Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

12 - 19.3.2019

UR19_0223

Uzavření dodatku k příkazní smlouvě o poskytnutí právní pomoci

UR19_0224

Žádost Nemocnice Na Františku o uvolnění investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele

UR19_0225

Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR19_0226

Oprava písařské chyby v přílohách č. 1 a 2 usnesení č. UR19_0147 ze dne 26. 2. 2019 - Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR19_0227

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR19_0228

Zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

UR19_0229

Napojení objektu garáží Štěpánská č.p. 630 na PCO HZS hl. m. Prahy - výběr poskytovatele

UR19_0230

Smlouva o nájmu nebytové jednotky č. 769/101 v domě č. p. 769 k. ú. Nové Město, Praha 1

UR19_0231

Návrh na jmenování členů pracovní skupiny a členů výběrové komise v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2019

UR19_0232

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 129, k. ú. Josefov, Pařížská 24

UR19_0233

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR19_0234

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25, Praha 1

UR19_0235

Žádost o umístění sídla firmy v bytě domu č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25

UR19_0236

Výpověď smluv o nájmu části pozemku parc. č. 742/1 v k.ú. Malá Strana, Praha 1, které jsou v CES vedeny pod č. 2010/1594, č. 2010/1595, č. 2010/1596

UR19_0237

Výpověď smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 742/1 v k.ú. Malá Strana, Praha 1, která je v CES vedena pod č. 2010/1619

UR19_0238

Užívání domu č.p. 418 s pozemkem č. parc. 781, U Sovových mlýnů 5, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1 - tzv. "Plynárenský domeček", "salla terrena"

UR19_0239

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Město za účelem umístění sezónní restaurační předzahrádky na zpevněné ploše v parku za Staroměstskou radnicí v návaznosti na provozovnu v přízemí objektů č. p. 9, 10 a 11

UR19_0240

Pronájem části pozemku č. parc. 1000/6 k.ú. Staré Město pro umístění sezónní restaurační zahrádky na Alšově nábřeží

UR19_0241

Žádost české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém o povolení konání akce "Kulturou proti antisemitismu" dne 14.04.2019 v parku na Náměstí Jana Palacha

UR19_0242

Žádost sdružení Za sklem o.s. o povolení umístění informačních stánků v rámci akce "Mezinárodní den porozumění autismu" dne 14.04.2019 na Střeleckém ostrově

UR19_0243

Statuty komisí Rady MČ Praha 1

UR19_0244

Dopisy Radě MČ Praha 1

11 - 12.3.2019

UR19_0201

Rezignace člena Zastupitelstva MČ Praha 1 a osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva MČ Praha 1

UR19_0202

Statut Komise sociální Rady MČ Praha 1

UR19_0203

Výběr nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu "Mobilní telekomunikační služby"

UR19_0204

Zamezení pohybu "pivních kol" na území MČ Praha 1 a v přilehlých oblastech centra hl. m. Prahy

UR19_0205

Žádost o spolupořadatelství - spolek Hradčanské včely: "VIII. Třešňový den"

UR19_0206

Žádost o spolupořadatelství: Klub Art 4 People, z.s. - "Tančírny Art 4 People opět na Střeláku"

UR19_0207

Jmenování zástupce Městské části Praha 1 do Správní rady Činoherního klubu,o.p.s.

UR19_0208

Jmenování Pracovní skupiny pro otevírání obálek a Výběrové komise k Dotačnímu programu v oblasti sportu pro rok 2019

UR19_0209

Jmenování Komise pro otevírání obálek, Hodnotící komise a tajemnice komisí v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 s názvem "A. Jednička pro rok 2019 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019"

UR19_0210

Žádost o pronájem dvou parkovacích míst u objektu Café Márnice, Na Kampě 507/8a, Praha 1

