze dne 05.02.2018

UR18_0252

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1062, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 35

UR18_0253

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 504 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0254

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 402 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0255

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 408 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0256

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 403 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0257

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 506 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0258

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 435, k. ú. Staré Město, Michalská 21 - žádost o převod nájemní smlouvy

UR18_0259

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 224, k. ú. Staré Město, Řetězová 7 - společný nájem

UR18_0260

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1766, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 9 - výpověď

UR18_0261

Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 907, k. ú. Malá Strana, Újezd 412/17, Praha 1

UR18_0262

Havárie - Palác Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město

UR18_0263

Oprava tiskové chyby v usnesení číslo UR18_0231 ze dne 6. 3. 2018 ve věci: Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12), Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0264

Projednání nových a rozšíření stávající restaurační předzahrádky

UR18_0265

Žádost Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových o povolení umístění uměleckého díla s názvem "Sféra" v parku Kampa v termínu od 15.03. - 05.06.2018

UR18_0266

Pronájem části pozemku č. parc. 998/1, k.ú. Staré Město, o výměře 1 m2 na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem prodeje lodních lístků

UR18_0267

Žádost společnosti Stillking Features, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 24. - 25.03.2018

UR18_0268

Pronájem části pozemku č. parc. 1000/1, k.ú. Staré Město na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem výstavy a prodeje výtvarných děl společnosti ARCH - STUDIO s.r.o.

UR18_0269

Uzavření smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy s firmou TRADE CENTRE PRAHA a.s. k instalaci závěsných květníků na sloupy veřejného osvětlení a přivedení el. energie ke kamerám ve Františkánské zahradě

UR18_0270

Žádost Nadačního fondu - Evropské vojenské vzdělávací a rekreační centrum armádního generála Karla Janouška o povolení konání pietního aktu a oslavy 100 let založení čs.letectva na Klárově dne 14.08.2018

UR18_0271

Smlouva o poskytnutí služby "Správa Zahrady v Jirchářích" na období 01.04. - 31.10.2018

UR18_0272

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 26 (5.2) určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Lodecká 1, č.p. 2112

UR18_0273

Skončení nájmu bytové jednotky č. 394/117 z kvóty služebních bytů pro OŘ MP P1, v domě č.p. 394, Újezd 39-dohodou

UR18_0274

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 paní Marcele Martiníkové

UR18_0275

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Jiřímu Kyliánovi

07 - 6.3.2018

UR18_0218

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" v roce 2018

UR18_0219

Změna organizačního řádu Úřadu městské části Praha 1

UR18_0220

Žádost o spolupořadatelství v oblasti sportu: Česká obec sokolská - "Pódiová vystoupení XVI. všesokolského sletu 2018 a sletový průvod"

UR18_0221

Žádost o spolupořadatelství: Česká centra - "Noc literatury 2018"

UR18_0222

Žádost o spolupořadatelství: NEW WAVE location, s.r.o. - instalace "Set in the street"

UR18_0223

Žádost o spolupořadatelství: PhDr. Mgr. Zdeňka Čechová - "Prague apotheosis - video mapping"

UR18_0224

Žádost o spolupořadatelství: Letní poloha, s.r.o. - "Kampa Střed Světa 2018"

UR18_0225

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Produkční zajištění Reprezentačního plesu MČ Praha 1 konaného dne 20. 4. 2018 v Paláci Žofín"

UR18_0226

Smlouva o provedení mediace ve sporu o vyrovnání zhodnocení nebytových jednotek č. 864/101 a 864/601 v domě č. p. 864 k. ú. Staré Město, Bílkova 13-15, Praha 1

UR18_0227

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka a osazení nových zakázkových svítidel v Paláci Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město"

UR18_0228

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 564, k. ú. Malá Strana, Šeříkova 6 - sídlo firmy

UR18_0229

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 158, k.ú. Nové Město, Opatovická 20 - žádost o převod nájemní smlouvy a změna účelu nájmu

UR18_0230

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, Dlouhá 32 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0231

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12), Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0232

Prodej části závodu - Široká 64/12, Praha 1

UR18_0233

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR18_0234

Pronájem pozemku parc. č. 795/2, k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Vítězná 559/4) - změna usnesení č. UR18_0033 z 9. 1. 2018

UR18_0235

Záměr prodeje bytové jednotky č. 2091/15 v domě č.p. 2091, k.ú. Nové Město, na adrese Ve Smečkách 24, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka"

UR18_0236

Záměr prodeje bytové jednotky č. 1955/3 na adrese č.p. 1955, Příčná 10, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UR18_0237