UR19_0211

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 45/3, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 o výměře 30 m2 za účelem umožnění umístění stěny, která slouží jako zábrana proti úniku hluku a prachu mimo staveniště, s účelem ochrany rezidentů a uživatelů okolních objektů, osob, zařízení a dopravních prostředků (hotel Evropa)

UR19_0212

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 743/2 v k.ú. Staré Město, Praha 1 (Masná 621/10) pro Společenství vlastníků Masná 621/10, Staré Město

UR19_0213

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 359 v k.ú. Malá Strana, Praha 1 (Újezd 401/35)pro Společenství vlastníků jednotek u. Újezd čp.401/35 Praha 1

UR19_0214

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 71/2 v k. ú. Nové Město, Praha 1 (Růžová 947/8 a 10) pro Společenství vlastníků jednotek domu Růžová 947/8 a 10, Praha 1

UR19_0215

Záměr pronájmu a pronájem části pozemku parc. č. 45/3, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 za účelem průjezdu z ul. Jindřišská těžkou technikou (hotel Evropa)

UR19_0216

Žádost o prodloužení nájemních smluv u bytů získaných na základě Vyhlášení vítězů losování startovacích bytů v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3, Praha 1

UR19_0217

Žádost spolku ARA ART, z.s. o povolení konání zážitkové hry pro děti "Kam zmizeli superhrdinové?" v parku na Střeleckém ostrově, v parku na Slovanském ostrově a v parku Kampa dne 5.4.2019

UR19_0218

Přijetí účelových darů od společností SCOUT BOY s.r.o. a Stillking Features s.r.o.

UR19_0219

Změny ve složení komisí Rady MČ Praha 1

UR19_0220

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0221

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 06.03.2019

UR19_0222

Dopisy Radě MČ Praha 1

10 - 5.3.2019

UR19_0170

Statut Komise pro obchod a služby Rady MČ Praha 1

UR19_0171

Záměr pronájmu částí pozemků č. parc. 998/1, 1000/1,1000/3, 1000/4 a 1000/5, k.ú. Staré Město na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem výstavy a prodeje výtvarných děl - grafiky, obrazů, uměleckých tisků, knih, výrobků uměleckých a kovářských řemesel

UR19_0172

Žádost společnosti Letní poloha, s.r.o. o povolení konání slavnosti "Kampa Střed Světa 2019" v parku Kampa dne 06.04.2019 a instalace velkoplošných fotografií na zábradlí nad Čertovkou od 06.04 do 30.05.2019

UR19_0173

Záměr pronájmu částí pozemku č. parc. 2317/1, k.ú. Nové Město za účelem umístění restauračních předzahrádek u restaurací Šalanda a Potrefená husa v parku ve Vrchlického sadech od 15.4. - 31.10.2019

UR19_0174

Žádost spolku PARENT PROJECT, z.s. o povolení záboru v rámci účasti zdravotně postižených na akci Sportisimo 1/2 maraton Praha 2019 v parku na Alšově nábřeží dne 06.04.2019

UR19_0175

Žádost společnosti Vinný Košt s.r.o. o povolení konání prezentace projektu "Vinný košt" na Střeleckém ostrově dne 20.04.2019

UR19_0176

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 2317/1, k.ú. Nové Město za účelem konání příležitostných trhů na zpevněné ploše před budovou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech

UR19_0177

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Město za účelem umístění sezónní restaurační předzahrádky na zpevněné ploše v parku za Staroměstskou radnicí v návaznosti na provozovnu Mikulášská 4

UR19_0178

Záměr pronájmu částí pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Město za účelem umístění sezónní restauračních předzahrádek na zpevněné ploše v parku za Staroměstskou radnicí v návaznosti na provozovny Mikulášská 6 a 8, Praha 1

UR19_0179

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 998/1, k.ú. Staré Město k prodeji lodních lístků na vyhlídkové plavby v parku na Alšově nábřeží

UR19_0180

Uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39, Praha 1

UR19_0181

Dotační program MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí pro rok 2019

UR19_0182

Odvolání proti usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR18_1036 ze dne 25.09.2018 - žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18, Praha 1

UR19_0183

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17, Praha 1

UR19_0184

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12)

UR19_0185

Vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR19_0186

Vyhodnocení záměru na zvýšení nájemného u nebytového prostoru v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR19_0187

Vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 101, k. ú. Malá Strana, U Lužického semináře 26, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR19_0188

Smlouva o výkonu údržby a oprav předmětu nájmu (Anglo-americká vysoká škola, z. ú.), Letenská 5, čp. 120, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1

UR19_0189

Pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 1, čp. 134, parc. č. 788, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. "Michnovský letohrádek, Rybářský domeček" formou výběrového řízení - zrušení výběrového řízení

UR19_0190

Pronájem části pozemku parc. č. 1974, k.ú. Nové Město, Praha 1 (Karlovo nám. 25, Praha 1)

UR19_0191

Lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

UR19_0192

Přijetí účelového daru od společnosti Milk nd Honey Pictures s.r.o.

UR19_0193

Návrh na změnu obsazení statutárního orgánu Nadace Pražské děti a personální obsazení Dozorčí rady nadace Pražské děti, Praha 1, Truhlářská 17/1102, IČ: 62935691

UR19_0194

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Nemocnice Na Františku, stavební úpravy středního křídla - zřízení únikové cesty typu B"

UR19_0195

Pověření k funkci Koordinátora pro využití Malostranského náměstí

UR19_0196

Návrh na jmenování vedoucího Odboru informatiky

UR19_0197

Smlouva o poskytování servisních služeb a Zpracovatelská smlouva - systém FIREPORT

UR19_0198

Jmenování členů Komise pro zdravotnictví, Komise pro investice a změny ve složení komisí Rady MČ Praha 1

UR19_0199

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0200

Dopisy Radě MČ Praha 1

09 - 26.2.2019

UR19_0135

Žádost o spolupořadatelství: SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO, z.s. - kulturní doprovodný program v rámci velikonočních trhů "Václavské velikonoce 2019"

UR19_0136

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019

UR19_0137

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

UR19_0138

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2019

UR19_0139

Žádost o spolupořadatelství: spolek Sdružení přátel Václavského náměstí - "Svatováclavské duchovní zastavení 2019"

UR19_0140

Žádost o spolupořadatelství - spolek "Muzika Judaika": festival židovské kultury "MAŽIF VIII."

UR19_0141

Žádost o spolupořadatelství: Letní poloha, s.r.o. - "Kampa Střed Světa 2019"

UR19_0142

Žádost o spolupořadatelství - Ing. Hana Müllerová: "7. ročník Prah-a-harP festivalu"

UR19_0143

Vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR19_0144

Žádosti o dotace z investiční rezervy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019

UR19_0145

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR19_0146

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR19_0147

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR19_0148

Statut Komise pro bydlení Rady MČ Praha 1

UR19_0149

Návrh na uzavření smlouvy s dodavatelem poradenské a auditorské činnosti

UR19_0150

Žádost společnosti SILVERSHOT s.r.o. o pronájem pozemku č. parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech za účelem parkování filmové techniky ve dnech 27. - 28.04.2019

UR19_0151

Žádost ČESKÉ TELEVIZE o povolení parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) dne 09. - 10.03.2019

UR19_0152

Žádost společnosti SILVERSHOT s.r.o. o povolení natáčení filmu "Anatomie zrady" na Střeleckém ostrově dne 07.03.2019

UR19_0153

Žádost slečny Moniky Tormové o povolení záboru v rámci konání svatebního obřadu ve Vojanových sadech dne 30.04.2019

UR19_0154

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1000/6 k.ú. Staré Město k umístění sezónní restaurační předzahrádky na Alšově nábřeží

UR19_0155

Záměr na pronájem části bytové jednotky v domě č. p. 131, k. ú. Josefov, Pařížská 28