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2 Staré Město společnosti SAGO, s.r.o. za účelem umístění sezónní restaurační předzahrádky v návaznosti na provozovnu Fast Food, Mikulášská 8/22, Praha 1

UR18_0238

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Město společnosti SAGO, s.r.o. za účelem umístění sezónní restaurační předzahrádky v návaznosti na provozovnu Fast Food, Mikulášská 6/21, Praha 1

UR18_0239

Poskytnutí služby na veřejnou zakázku malého rozsahu "Monitorování a denní odstraňování černé reklamy letákového typu na území MČ Praha 1"

UR18_0240

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 809/3 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Anežská 6, č.p. 809

UR18_0241

Přijetí účelových darů od společností Stillking Features s.r.o.a FILM MAKERS s.r.o.

UR18_0242

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Újezd - Vítězná - návrh dopravního zklidnění"

UR18_0243

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Nemocnice Na Františku, stavební úpravy středního křídla - rehabilitace ve 3. NP"

UR18_0244

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0245

Dopisy Radě MČ Praha 1

06 - 27.2.2018

UR18_0148

Projednání výsledků inventarizace majetku a závazků MČ Praha 1 za rok 2017

UR18_0149

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2017 - žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

UR18_0150

Revitalizace veřejných prostor ulic V Celnici - Na Florenci

UR18_0151

Rámcový program volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením, občany MČ Praha 1

UR18_0152

Uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou službou

UR18_0153

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR18_0154

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR18_0155

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0156

Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy - dohoda

UR18_0157

Skončení užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26 - dohoda

UR18_0158

Zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast

UR18_0159

Jmenování Hodnotící komise pro dotační program MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

UR18_0160

Jmenování komisí dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018

UR18_0161

Výběr nejvhodnější nabídky "Ostraha objektu Úřadu městské části Praha 1 - Vodičkova 18"

UR18_0162

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26

UR18_0163

Zpráva o pohledávkách z EČ

UR18_0164

Oprava usnesení č. UR18_0136 ze dne 6. 2. 2018 - Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostraha majetku a zajištění služeb recepce v DPS Benediktská 1100/13, k. ú. Staré Město"

UR18_0165

Dodatek ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce 11 bytů a společných prostor bytového domu Navrátilova 1422/13

UR18_0166

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce (Městská policie, Úřad MČ Praha 1)

UR18_0167

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12)

UR18_0168

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 928, k. ú. Nové Město, Opletalova 20, dohoda o skončení nájmu bytu v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17 a skončení dohody o dočasném užívání bytové jednotky v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR18_0169

Žádost o přerušení placení nájemného a uzavření dodatku na snížení nájemného z bytu v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR18_0170

Žádost o snížení nájemného z důvodu kvality bytu v domě č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10

UR18_0171

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 510 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0172

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 405 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0173

Žádost o pronájem bytu v domě č. p. 928, k. ú. Nové Město, Opletalova 20

UR18_0174

Sleva na nájemném za byt v domě č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39

UR18_0175

Vyhodnocení nabídky na koupi movitých věcí vyklizených z nebytové jednotky č. 357/102 v domě č. p. 357, Vlašská 10, Praha 1, uskladněných ve skladech Městské části Praha 1 v domě č.p. 1185, k.ú. Nové Město, Petrské náměstí 2, Praha 1

UR18_0176

Žádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení s vrácením nebytové jednotky číslo 606/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1) a o prominutí nákladů na vyklizení nebytové jednotky číslo 606/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1)

UR18_0177

Valorizace nájemného pro r. 2018 spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů

UR18_0178

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7

UR18_0179

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 364, k. ú. Malá Strana, Vlašská 2, Praha 1

UR18_0180

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0181

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0182

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 668, k. ú. Nové Město, Příčná 1, 3, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0183

Nabídky k záměru na změnu doby nájmu u nebytových prostorů v domě č. p. 383, k. ú. Staré Město, Na Můstku 1 a v domě č. p. 55, k. ú. Malá Strana, Mostecká 3, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0184

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1766, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 9 - výpověď

UR18_0185

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1)

UR18_0186

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu a převod nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17

UR18_0187

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 373, k.ú. Staré Město, 28. října 7, Praha 1

UR18_0188

Žádost o vrácení nájmu za nebytové prostory v domě č. p. 158, k. ú. Nové Město, Opatovická 20

UR18_0189

Žádost o rozšíření účelu nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 7, k. ú. Josefov, Dušní 13