UR19_0156

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 40, k. ú. Malá Strana, Mostecká 26 - podnájem

UR19_0157

Informace k pojistné smlouvě č. 899-25910-12 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení) a o pojištění odpovědnosti (CES 2018/0469)

UR19_0158

Pronájem části pozemku parc. č. 639/3, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 (Bistro - Banh Mi Makers, Palackého 717/11, Praha 1)

UR19_0159

Pronájem části pozemku parc. č. 824/10, k. ú. Staré Město, Praha 1 (dvůr domu Dlouhá 735/25)

UR19_0160

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1 a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 16 (část podloubí č. p. 262) v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR19_0161

Pronájem části pozemku parc. č. 196, k. ú. Malá Strana, Praha 1 (podloubí - MALOSTRANSKÁ BESEDA)

UR19_0162

Záměr prodloužení doby výpůjčky pozemku parc. č. 946/3, k. ú. Staré Město, Praha 1 (U Staré školy 113/6)

UR19_0163

Dodatečné stavební práce - veřejná zakázka malého rozsahu - "Kompletní oprava a stavební úpravy nebytových prostor chráněných dílen, Ve Smečkách 586/10, k.ú. Nové Město"

UR19_0164

Souhlas pronajímatele se změnou části nebytové jednotky č. 507/101 v domě č. p. 507 k. ú. Staré Město, Praha 1

UR19_0165

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0166

Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce Jungmannovy ulice - projektová dokumentace"

UR19_0167

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Nemocnice Na Františku, stavební úpravy středního křídla - zřízení únikové cesty typu B"

UR19_0168

Výpověď smlouvy o poskytování služeb

UR19_0169

Dopisy Radě MČ Praha 1

08 - 19.2.2019

UR19_0094

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha 1 (rozhodnutí ÚHOS)

UR19_0095

Projednání výsledků inventarizace majetku a závazků MČ Praha 1 za rok 2018

UR19_0096

Uzavření nájemních smluv na byty zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou

UR19_0097

Žádost NNF o souhlas zřizovatele s využitím prostředků fondu investic na odkup endoskopické sestavy

UR19_0098

Revokace části usnesení č. UR18_1278 ze dne 30.10.2018 - výběr nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku "Projektová příprava - Podzemní garáže Dvořákovo nábřeží"

UR19_0099

Statut Komise pro územní rozvoj Rady MČ Praha 1

UR19_0100

Návrh zástupce Městské části Praha 1 do Komise Rady hl. m. Prahy - Rada světové památky

UR19_0101

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Masná

UR19_0102

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči

UR19_0103

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2018 - žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

UR19_0104

Přijetí účelových darů od společností FILM Makers s.r.o. a Stillking Features s.r.o.

UR19_0105

Žádost ČESKÉ TELEVIZE o povolení záboru v rámci parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech ve dnech 26. - 27.03.2019

UR19_0106

Valorizace nájemného pro r. 2019 spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů

UR19_0107

Žádost o slevu na nájemném z bytu v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR19_0108

Rámcový program volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením, občany MČ Praha 1 pro rok 2019

UR19_0109

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy u bytu v domě č. p. 917, k. ú. Nové Město, Opletalova 9

UR19_0110

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 89, k. ú. Malá Strana, U Lužického semináře 8

UR19_0111

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 212, k. ú. Staré Město, Stříbrná 2

UR19_0112

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28

UR19_0113

Žádost o změnu doby nájmu u bytu v domě č. p. 801, k. ú. Staré Město, U Obecního dvora 6

UR19_0114

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 56, k. ú. Staré Město, Valentinská 11 - žádost o prodloužení smlouvy

UR19_0115

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 604, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 5 - podnájem

UR19_0116

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - sleva

UR19_0117

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9 - sleva

UR19_0118

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 17, k. ú. Nové Město, Jungmannova 3 - sleva

UR19_0119

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3 - podnájem

UR19_0120

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 769, k. ú. Nové Město, Jungmannovo náměstí 7 (ul. 28. října 14)

UR19_0121

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 7, k. ú. Staré Město, Dušní 13 - výpověď

UR19_0122

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 417, k. ú. Staré Město, Národní 35 - výpověď

UR19_0123

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 267, k. ú. Staré Město, Betlémská 9 - výpověď

UR19_0124

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 618, k. ú. Staré Město, Dlouhá 14 - výpověď

UR19_0125

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 - žádost o prodloužení nájmu

UR19_0126

Jmenování hodnotící komise "Granty na opravu domovního fondu pro rok 2019"

UR19_0127

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 801, na pozemku parc. č. 927, U Obecního dvora 6, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR19_0128

Prominutí smluvní pokuty výherci výběrového řízení rozestavěné bytové jednotky č. 757/8, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UR19_0129

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

UR19_0130

Projednání kulturních akcí v objektu Paláce Žofín

UR19_0131

Prodloužení nájemní smlouvy u bytu určeného pro profese sloužící k plnění úkolů obce (školství) v domě č.p. 111, k.ú. Malá Strana, U Lužického semináře 42

UR19_0132

Žádost o spolupořadatelství: Portus Praha, z.ú. - "Bruslení s Cihlou - doprovodný program"

UR19_0133

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1 a oprava tiskové chyby v usnesení č. UR19_0086 ze dne 05.02.2019 k přidělení úkolů z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 29.01.2019

UR19_0134

Dopisy Radě MČ Praha 1

07 - 7.2.2019

UR19_0089

Návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2020-2024

UR19_0090

Návrh rozpočtu Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2019

UR19_0091

Návrh rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha na rok 2019

UR19_0092

Návrh rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2019

UR19_0093

Pronájem části pozemku parc. č. 39 a 45/3, vše k. ú. Nové Město, obec Praha 1 o výměře 100 m2 za účelem vybudování záboru pro umístění zařízení staveniště a místa pro jeřáb (hotel Evropa)

06 - 5.2.2019

UR19_0066

Poskytování odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 1, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 a komisí Rady MČ Praha 1 a za výkon funkce předsedy komise Rady MČ Praha 1

UR19_0067

Účast zástupců Městské části Praha 1 na Běhu světového kulturního dědictví v partnerském městě Bamberg

UR19_0068

Vyhlášení dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2019 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019

UR19_0069

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Malostranská základní škola s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR19_0070

Přijetí účelových darů od společností ETAMP FILM PRODUCTION s.r.o.

UR19_0071

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o změnu termínu záboru za účelem umístění filmové techniky v rámci natáčení filmu "Atlantic crossing" ve Vrchlického sadech, schváleného usnesením č. UR18_1408 dne 11.12.2018

UR19_0072

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o povolení záboru v rámci parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech dne 04.03.2019

UR19_0073

Žádost společnosti Milk and Honey Pictures, s.r.o. o povolení natáčení na Alšově nábřeží dne 11.02.2019

UR19_0074

Návrh na uzavření smíru ve věci žaloby o zaplacení nákladů na vyklizení nebytové jednotky č. 1026/103 v domě č. p. 1026 k. ú. Nové Město, Havlíčkova 6, Praha 1

UR19_0075

Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 101 a 102 v domě č. p. 777 k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 12, Praha 1

UR19_0076

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12

UR19_0077

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 718, k. ú. Nové Město, Palackého 9 - podnájem

UR19_0078

Záměr na zvýšení nájemného u nebytového prostoru v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25

UR19_0079

Žádosti o změnu dohod o dočasném užívání bytů v domě č. p. 1229, k. ú. Nové Město, U Nemocenské pojišťovny 4, č. p. 381, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 15 a č. p. 1353, k. ú. Nové Město, U Půjčovny 8, a to pro nájemce bytů z domu č. p. 1105, k. ú. Nové Město, Truhlářská 11