UR18_0190

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 55, k. ú. Malá Strana, Mostecká 3

UR18_0191

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1161, k. ú. Nové Město, Petrská 24 - změna doby nájmu (prodloužení nájmu)

UR18_0192

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 - podnájem

UR18_0193

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 - žádost o úpravu nájemného

UR18_0194

Změna nájemní smlouvy na nebytového prostoru v domě č. p. 1565, k. ú. Nové Město, Senovážné náměstí 16 - rozšíření předmětu a účelu nájmu

UR18_0195

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 133, k. ú. Nové Město, Mikulandská 3 - pokračování provozování živnosti při úmrtí podnikatele

UR18_0196

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12 a v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 (permanentní vývěska poř. č. K/2017 a R6/2017)

UR18_0197

Zrušení usnesení číslo UR18_0024 ze dne 9. 1. 2018 ve věci: Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3 - podnájem

UR18_0198

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 394, k.ú. Malá Strana, Újezd 39, Praha 1

UR18_0199

Valorizace nájemného v r. 2018 v případech pronájmu nemovitostí, nebo jejich částí s výjimkou pronájmu bytů a nebytových prostor

UR18_0200

Pronájem pozemku č. parc. 908/2 a části pozemku č. parc. 907/2, oba k. ú. Malá Strana, Praha 1, Újezd/U lanové dráhy, za účelem filmování

UR18_0201

Souhlas s doplněním nájemce do stávající nájemní smlouvy - bytová jednotka č. 1933/7 v domě č.p. 1933, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36, Praha 1

UR18_0202

Souhlas s prodloužením nájemní smlouvy - nebytový prostor v domě č.p. 1933, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36, Praha 1 (společnost CAFE CLUB spol. s r.o.)

UR18_0203

Souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy v objektu čp. 819 na pozemku parc. č. 29/1, k. ú. Nové Město, Václavské nám. 43, Praha 1 (spol. BONAVITA restaurants, spol. s r.o.)

UR18_0204

Stanovisko k žádosti hl. m. Praha k převodu či směně částí pozemků parc. č. 330 a 2362 v k. ú. Nové Město, Praha 1 o celkové výměře cca 232 m2

UR18_0205

Pronájem části pozemku č. parc. 1000/6, k.ú. Staré Město za účelem umístění sezónní restaurační zahrádky na Alšově nábřeží

UR18_0206

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Město společnosti MIMA-S Praha, s.r.o., k umístění sezónní restaurační předzahrádky na zpevněné ploše parku za Staroměstskou radnicí

UR18_0207

Pronájem částí pozemků č. parc. 998/1 a 1000/1, k.ú. Staré Město na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem výstavy a prodeje výtvarných děl na základě zveřejněného záměru obce

UR18_0208

Žádost Úřadu vlády ČR o povolení umístění výstavního panelu na pozemku č. parc. 779/5, k.ú. Malá Strana u Lichtenštejnského paláce v termínu od 02.03. do 30.03.2018

UR18_0209

Doplnění člena výběrové komise pro posouzení žádostí Dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2018 (usnesení č. UR17_1378 ze dne 11.12.2017)

UR18_0210

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP Praha - pól růstu ČR - výzva č. 28

UR18_0211

Bezpečnostní opatření a městský kamerový systém, informace k přijaté dotaci

UR18_0212

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Komplexní provoz a podpora ICT ÚMČ Praha 1"

UR18_0213

Přijetí účelových darů od společností DíkyČau s.r.o., MIA FILM s.r.o., Finders production s.r.o., a FILM MAKERS s.r.o.

UR18_0214

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 Ester Ledecké za obrovský sportovní úspěch na ZOH 2018 v Pchjončchangu

UR18_0215

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o nájmu pozemku v souvislosti s realizací akce "Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever, Praha 1"

UR18_0216

"Revitalizace spodní části Václavského náměstí", úsek Na Příkopě - Vodičkova, Praha 1, Nové Město, Václavské nám.