UR19_0080

Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2323/1 v k. ú. Nové Město, Praha 1 ve vlastnictví hlavního města Prahy (Opletalova ulice)

UR19_0081

Valorizace nájemného v r. 2019 v případech pronájmu nemovitostí, nebo jejich částí s výjimkou pronájmu bytů a nebytových prostor

UR19_0082

Užívání domu č.p. 418 s pozemkem č. parc. 781, U Sovových mlýnů 5, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1 - tzv. "Plynárenský domeček", "salla terrena"

UR19_0083

Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 668, k. ú. Nové Město, Příčná 1, 3

UR19_0084

Pověření k zastupování MČ Praha 1 ve spolku Otevřená města, z.s.

UR19_0085

Návrh na uzavření příkazní smlouvy s Mgr. Petrou Zářeckou

UR19_0086

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 29.01.2019

UR19_0087

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0088

Dopisy Radě MČ Praha 1

05 - 29.1.2019

UR19_0065

Odvolání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Úřadu MČ Praha 1

04 - 28.1.2019

UR19_0049

Výpověď smlouvy o poskytnutí věci a poskytování služeb

UR19_0050

Výpověď smlouvy "Úklid vybraných lokalit Městské části Praha 1"

UR19_0051

Žádost o spolupořadatelství: Česko-slovenský ples, s.r.o. - "Česko-slovenský ples 2019"

UR19_0052

Žádost o spolupořadatelství: FEBIOFEST, s.r.o. - "26. Mezinárodní filmový festival Praha - "FEBIOFEST 2019"

UR19_0053

Projednání nových restauračních zahrádek

UR19_0054

Žádost ČESKÉ TELEVIZE o povolení parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) dne 09. - 10.02.2019

UR19_0055

Žádost společnosti Pražské jaro, o.p.s. o povolení záboru v rámci konání zahajovacího koncertu 74. ročníku mezinárodního hudebního festivalu "Pražské jaro 2019" v parku Kampa dne 12.05.2019

UR19_0056

Vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR19_0057

Záměr na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30

UR19_0058

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 2058, k. ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 38 - sídlo

UR19_0059

Uzavření nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v domě č.p. 777, k.ú. Nové Město, Václavské náměstí 12, Praha 1

UR19_0060

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1565, parc. č. 149, Senovážné náměstí 16, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR19_0061

Doporučení vyhlášení záměru ukončit platnost Zásad pro prodej bytů svěřených Městské části Praha 1

UR19_0062

Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1

UR19_0063

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0064

Dopisy Radě MČ Praha 1

03 - 22.1.2019

UR19_0025

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 2. pololetí 2018

UR19_0026

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha 1 (rozhodnutí ÚHOS)

UR19_0027

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR19_0028

Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy - dohoda

UR19_0029

Zahraniční pracovní cesta radního pro oblast dopravy do Amsterdamu

UR19_0030

Žádost o spolupořadatelství: HAIMA CZ, z.s. - "Den dětské onkologie 2019"

UR19_0031

Žádost o spolupořadatelství: Nadace Collegium Marianum při Společenství Týnské školy Panny Marie v Praze - "Setkávání s barokem 2019"

UR19_0032

Uzavření smlouvy o poskytování účelové dotace určené pro Městskou knihovnu v Praze, pobočka Hradčany, Pohořelec 25/111, Praha 1

UR19_0033

Žádost společnosti WILMA-FILM s.r.o. o povolení záboru v rámci parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech dne 25.02.2019

UR19_0034

Žádost ČESKÉ TELEVIZE o povolení natáčení televizního filmu s názvem "Past" v Nosticově zahradě parc. č. 298, k.ú. Malá Strana dne 17.03.2019

UR19_0035

Nákup maintenance licencí Oracle Database Standard pro období od 2.2.2019 do 1.2.2020

UR19_0036

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20

UR19_0037

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR19_0038

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 710, k. ú. Staré Město, Dlouhá 28