UR18_0217

Dopisy Radě MČ Praha 1

05 - 6.2.2018

UR18_0132

Žádosti o dotace z investiční rezervy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018

UR18_0133

Stanovení termínů Zastupitelstva MČ Praha 1 na rok 2018

UR18_0134

Ukončení Koncesního řízení - provozování příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku a změna ve složení Správní rady Nemocnice Na Františku

UR18_0135

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostraha majetku a zajištění služeb recepce v BD Samcova 2125/3, k.ú. Nové Město"

UR18_0136

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostraha majetku a zajištění služeb recepce v DPS Benediktská 1100/13, k. ú. Staré Město"

UR18_0137

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce (stabilizace zaměstnanců školství)

UR18_0138

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12), Praha 1

UR18_0139

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 96, k. ú. Staré Město, Veleslavínova 4 - výpověď

UR18_0140

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1196, k. ú. Nové Město, Soukenická 11

UR18_0141

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru CES č. 2015/0518 - dům čp. 213, k.ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1

UR18_0142

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) vše v k.ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1 a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 16 (část podloubí č. p. 262) vše v k.ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR18_0143

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 (spol. EPC services a.s.)

UR18_0144

Přijetí účelových darů od společností Cé la vie Prague s.r.o., Finders production s.r.o., CZECH ANGLO PICTURES s.r.o. a TV NOVA s.r.o.

UR18_0145

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 31.01.2018

UR18_0146

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0147

Dopisy Radě MČ Praha 1

04 - 30.1.2018

UR18_0111

Aktuální zpráva o situaci kolem Nemocnice Na Františku

UR18_0112

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018

UR18_0113

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018

UR18_0114

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2018

UR18_0115

Žádost o spolupořadatelství: FEBIOFEST, s.r.o. - "25. Mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST 2018"

UR18_0116

Řešení bytové situace nájemců bytů v domě č. p. 510, k. ú. Staré Město, Havelská 5

UR18_0117

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17

UR18_0118

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 509 v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0119

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 505 v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0120

Oprava tiskové chyby v usnesení číslo UR18_0063 ze dne 16. 1. 2018 ve věci: Sleva na nájemném u bytu v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3

UR18_0121

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 512, k. ú. Staré Město, Havelská 1

UR18_0122

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 364, k. ú. Malá Strana, Vlašská 2 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0123

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, Dlouhá 32 - žádost o prodloužení nájmu

UR18_0124

Změna nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 97, k. ú. Staré Město, Křížovnická 8 - účel nájmu

UR18_0125

Nájemní smlouva na nebytové prostory v domě č. p. 1987, k. ú. Nové Město, Národní 22 a v domě č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20, Praha 1

UR18_0126

Souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy v objektu čp. 819 na pozemku parc. č. 29/1, k. ú. Nové Město, Václavské nám. 43, Praha 1 (spol. ANFAL s.r.o.)

UR18_0127

Pronájem části pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (U Lužického semináře)

UR18_0128

Projednání nových restauračních předzahrádek

UR18_0129

Dotační program MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí pro rok 2018

UR18_0130

Záměr auditu - dosažení souladu s GDPR - pro školy a školská zařízení zřizovaná Městskou částí Praha 1 včetně navržení opatření k realizaci

UR18_0131

Dopisy Radě MČ Praha 1

03 - 23.1.2018

UR18_0087

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 2. pololetí 2017

UR18_0088

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_0089

Uzavření Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0090

Žádost o spolupořadatelství: HAIMA CZ, z.s. - "Den dětské onkologie 2018"

UR18_0091

Žádost o spolupořadatelství: Česko-slovenský ples, s.r.o. - "Česko-slovenský ples 2018"

UR18_0092

Žádost o spolupořadatelství: BUC FILM, s.r.o. - natáčení filmu "Zlatý podraz"

UR18_0093

Žádost o spolupořadatelství: Mladá Opera, z.s. - operní představení "Bastien/ka"

UR18_0094

Novace smlouvy CES 2009/2573 - Smlouva o poskytování úklidových prací poskytovatelem Alexanderem Munkem - podnikatel, IČ: 14974347

UR18_0095

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UR18_0096

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění služeb potřebných pro konání Reprezentačního plesu MČ Praha 1 dne 20. 4. 2018, vyjma produkce plesu"

UR18_0097

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava chodby se schodištěm v bytovém domě Skořepka 423/9, k. ú. Staré Město"

UR18_0098

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů v domě č. p. 1021, k. ú. Staré Město, Elišky Krásnohorské 12 (permanentní vývěska poř. č. Q/2017)

UR18_0099

Změna doby nájmu u bytových jednotek v domě č. p. 17, k. ú. Nové Město, Jungmannova 3 a v domě č. p. 2059, k. ú. Nové Město, Ostrovní 4

UR18_0100

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 375, k. ú. Staré Město, 28. října 9, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. a informace o prodeji části závodu (Pařížská 129/24 a 28. října 375/9)

UR18_0101

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12

UR18_0102

Žádost o souhlas s umístění sídla firmy v bytě domu č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39

UR18_0103

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnost cesty pro pozemek parc. č. 312/1, k. ú. Staré Město, obec Praha 1 (Bartolomějská 309/13)

UR18_0104

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_0105

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1283, na pozemku parc. č. 135/1, Jeruzalémská 9, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0106

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 111, na pozemku parc. č. 713/3, U Lužického semináře 42, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR18_0107

Žádost společnosti Letní poloha, s.r.o. o povolení konání slavnosti "Kampa Střed Světa 2018" v parku Kampa dne 07.04.2018 a instalace velkoplošných fotografií na zábradlí nad Čertovkou od 06.04 do 30.05.2018

UR18_0108

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o povolení filmového natáčení čínského romantického seriálu na Střeleckém ostrově dne 8.2.2018

UR18_0109

Uzavření dodatku na doplnění služeb funkčnosti v oblasti prevence kriminality k veřejné zakázce "Rozvoj Portálu prevence kriminality MČ Praha 1 ke zvýšení informovanosti občanů a možnosti jejich komunikace s bezpečnostními složkami" realizované ve zjednodušeném podlimitní řízení.

UR18_0110

Dopisy Radě MČ Praha 1

02 - 16.1.2018

UR18_0051

Žádost o ponechání dotací poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu HMP v r. 2016 a 2017 ke spotřebě v r. 2018

UR18_0052

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 1/2018

UR18_0053

Výběr nejvhodnější nabídky "Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1. Přesun informačních kanceláří"

UR18_0054

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Michaelu Prostějovskému

UR18_0055

Dodatek ke smlouvě o dílo - Stavební opravy dvora bytového domu Skořepka 423/9, k. ú. Staré Město

UR18_0056

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava střechy bytového domu Na Poříčí 1933/36, 1934/38, k. ú. Nové Město"

UR18_0057

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 925, k. ú. Nové Město, Opletalova 14

UR18_0058

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, Dlouhá 32 a poskytnutí slevy na nájemném

UR18_0059

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 507 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0060

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 407 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0061

Žádost o prominutí dluhu na nájemném za byt v domě č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10

UR18_0062

Uzavření nájemních smluv k bytům na základě záměru na pronájem bytů a v souladu s usnesením číslo UR17_1203 ze dne 13. 11. 2017, UR17_0895 ze dne 15.08.2017 a UR17_0836 ze dne 18.07.2017

UR18_0063

Sleva na nájemném u bytu v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3

UR18_0064

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5, Praha 1

UR18_0065

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3, Praha 1

UR18_0066

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 668, k. ú. Nové Město, Příčná 1, 3, Praha 1

UR18_0067

Žádost o umístění sídla v nebytovém prostoru v domě č. p. 657, k. ú. Nové Město, Žitná 13

UR18_0068

Žádost o nájemní smlouvu na dobu určitou u nebytových prostorů v domě č. p. 1987, k. ú. Nové Město, Národní 22 a v domě č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20, Praha 1

UR18_0069

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 669, k. ú. Nové Město, Žitná 1 - sleva na nájemném

UR18_0070

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59 - sleva na nájemném

UR18_0071

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 203, k. ú. Josefov, Pařížská 19 - sleva na nájemném

UR18_0072

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 726, k. ú. Nové Město, Palackého 12, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0073

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 730, k. ú. Nové Město, Vodičkova 9, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0074

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 705/1, k. ú. Hradčany s novým označením parc. č. 705/3 v k. ú. Hradčany

UR18_0075

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 710/6, k. ú. Malá Strana pro stavební buňky (U Lužického semináře) - zrušení usnesení č. UR18_0031 ze dne 09.01.2017

UR18_0076

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 1604 a k pozemku parc. č. 181 se stavbou budovy č. p. 1604, na adrese Bolzanova 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0077

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 1527, na pozemku parc. č. 1995, Navrátilova 14, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0078

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 220, parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_0079

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Rybná čp. 695/21 Praha 1 - revokace usnesení č. UR17_0598 ze dne 09.05.2017

UR18_0080

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 716/37 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Rybná 24, č.p. 716

UR18_0081

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1540/19 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1) v domě č.p. 1540, Lannova 6

UR18_0082

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 716/39 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Rybná 24, č.p. 716

UR18_0083

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu J.Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace, IČO: 600 035 271

UR18_0084

Přijetí účelových darů od společnosti Roadrunner s.r.o.