UR19_0039

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17 - výpověď

UR19_0040

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1987, k. ú. Nové Město, Národní 22 a v domě č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20, Praha 1 - sleva na nájemném

UR19_0041

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17

UR19_0042

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 824/10, k. ú. Staré Město, Praha 1 (dvůr domu Dlouhá 735/25)

UR19_0043

Výpůjčka pozemku č. parc. 842/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 pro Společenství vlastníků jednotek ul. Hradební 5/759, Praha 1, k.ú. Staré Město

UR19_0044

Výpůjčka pozemku č. parc. 366/2 v k. ú. Nové Město, Praha 1 pro Společenství vlastníků jednotek Soukenická č.p. 1187/29, Praha 1

UR19_0045

Prominutí smluvní pokuty výherci výběrového řízení rozestavěné bytové jednotky č. 461/5, ul. Nebovidská 4, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1

UR19_0046

Zrušení usnesení UR18_1228 ze dne 23.10.2018, usnesení UR18_0937 ze dne 21.8.2018 a UR18_0936 ze dne 21.8.2018

UR19_0047

Přijetí účelových darů od společností Stillking Features s.r.o., FILM Makers s.r.o. a CZECH ANGLO PICTURES s.r.o.

UR19_0048

Výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku "Bezpečnostní a stavební úpravy v ulici Tržiště - Praha 1"

02 - 15.1.2019

UR19_0011

Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2018, žádost o ponechání dotací poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu HMP v r. 2016, 2017 a 2018 ke spotřebě v r. 2019

UR19_0012

Dary občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ Praha 1 v roce 2018

UR19_0013

Novela Jednacího řádu Rady MČ Praha 1

UR19_0014

Pronájem části pozemku parc.č. 666/1 k.ú. Nové Město o výměře 64,25m2 k umístění předzahrádky k provozovně Truhlárna Café ve Františkánské zahradě

UR19_0015

Aktualizace Rozdělovníku písemného pozvání s přílohami na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1, usnesení a zápisů z těchto zasedání a Stanovení podrobností elektronického doručování materiálů podle Jednacího řádu Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1

UR19_0016

Vyhlášení dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2019

UR19_0017

Inventura odvedených prací a plateb spojených s akcí "Kompletní oprava dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město" a uzavření splátkového kalendáře s VESNA INTERIORS, s.r.o.

UR19_0018

Žádost o odklad převzetí nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12)

UR19_0019

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 101, k. ú. Malá Strana, U Lužického semináře 26

UR19_0020

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 435, k. ú. Malá Strana, Všehrdova 21 - dohoda

UR19_0021

Členství MČ Praha 1 ve spolku samospráv Otevřená města, z.s.

UR19_0022

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Produkční zajištění Reprezentačního plesu MČ Praha 1"

UR19_0023

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Produkční zajištění Plesu seniorů MČ Praha 1"

UR19_0024

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

01 - 8.1.2019

UR19_0001

Žádost o změnu účelu části neinvestiční dotace poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 38/56

UR19_0002

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR19_0003

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR19_0004

Přijetí účelových darů od společností Roadrunner s.r.o., FILM Makers s.r.o. a CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o.

UR19_0005

Zásady pro spolupořadatelství MČ Praha 1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2019

UR19_0006

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019

UR19_0007

Záměr pronájmu a pronájem části pozemku parc. č. 39 a 45/3, vše k.ú. Nové Město, obec Praha 1 o výměře 100 m2 za účelem vybudování záboru pro umístění zařízení staveniště a místa pro jeřáb (hotel Evropa)

UR19_0008

Zrušení usnesení č. UR17_0530 ze dne 02.05.2017 a usnesení č. UR17_1334 ze dne 05.12.2017 k zajištění bezpečného pohybu chodců na vymezených místech Městské části Praha 1

UR19_0009

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0010

Dopisy Radě MČ Praha 1