UR18_0085

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0086

Dopisy Radě MČ Praha 1

01 - 9.1.2018

UR18_0001

Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2017

UR18_0002

Stanovení termínu Zastupitelstva MČ Praha 1 v lednu 2018

UR18_0003

Čerpání z investičního fondu příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

UR18_0004

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR18_0005

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0006

Dotační program MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

UR18_0007

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Sportovní areál Masná - oprava hřiště, topný systém a plynová přípojka"

UR18_0008

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě CES 2017/0146 o poskytování služeb se společností REI s.r.o., IČ: 48593681 - změna platebních podmínek

UR18_0009

Žádost o spolupořadatelství: I. plavecký klub otužilců Praha, z. s. - "71. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma"

UR18_0010

Zásady pro spolupořadatelství MČ Praha 1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2018

UR18_0011

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018

UR18_0012

Prodloužení funkčního období Programové rady Malostranské besedy

UR18_0013

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Využití vody jímané v jímce ve 2. PP bytového domu Ve Smečkách 594/26, k. ú. Nové Město, jako užitkové vody pro splachování WC v domě"

UR18_0014

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava vodovodních a kanalizačních stoupaček bytového domu Rámová 1071/3, k. ú. Staré Město"

UR18_0015

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR18_0016

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava bytu č. 14, 17, 22, 24, 44 a 51 v domě s pečovatelskou službou, Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město"

UR18_0017

Prodloužení dohody o dočasném užívání obytné místnosti v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1 (byt určený pro stabilizaci)

UR18_0018

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR18_0019

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR18_0020

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce (stabilizace zaměstnanců školství)

UR18_0021

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 239, k. ú. Malá Strana, Nerudova 35

UR18_0022

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 737, k. ú. Staré Město, Dlouhá 21

UR18_0023

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 511, k. ú. Staré Město, Havelská 3 - sleva na nájemném

UR18_0024

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3 - podnájem

UR18_0025

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 209, k.ú. Nové Město, Myslíkova 5 (Vojtěšská 2) - žádost o převod nájemní smlouvy

UR18_0026

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0027

Nabídka k záměru na společný nájem nebytového prostoru v domě č.p. 1030, k.ú. Staré Město, Benediktská 9 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0028

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 926, k. ú. Nové Město, Opletalova 16 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0029

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 364, k. ú. Malá Strana, Vlašská 2, Praha 1

UR18_0030

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (U Lužického semináře)

UR18_0031

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 710/6, k. ú. Malá Strana (U Lužického semináře) - umístění zařízení staveniště

UR18_0032

Pronájem části pozemku parc. č. 364, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1 (Hellichova 11)

UR18_0033

Pronájem pozemku parc. č. 795/2, k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Vítězná 559/4)

UR18_0034

Výpůjčka pozemku parc. č. 59/2, k. ú. Staré Město, obec Praha 1 (Valentinská čp. 56/11, Praha 1)

UR18_0035

Pronájem části pozemku, o výměře 2m2, parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, obec Praha 1 (Za Haštalem 3)

UR18_0036

Stanovisko k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 2556/1, k. ú. Nové Město, Praha 1 o výměře 33 m2 (ul. V celnici)

UR18_0037

Záměr prodeje bytové jednotky č. 759/10 na adrese č.p. 759 Hradební 5, k.ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR18_0038

Prodloužení nájemních smluv u bytů určených pro profese sloužící plnění úkolů obce - školství (Lodecká 1)

UR18_0039

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a s umístěním sídel společností v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 (spol. HSBN s.r.o., advokátní kancelář a HSBN Admin s.r.o.)

UR18_0040

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 (spol. Global Wines & Spirits s.r.o.)

UR18_0041

Projednání nové a rozšíření stávající restaurační předzahrádky

UR18_0042

Petice proti omezení jízdy na kole v pěších zónách centra Prahy

UR18_0043

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 30.01.- 12.02.2018

UR18_0044

Žádost společnosti Stillking Features, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 15. - 17.01.2018

UR18_0045

Přijetí účelových darů od společností G. S. Production services s.r.o., Film Makers s.r.o., DíkyČau s.r.o. a Stillking Features s.r.o.

UR18_0046

Výběr nejvhodnější nabídky "Správa ICT ÚMČ Prahy 1 pro období 1.2.2018 do 31.1.2020"

UR18_0047

Výběr nejvhodnější nabídky "Podpora stávajícího SW - LDN ÚMČ Prahy 1 pro období od 1.2.2018 do 31.1.2020"

UR18_0048

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0049

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 12.12.2017

UR18_0050

Dopisy Radě MČ Praha 1